Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 115401-2021

08/03/2021    S46

România-Oradea: Electrozi

2021/S 046-115401

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spital Clinic Județean de Urgență Oradea
Număr naţional de înregistrare: 4208498
Adresă: Str. Republicii nr. 37.
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410159
Țară: România
Persoană de contact: Bogdan Nicolae Iurcov
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaljudetean-oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Materiale sanitare 2

Număr de referinţă: 42084982018161
II.1.2)Cod CPV principal
31711140 Electrozi
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Materiale sanitare 2, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

Data-limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare [conform art. 160 alin. (2) si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017].

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 160 120.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cateter de hemodializă temporară cu trei lumene

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Principalul loc de livrare:

— în incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea;

— stationar I – Str. Gheorghe Doja nr. 65-67, et.1;

— stationar III – Calea Clujului nr. 50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. si max. a acordului-cadru, este specificata în caietul de sarcini, al prezentei documentatii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini al prezentei proceduri.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33181500 Consumabile de uz renal
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Principalul loc de livrare:

— în incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea;

— stationar I – Str. Gheorghe Doja nr. 65-67, et.1;

— stationar III – Calea Clujului nr. 50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. si max. a acordului-cadru, este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini al prezentei proceduri.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Electrozi multifuncționali de defibrilare Psihio-Control Lifepach 20

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711140 Electrozi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Principalul loc de livrare:

— în incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea;

— stationar I – Str. Gheorghe Doja nr. 65-67, et.1;

— stationar III – Calea Clujului nr. 50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. si max. a acordului-cadru, este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini al prezentei proceduri.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusă nefrostomie percutanată CH14

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33181500 Consumabile de uz renal
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Principalul loc de livrare:

— în incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea;

— stationar I – Str. Gheorghe Doja nr. 65-67, et.1;

— stationar III – Calea Clujului nr. 50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. si max. a acordului-cadru, este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini al prezentei proceduri.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 142-324143
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4677
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/02/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 740.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 740.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15710
Lot nr.: 4
Titlu:

Electrozi multifuncționali de defibrilare Psihio-Control Lifepach 20

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 31 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 31 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2319
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 43 650.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 43 650.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2320
Lot nr.: 2
Titlu:

Trusă nefrostomie percutanată CH14

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Balton Med
Număr naţional de înregistrare: RO 17494065
Adresă: Str. Camil Ressu nr. 38, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031755
Țară: România
E-mail: baltonmed@yahoo.com
Telefon: +40 722683909
Fax: +40 213484831
Adresă internet: www.balton.pl
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21740
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 21 190.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 21 090.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15392
Lot nr.: 4
Titlu:

Electrozi multifuncționali de defibrilare Psihio-Control Lifepach 20

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 920.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 10 920.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 29184/L3
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 388 120.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 193 260.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 193 260.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 29184/L1
Lot nr.: 1
Titlu:

Cateter de hemodializă temporară cu trei lumene

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Medical Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17845905
Adresă: Strada, nr.
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400095
Țară: România
E-mail: office.medicalgrup@gmail.com
Telefon: +40 374468283
Fax: +40 374468284
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EVO Healthcare Consulting S.R.L
Număr naţional de înregistrare: 34868372
Adresă: Str. Tunelului nr. 45i
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800195
Țară: România
E-mail: office@evohc.ro
Telefon: +40 723342282
Adresă internet: www.evohc.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Balton Med
Număr naţional de înregistrare: RO 17494065
Adresă: Str. Camil Ressu nr. 38, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031755
Țară: România
E-mail: baltonmed@yahoo.com
Telefon: +40 722683909
Fax: +40 213484831
Adresă internet: www.balton.pl
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 109 440.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 52 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 77 352.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 29184/L2
Lot nr.: 2
Titlu:

Trusă nefrostomie percutanată CH14

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Balton Med
Număr naţional de înregistrare: RO 17494065
Adresă: Str. Camil Ressu nr. 38, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031755
Țară: România
E-mail: baltonmed@yahoo.com
Telefon: +40 722683909
Fax: +40 213484831
Adresă internet: www.balton.pl
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 86 400.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 72 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 72 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 29184/L4
Lot nr.: 4
Titlu:

Electrozi multifuncționali de defibrilare Psihio-Control Lifepach 20

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 156 800.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 83 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 83 200.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 29334
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 410.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 410.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3979
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 410.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 410.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10262
Lot nr.: 3
Titlu:

Electrozi de unică folosință pentru defibrilatorul Benehearth D3-F7952

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luan Vision
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Piața București nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 1, ap. 25
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410175
Țară: România
E-mail: mariana.broizan@lvsmedica.ro
Telefon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 700.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 14 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Compartiment juridic
Adresă: Str. Republicii nr. 37
Localitate: Oradea
Cod poștal: 410475
Țară: România
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259437750
Fax: +40 259417169
Adresă internet: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/03/2021