Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 115364-2017

29/03/2017    S62    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Storitve revizije finančnih instrumentov

2017/S 062-115364

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Treasury and Financial Operations Directorate
Poštni naslov: 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: 1882
Država: Luksemburg
E-naslov: ECFIN-L4-Procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-economic-and-financial-affairs_en

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2300
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Finance Unit ECFIN/R2, call for tenders 2017 ECFIN 001/L
Poštni naslov: avenue du Bourget 1, Office CHAR 13/66
Kraj: Brussels (Evere)
Poštna številka: 1140
Država: Belgija
Kontaktna oseba: ECFIN/R2 Finance — call 2017 ECFIN 001/L
E-naslov: ECFIN-L4-Procurement@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE10

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2300

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve revizije finančnih instrumentov.

Referenčna številka dokumenta: 2017 ECFIN 001/L.
II.1.2)Glavna koda CPV
79212000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naloge se nanašajo na storitve revizije, ki obsegajo revizijsko potrjevanje različnih finančnih instrumentov in „izhodne revizije“ na zahtevo v zvezi s skladom BUFI (pregled odlivov oglobljenih podjetij pred dejanskim plačilom).

Glejte internetni naslov v točki I.3.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 660 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 660 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Sredstva EU za upravo.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/05/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/05/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Evropska komisija, Charlemagne (CHAR) building, meeting room CHAR 13/A131, rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika vsakega ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista zastopnika na naslov: ECFIN-L4-Procurement@ec.europa.eu Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne dostop do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/03/2017