Szolgáltatások - 114926-2020

10/03/2020    S49

Belgium-Brüsszel: A távfűtési és -hűtési piacok és szabályozási keretrendszerek áttekintése a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv értelmében

2020/S 049-114926

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy
Postai cím: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A távfűtési és -hűtési piacok és szabályozási keretrendszerek áttekintése a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv értelmében

Hivatkozási szám: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Fő CPV-kód
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja az európai távfűtési és -hűtési ágazat, valamint a vonatkozó szabályozási keretrendszer és piaci feltételek mélyreható elemzése. A tanulmány a harmadik fél hozzáférésére, az árképzésre, valamint az épületek energiaellátására vonatkozó szabályozási feltételeket és technikai követelményeket vizsgálja. Esettanulmányokat és elemzéseket nyújt a megújuló energia, valamint a hulladékhő és -hideg feltételeiről, továbbá távfűtési és -hűtési rendszerekben történő használatáról.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 279 456.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő telephelyén kell végrehajtani. A nyertes ajánlattevő és a Bizottság közötti megbeszélésekre azonban a Bizottság brüsszeli irodáiban kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tanulmány célkitűzései a következők:

− Az uniós tagállamok és más meghatározott európai országok távfűtési és -hűtési ágazatának bemutatása, valamint összehasonlító összefoglalás az európai távfűtés és -hűtés jellemzőiről és állapotáról,

− Az uniós tagállamok távfűtésre és -hűtésre vonatkozó szabályozási rendszereinek bemutatása, különös tekintettel a nyitottsági szintre, a harmadik fél általi hozzáférésre, valamint az árképzési mechanizmusokra és szabályozásokra,

− A távfűtési és -hűtési energiaellátásra vonatkozó mérési módszerek és megközelítések áttekintése,

− A távfűtési és -hűtési hálózatokhoz való hozzáférés technikai feltételeinek és követelményeinek bemutatása,

− A különböző megújuló energiaforrások távfűtés és -hűtés területén történő felhasználásának áttekintése,

− A hulladékhő és -hideg felhasználásának, valamint annak áttekintése, hogy hogyan alkalmazzák ezeket az energiaforrásokat a távenergia-ellátásban,

− A távfűtési és -hűtési ellátáshoz kapcsolódó épület- és városszabályozási szempontok áttekintése,

− A munka, a teljesítendő feladatok és az eredmények bemutatása az érdekelt felekkel és a tagállamokkal szervezett megbeszéléseken, beleértve a megújuló energiával kapcsolatos regionális energetikai együttműködési fórumokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 56
Minőségi kritérium - Név: A munka és az erőforrások megszervezése / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

H2020 munkaprogram (2018–2020).

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 033-073183
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENER/C1/2018-496
Elnevezés:

A távfűtési és -hűtési piacok és szabályozási keretrendszerek áttekintése a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv értelmében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tilia GmbH
Postai cím: 43 rue du Cardinal Lemoine
Város: Paris
NUTS-kód: FR101 Paris
Postai irányítószám: 75005
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IREES GmbH
Postai cím: Schoenfeldstrasse 8
Város: Karlsruhe
NUTS-kód: DE12 Karlsruhe
Postai irányítószám: 76131
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Technische Universität Wien
Postai cím: Karlsplatz 13
Város: Vienna
NUTS-kód: AT13 Wien
Postai irányítószám: 1040
Ország: Ausztria
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 279 456.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 23 %

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek a pályázat eredményéről történt értesítésétől, illetve értesítés hiányában annak ismertté válása napjától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem jár a határidő felfüggesztésével, sem új határidő kitűzésével.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Nidergerünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2020