Lucrări - 114787-2017

28/03/2017    S61    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Oradea: Lucrări de construcţii de linii de tramvai

2017/S 061-114787

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Oradea
P-ta Unirii nr. 1, jud. Bihor
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, cam. 133, int. 288
În atenția: Manuela Maghiar
410100 Oradea
România
Telefon: +4 0259437000
E-mail: manuela.maghiar@oradea.ro
Fax: +4 0259409406

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.oradea.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai în intersectia între strazile Primariei – Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Fagarasului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D. Cantemir.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Municipiul Oradea.
RO111
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai în intersectia între strazile Primariei – Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Fagarasului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D. Cantemir.
Valoarea estimată fără TVA: 38 187 146,70 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45234126

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 24.4.2017
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute in legislatia in vigoare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Programul Operational Regional 2014-2020.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute in legislatia in vigoare.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
410200 Bucuresti
România

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5
410300 Bucuresti
România

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1
410600 Bucuresti
România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
23.3.2017