Služby - 114924-2020

TINázovBelgicko-Brusel: ECHO/2020/OP/0001 – Posilnené európske vedecké partnerstvo v oblasti prírodných nebezpečenstiev (eENHSP)
NDČíslo zverejnenia oznámenia114924-2020
PDDátum uverejnenia10/03/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka49
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia ,ECHO – European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), ECHO.A.3 – Security and Situational Awareness
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný03/03/2020
DTLehota na predloženie22/04/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)72212460 - Služby na vývoj analytického, vedeckého, matematického a prognostického softvéru
75252000 - Záchranné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
BE10
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/echo/
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046