Għinna ntejbu s-sit web tat-TED billi timla l-istħarriġ qasir tagħna!

Servizzi - 115369-2017

29/03/2017    S62    Parlament Ewropew - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Provvista ta' persunal speċifiku (biex iwettaq doveri ta' lqugħ, gwida u segretarjali) għall-Parlament Ewropew fi Strasburgu

2017/S 062-115369

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication
Indirizz postali: rue Wiertz 60
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: għall-1 lott (epstrasbourg@ep.europa.eu) u għat-2 lott (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
Posta elettronika: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' persunal speċifiku (biex iwettaq doveri ta' lqugħ, gwida u segretarjali) għall-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

Numru ta' referenza: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79610000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Parlament Ewropew, id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni, qed iniedi din l-istedina għall-offerti fejn tidħol il-provvista ta' persunal speċifiku (biex iwettaq doveri ta' lqugħ, gwida u segretarjali) sabiex jimmaniġġja, jilqa' u jakkumpanja viżitaturi individwali jew gruppi tagħhom fil-binjiet differenti tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-provvista ta' persunal ta' lqugħ u servizzi segretarjali għall-Parlamentarium fi Strasburgu

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79620000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FR
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Parlament Ewropew jixtieq li jkollu persunal disponibbli biex jilqa' lin-nies sabiex jimmaniġġjaw in-numru dejjem jikber ta' talbiet għal żjajjar. Dan sejjer jinvolvi 2 membri permanenti tal-persunal, li jistgħu jaslu sa 5 persuni tal-persunal biex jilqgħu lin-nies skont l-iskeda tal-viżitaturi rreġistrati, u segretarja 1 responsabbli partikolarment għall-immaniġġjar tal-iskeda taż-żjajjar.

Il-kuntrattur qed jintalab biex jipprovdi lill-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu bil-persunal li jilqa' lin-nies sabiex jimmaniġġja lill-viżitaturi li jkunu rreġistraw minn qabel u jipprovdilhom l-informazzjoni matul iż-żjara ssettjata, speċjalment fis-sit tal-Parlamentarium fi Strasburgu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

3 tiġdidiet ta' 12-il xahar huma possibbli.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-offerti għall-1 lott iridu jintbagħtu f'dan l-indirizz:

Il-Parlament Ewropew, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANZA.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Provvista ta' persunal/gwidi biex jilqgħu lin-nies u servizzi ta' lqugħ għall-'European Union Visitors Programme' u programmi ta' żjajjar 'Visits and Seminars' fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79620000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FR
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

It-2 lott ikopri l-ħtiġijiet f'termini ta' servizzi ta' persunal li jilqa' lill-viżitaturi, dawk li jagħmlu x-xogħol ta' lqugħ u l-gwidi bħala parti miż-2 programmi t'hawn taħt:

1. 'European Union Visitors Programme' (EUVP);

2. 'Visits and Seminars' tal-Parlament Ewropew (VISSEM).

Minn Jannar tal-2018, il-kuntrattur se jintalab biex jipprovdi lill-EUVP tal-Parlament Ewropew u lill-unitajiet tal-VISSEM bil-persunal li jilqa' lill-viżitaturi, dawk ta' lqugħ u gwidi biex jimmaniġġjaw lill-gruppi li jkunu qed iżuru matul il-ġimgħat tas-sessjonijiet parlamentari fi Strasburgu.

Għall-EUVP, il-kuntrattur se jipprovdi gwidi/persunal li jilqa' lin-nies biex jimmaniġġja l-programmi differenti ta' studju individwali ta' uffiċjali ta' livell għoli minn barra l-UE, jiggwidhom fil-laqgħat numerużi tagħhom, kif ukoll jurihom u jispjegalhom kif jaċċessaw u jagħmlu użu mis-servizzi differenti.

Għall-VISSEM, il-kuntrattur se jintalab biex jipprovdi persunal li jilqa' lill-viżitaturi biex jakkumpanjaw viżitaturi individwali tal-VISSEM u parteċipanti ta' gruppi ta' viżitaturi fil-binja Louise Weiss (LOW) tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Il-persunal jista' jintalab biex jimmaniġġja numru konsiderevoli ta' gruppi (sa 80 waqt is-sessjonijiet fejn ikun hemm ħafna gruppi).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

3 tiġdidiet ta' 12-il xahar huma possibbli.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-offerti għat-2 lott iridu jintbagħtu f'dan l-indirizz:

Il-Parlament Ewropew, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

ara l-ispeċifikazzjonijiet fl-indirizz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/05/2017
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/05/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

għall-1 lott: Il-Parlament Ewropew, direction générale de la communication, bureau d'information de Strasbourg, entrée «Firmes», bureau TO2/0145, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANZA;

għat-2 lott: Il-Parlament Ewropew, salle PHS 0C11, entrée groupes de visiteurs, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

biex jevitaw li l-aċċess ikun rifjutat għalihom, dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti għandhom jibagħtu konferma mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ tal-offerti permezz tal-Email lill-:

għall-1 lott: epstrasbourg@ep.europa.eu

għat-2 lott: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

2019-2020.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU)
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasburgu Cedex
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza

Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU)
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/03/2017