Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 114911-2020

Submission deadline has been amended by:  162979-2020
10/03/2020    S49

Belgium-Evere: Uptake of Corporate Social Responsibility (CSR) by SMEs and Start-ups

2020/S 049-114911

Contract notice

Services

Legal Basis:
Regulation (EU, Euratom) No 2018/1046

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME.A.1.3 — Entrepreneurship and Clusters
Postal address: Avenue du Bourget 1
Town: Evere
NUTS code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postal code: B–1140
Country: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internet address(es):
Main address: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6016
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6016
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Uptake of Corporate Social Responsibility (CSR) by SMEs and Start-ups

Reference number: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Main CPV code
79315000 Social research services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) wishes to enter into a service contract whose objective is to map, assess and report on current levels of take-up of CSR/RBC codes of conduct and internal action plans for CSR and sustainability within EU SMEs and start-ups, paying particular attention to variations between member states, regions of Europe and specific sectors of the economy.

The tasks to be carried out by the contractor are further detailed in the tender specifications in section 1.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79315000 Social research services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Main site or place of performance:

EASME wishes to enter into a service contract whose objective is to map, assess and report on current levels of take-up of CSR/RBC codes of conduct and internal action plans for CSR and sustainability.

II.2.4)Description of the procurement:

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) wishes to enter into a service contract whose objective is to map, assess and report on current levels of take-up of CSR/RBC codes of conduct and internal action plans for CSR and sustainability within EU SMEs and start-ups, paying particular attention to variations between member states, regions of Europe and specific sectors of the economy.

The tasks to be carried out by the contractor are further detailed in the tender specifications in section 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

See internet address provided in section I.3).

II.2.14)Additional information

See internet address provided in section I.3).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

See internet address provided in section I.3).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/04/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Irish, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/04/2020
Local time: 10:00
Place:

The Executive Agency for small and medium-size enterprises, Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier16, 1210 Brussels, BELGIUM.

Information about authorised persons and opening procedure:

See internet address provided in section I.3).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

See internet address provided in section I.3).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: General Court of the European Union
Postal address: rue du Fort Niedergrünewald
Town: Luxembourg
Postal code: 2925
Country: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telephone: +352 4303-1
Internet address: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

See internet address provided in section I.3).

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/03/2020