Services - 115242-2019

12/03/2019    S50

Suomi-Helsinki: Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)

2019/S 050-115242

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2945247-3
Postiosoite: Palkkatilanportti 1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 02400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eetu Karhunen
Sähköpostiosoite: eetu.karhunen@tmfg.fi
Puhelin: +358 294507000

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://tmfg.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=226507&tpk=38e29e99-3ce6-4f29-94de-21ef68b2877e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä niihin liittyvän tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden puitesopimus

Viitenumero: LIVI/6663/02.01.08/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
51000000 Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta, näiden laitteiden asennus, vanhojen laitteiden purku ja yksittäiset viankorjaukset. Tämä tarjouspyyntö korvaa hankintayksikön aiemman, samalla nimellä julkaistun, 7.3.2019 keskeytetyn hankinnan. Tähän tarjouspyyntöön on tehty muutoksia aiempaan tarjouspyyntöön nähden. Näistä muutoksista on koottu liite 21 Lisätiedot. Tämä liite on kooste aiempaan tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten johdosta tunnistetuista selvennystarpeista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Puitejärjestelyn toimeksiannot liikennejärjestelyineen suoritetaan eri paikoissa tieympäristössä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta ja näiden laitteiden asennus, vanhojen laitteiden purkutyöt ja yksittäiset viankorjaukset. Palvelut toimitetaan puitejärjestelyn piiriin kuuluvina toimeksiantoina.

Toimeksiannot sisältävät yhden (1) tai useamman palvelun seuraavalta listalta: laitehankinnat, laiteasennukset, viankorjaukset ja laitteiden purku. Laiteasennukset, viankorjaukset ja laitteen purku -toimeksiannot voivat tarvittaessa sisältää myös töiden ja liikennejärjestelyjen suunnittelua ja liikennejärjestelyn käytännön toteutuksen. Toimeksiannot voidaan määritellä myös siten, että laitehankinnat ja laiteasennukset ovat erillisiä toimeksiantoja, mikäli tilaaja näkee tämän hankinnan kohteen kannalta tarkoituksenmukaista. Pääsääntöisesti toimeksiannot minikilpailutetaan puitesopimukseen valittujen toimittajien kesken. Osa toimeksiannoista voidaan myös antaa kilpailuttamatta puitejärjestelyn toimittajille suorahankintana tai tasapuolisuuden periaatetta noudattaen. Laiteasennukset voidaan hankkia kokonaispalveluna tai osittaisena siten, että toimeksianto voi sisältää yhden tai useamman seuraavista: asennusten suunnittelu, liikennejärjestelyjen suunnittelu, liikennejärjestelyjen toteutus, laitejalustan asennus, itse laitteen asennus, laitteen konfigurointi, laitetestaus ja sen suunnittelu sekä laitteen käyttöönotto tai siinä avustaminen. Jos tilaaja hankkii toimeksiannon kokonaispalveluna, tilaus sisältää kaikki edellä mainitut työt.

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat mm. seuraavat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteet: kamerat, liikenteenmittauslaitteet (LML, LAM), laitekaapit ja -keskukset (LOK), UPS-laitteet ja liikenteenohjauslaitteet, kuten vaihtuvat opasteet ja keskikaistapuomit. Näiden lisäksi puitejärjestelyn kautta voidaan hankkia myös tietoliikennekytkimiä ja erilaisia kaapeleita sekä näiden asennusta ja asennukseen tarvittavia muita tarvikkeita. Tiesääasemat eivät ole mukana tässä puitesopimuksessa. Tiesääasemakaapit ja tiesääasemien purku kuuluvat puitesopimuksen piiriin.

Tarjouksen tehdäkseen tarjoajan on huomioitava seuraavat seikat:

Liitteen 2 Hintalomake hinnoista lasketaan vertailuhinta, jonka perusteella valitaan puitejärjestelyn toimijat. Vertailuhinnan laskemiseksi tulee taulukon jokaiseen pakolliseen kenttään (vihreä väri) syöttää pyydetty hinta. Vertailuhinnat ovat hintoja, joita ei voi ylittää myöhemmin tehtävissä minikilpailutuksissa. Liite 3 Laite- ja työluettelo sisältää nimikkeet, jotka määrittelevät puitesopimuksen soveltamisen alan. Mikäli hintalomakkeessa on jollekin nimikkeelle hinta, voidaan puitejärjestelyssä hankkia kyseisiä nimikkeitä puitesopimuksessa kuvatuilla menettelyillä. Laite- ja työluettelon sisältämät nimikkeet, joille ei ole hintalomakkeessa hintaa, hankitaan minikilpailutuksella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 40 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
päättymispäivä: 30/04/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa mahdollisuuden tilata seuraavia optioita:

1) Puitesopimuksen jatkaminen kahden (2) vuoden mittaisella optiolla. Neuvottelut option käytöstä käydään tilaajan aloitteesta vuoden 2020 joulukuussa – vuoden 2021 tammikuussa. Päätös option käytöstä on tehtävä viimeistään 31.1.2021 mennessä. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksymistä. Tilaaja ei option käyttöönottamisellakaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/04/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/04/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Kaikki tarjouspyynnössä esitetyt ajat ovat Suomen aikaa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/03/2019