Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 115369-2017

29/03/2017    S62

Belgie-Brusel: Poskytnutí konkrétních pracovníků (k výkonu recepčních, průvodcovských a sekretariátních úkolů) pro Evropský parlament ve Štrasburku

2017/S 062-115369

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for Communication
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: pro položku č. 1 (epstrasbourg@ep.europa.eu) a pro položku č. 2 (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
E-mail: vissem-secretariat@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí konkrétního personálu (k výkonu recepčních, průvodcovských a sekretariátních úkolů) pro Evropský parlament ve Štrasburku.

Spisové číslo: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79610000 Umísťování pracovníků
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament, generální ředitelství pro komunikaci, vypsalo výzvu k účasti v nabídkovém řízení ve vztahu k zajištění zvláštního personálu (k výkonu recepčních, průvodcovských a sekretariátních úkolů) s cílem spravovat, vítat a doprovázet jednotlivé návštěvníky či jejich skupiny v různých budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování recepčních pracovníků a sekretariátních služeb pro Parlamentarium ve Štrasburku

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79620000 Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský parlament ve Štrasburku.

II.2.4)Popis zakázky:

Evropský parlament má zájem o zprostředkování zaměstnanců recepce k vyřizování stále většího počtu žádostí o návštěvy. Tato činnost bude zahrnovat 2 stálá místa, která mohou být pokryta až 5 zaměstnanci recepce v závislosti na plánu registrovaných návštěvníků, a 1 asistentského místa, odpovědného za spravování plánu návštěv.

Zhotovitel je vyzýván k účasti s cílem zajistit Informační kanceláři Evropského parlamentu ve Štrasburku pracovníky recepce, kteří budou mít na starosti skupiny předem registrovaných návštěvníků a informování těchto návštěvníků v průběhu prohlídky, zejména v prostorách Parlamentaria ve Štrasburku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

3 možná obnovení v délce 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Nabídky na položku č. 1 musí být zaslány na následující adresu:

Evropský parlament, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANCIE.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování služeb zaměstnanců recepce / průvodců a recepčního pro návštěvnické programy „Návštěvnický program Evropské unie“ a „Návštěvy a semináře“ v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79620000 Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský parlament ve Štrasburku.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 zahrnuje požadavky ve vztahu ke službám pracovníků recepce, recepčních a průvodců v rámci 2 návštěvnických programů níže:

1. „Návštěvnický program Evropské unie“ (EUVP);

2. „Návštěvy a semináře“ Evropského parlamentu (VISSEM).

Počínaje lednem 2018 bude zhotovitel vyzván, aby oddělením EUVP a VISSEM Evropského parlamentu zajistil pracovníky recepce, recepčního a průvodce, kteří budou zajišťovat správu návštěvnických skupin během týdnů parlamentních zasedání ve Štrasburku.

V případě EUVP zhotovitel poskytne průvodce / pracovníky recepce za účelem zjišťování správy v rámci jednotlivých programů studijních návštěv vysoce postavených úředníků ze zemí mimo EU, vystupování jako jejich průvodce na řadě setkání a ukazování jim a vysvětlování, jak získat přístup k jednotlivým službám a jak tyto služby využívat.

V případě VISSEM bude zhotovitel vyzván k poskytnutí pracovníků recepce, kteří budou doprovázet jednotlivé návštěvníky i návštěvníky v rámci skupin oddělení VISSEM v budově Louise Weissové (LOW) Evropského parlamentu ve Štrasburku. Od těchto pracovníků se může požadovat odbavení značného počtu skupin (až 80 v průběhu velmi požadovaných zasedání).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

3 možná obnovení v délce 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Nabídky na položku č. 2 musí být zaslány na následující adresu:

Evropský parlament, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIE.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/05/2017
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/05/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

pro položku č. 1: Evropský parlament, direction générale de la communication, bureau d'information de Strasbourg, entrée «Firmes», bureau TO2/0145, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANCIE;

pro položku č. 2: Evropský parlament, salle PHS 0C11, entrée groupes de visiteurs, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

pod hrozbou zamítnutí přístupu se od uchazečů majících zájem o účast při otevírání nabídek bude požadovat zaslání e-mailu s potvrzením jejich účasti nejpozději 2 pracovní dny před termínem otevírání nabídek na adresu:

pro položku č. 1: epstrasbourg@ep.europa.eu

pro položku č. 2: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

2019-2020.

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie (CJEU)
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Štrasburk Cedex
PSČ: 67001
Země: Francie
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie (CJEU)
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/03/2017