Services - 115242-2019

12/03/2019    S50    Services - Contract notice - Open procedure 

Finland-Helsinki: Installation services (except software)

2019/S 050-115242

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Intelligent Traffic Management Finland Oy
National registration number: 2945247-3
Postal address: Palkkatilanportti 1
Town: Helsinki
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Postal code: 02400
Country: Finland
Contact person: Eetu Karhunen
E-mail: eetu.karhunen@tmfg.fi
Telephone: +358 294507000

Internet address(es):

Main address: https://tmfg.fi/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=226507&tpk=38e29e99-3ce6-4f29-94de-21ef68b2877e
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä niihin liittyvän tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden puitesopimus

Reference number: LIVI/6663/02.01.08/2018
II.1.2)Main CPV code
51000000 Installation services (except software)
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta, näiden laitteiden asennus, vanhojen laitteiden purku ja yksittäiset viankorjaukset. Tämä tarjouspyyntö korvaa hankintayksikön aiemman, samalla nimellä julkaistun, 7.3.2019 keskeytetyn hankinnan. Tähän tarjouspyyntöön on tehty muutoksia aiempaan tarjouspyyntöön nähden. Näistä muutoksista on koottu liite 21 Lisätiedot. Tämä liite on kooste aiempaan tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten johdosta tunnistetuista selvennystarpeista.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Main site or place of performance:

Puitejärjestelyn toimeksiannot liikennejärjestelyineen suoritetaan eri paikoissa tieympäristössä.

II.2.4)Description of the procurement:

Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta ja näiden laitteiden asennus, vanhojen laitteiden purkutyöt ja yksittäiset viankorjaukset. Palvelut toimitetaan puitejärjestelyn piiriin kuuluvina toimeksiantoina.

Toimeksiannot sisältävät yhden (1) tai useamman palvelun seuraavalta listalta: laitehankinnat, laiteasennukset, viankorjaukset ja laitteiden purku. Laiteasennukset, viankorjaukset ja laitteen purku -toimeksiannot voivat tarvittaessa sisältää myös töiden ja liikennejärjestelyjen suunnittelua ja liikennejärjestelyn käytännön toteutuksen. Toimeksiannot voidaan määritellä myös siten, että laitehankinnat ja laiteasennukset ovat erillisiä toimeksiantoja, mikäli tilaaja näkee tämän hankinnan kohteen kannalta tarkoituksenmukaista. Pääsääntöisesti toimeksiannot minikilpailutetaan puitesopimukseen valittujen toimittajien kesken. Osa toimeksiannoista voidaan myös antaa kilpailuttamatta puitejärjestelyn toimittajille suorahankintana tai tasapuolisuuden periaatetta noudattaen. Laiteasennukset voidaan hankkia kokonaispalveluna tai osittaisena siten, että toimeksianto voi sisältää yhden tai useamman seuraavista: asennusten suunnittelu, liikennejärjestelyjen suunnittelu, liikennejärjestelyjen toteutus, laitejalustan asennus, itse laitteen asennus, laitteen konfigurointi, laitetestaus ja sen suunnittelu sekä laitteen käyttöönotto tai siinä avustaminen. Jos tilaaja hankkii toimeksiannon kokonaispalveluna, tilaus sisältää kaikki edellä mainitut työt.

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat mm. seuraavat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteet: kamerat, liikenteenmittauslaitteet (LML, LAM), laitekaapit ja -keskukset (LOK), UPS-laitteet ja liikenteenohjauslaitteet, kuten vaihtuvat opasteet ja keskikaistapuomit. Näiden lisäksi puitejärjestelyn kautta voidaan hankkia myös tietoliikennekytkimiä ja erilaisia kaapeleita sekä näiden asennusta ja asennukseen tarvittavia muita tarvikkeita. Tiesääasemat eivät ole mukana tässä puitesopimuksessa. Tiesääasemakaapit ja tiesääasemien purku kuuluvat puitesopimuksen piiriin.

Tarjouksen tehdäkseen tarjoajan on huomioitava seuraavat seikat:

Liitteen 2 Hintalomake hinnoista lasketaan vertailuhinta, jonka perusteella valitaan puitejärjestelyn toimijat. Vertailuhinnan laskemiseksi tulee taulukon jokaiseen pakolliseen kenttään (vihreä väri) syöttää pyydetty hinta. Vertailuhinnat ovat hintoja, joita ei voi ylittää myöhemmin tehtävissä minikilpailutuksissa. Liite 3 Laite- ja työluettelo sisältää nimikkeet, jotka määrittelevät puitesopimuksen soveltamisen alan. Mikäli hintalomakkeessa on jollekin nimikkeelle hinta, voidaan puitejärjestelyssä hankkia kyseisiä nimikkeitä puitesopimuksessa kuvatuilla menettelyillä. Laite- ja työluettelon sisältämät nimikkeet, joille ei ole hintalomakkeessa hintaa, hankitaan minikilpailutuksella.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2019
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Tilaaja varaa mahdollisuuden tilata seuraavia optioita:

1) Puitesopimuksen jatkaminen kahden (2) vuoden mittaisella optiolla. Neuvottelut option käytöstä käydään tilaajan aloitteesta vuoden 2020 joulukuussa – vuoden 2021 tammikuussa. Päätös option käytöstä on tehtävä viimeistään 31.1.2021 mennessä. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksymistä. Tilaaja ei option käyttöönottamisellakaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/04/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/04/2019
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Kaikki tarjouspyynnössä esitetyt ajat ovat Suomen aikaa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2019