Tjenesteydelser - 114924-2019

12/03/2019    S50    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Hillerød: Levering af programmel

2019/S 050-114924

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 8
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Christian Bernhard
E-mail: cb@atp.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100502103.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

System til Statslige Financielle Ordninger - Høring

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72268000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med at Udbetaling Danmark har overtaget administrationen af de Statslige Finansielle Ordninger (SFO), planlægger ATP at udbyde en systemfornyelse, således at de nuværende, kritiske systemer udfases og erstattes med et tidssvarende system.

Systemet skal håndtere flere parallelle ordninger, der på tidspunktet for udbuddet omfatter:

1) Studiegæld;

2) Sags- og dokumenthåndtering af Tjenestemandspension;

3) Statslige Tilgodehavender, samt

4) opkrævningsdelen af Sygedagpengeforsikring. Systemet skal integrere til en række fælles offentlige registre og systemer.

Som led i forberedelsen af udbuddet af SFO ønsker ATP at gennemføre en skriftlig høring med udgangspunkt i udvalgte dele af udbudsmaterialet. Formålet med høringen er at sikre et markedskonformt udbudsmateriale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72230000
72232000
72250000
72253000
72253100
72253200
72254000
72254100
72260000
72261000
72262000
72263000
72265000
72266000
72267000
72510000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP opfordrer interesserede leverandører til at sende eventuelle afklarende spørgsmål og/eller kommentarer til specifikke afsnit og bilag ved at benytte filen "SFO høring - Svarark". Ligeledes opfordres interesserede leverandører til at besvare de af ATP inkluderede spørgsmål i filen "SFO høring - Svarark".

Spørgsmål, kommentarer og/eller svar modtaget fra interesserede leverandører vil ikke blive besvaret eller delt med andre interesserede leverandører, men alene danne grundlag for ATP's vurdering af hvorvidt udbudsmaterialet skal justeres inden udbudsbekendtgørelsen.

Spørgsmål og kommentarer modtaget efter 22.3.2019 vil ikke indgå i ATPs overvejelser i forhold til det endelig udbudsmateriale.

ATP forbeholder sig ret til at indkalde en eller flere interesserede leverandører som har delt spørgsmål, kommentarer og/eller svar, til en uddybende dialog med henblik på yderligere afklaringer inden udbudsbekendtgørelsen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019