Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 115623-2017

29/03/2017    S62

Magyarország-Budapest: Parkolóhely, pihenőhely építése

2017/S 062-115623

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 031-055323)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Telefon: +36 309424178
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szellkapu.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 031-055323

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:

(...)

Minőségi kritérium - Név: Kötbérvállalás napi mértéke ( Ft ban kifejezve: min. 4 000 000 HUF- max. 5 000 000 HUF /nap) a 15.11.2017-ig vállalt részhatáridő tekintetében / Súlyszám: 5

(...)

Helyesen:

(...)

Minőségi kritérium – Név: Kötbérvállalás napi mértéke ( Ft ban kifejezve: min. 4 000 000 HUF- max. 5 000 000 HUF /nap) a 28.2.2018-ig vállalt részhatáridő tekintetében / Súlyszám: 5

(...)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(...)

M.4. A „Kr.”21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,

berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való

megfelelés.

Csatolni kell az eszközök szerződés teljesítése során annak teljes időtartama alatt történő

rendelkezésre állását bizonyító dokumentum egyszerű másolatát (bérleti szerződés,

előszerződés, nyilvántartó lap), továbbá az üzemképességet igazoló dokumentum másolatát.

(...)

Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(...)

M.4. pont törlésre kerül.

(...)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelményei

(...)

M.1. nem mutat be jelen felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, építőipari kivitelezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított („Kr.” 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t:

M.1.1.-M.1.6 pontok szerint 1-1 szerződés,melyben:

M.1.1) a szerződés értéke elérte a nettó 6 000 000 000 HUF-ot, és tartalmazott legalább 250 tonna kültéri teherhordó és látszó acélszerkezet kivitelezését is;

M.1.2) nehezített organizációs környezetben (NOK)legalább 2 000 m² felületű résfal készítési munkák elvégzését tartalmazó kivitelezés, ahol a résfal vastagsága legalább 45 cm;

M.1.3) a kivitelezés történt és tartalmazta legalább 2 000 m³ térszín alatti vasbeton szerkezet építési munkáit;

M.1.4) NOK-ban legalább 10 000 m³ munkagödör földkiemelését és a kitermelt föld egészének vagy egy részének elszállítását tartalmazó kivitelezés, amely tartalmazott legalább 50 m3 szennyezett talaj kiemelést és elszállítást,

M.1.5) speciális mélyépítéssel megvalósított (azaz résfal és/vagy cölöp) több szintes legalább 120 férőhellyel rendelkező mélygarázs építési munkálatait tartalmazó kivitelezés, mely tartalmazott alapozási építészeti, gépészeti erős és gyengeáramú kivitelezési munkálatokat, és a mélygarázs közforgalom részére biztosított.

M.1.6) mely tartalmazott olyan közforgalmú út átépítési munkálatait, melynek útkorona szintje süllyesztésre került, és új aszfalt rétegű pályaszerkezet került kialakításra

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1.1.-M.1.6-ig legfeljebb 4 darab szerződésből igazolható. A

referencia akkor tekinthető jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban

teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább 1 oldalon min 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelményei

(...)

M.1. nem mutat be jelen felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, építőipari kivitelezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított („Kr.” 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t, melyben:

M.1.1) a szerződés értéke elérte a nettó 6 000 000 000 HUF-ot, és tartalmazott legalább 250 tonna kültéri teherhordó és látszó acélszerkezet kivitelezését is;

M.1.2) nehezített organizációs környezetben (NOK)legalább 2 000 m² felületű résfal készítési munkák elvégzését tartalmazó kivitelezés, ahol a résfal vastagsága legalább 45 cm;

M.1.3) a kivitelezés történt és tartalmazta legalább 2 000 m³ térszín alatti vasbeton szerkezet építési munkáit;

M.1.4) NOK-ban legalább 15 000 m³ munkagödör földkiemelését és elszállítását tartalmazó kivitelezés, amely tartalmazott legalább 50 m³ szennyezett talaj kiemelést és elszállítást;

M.1.5) speciális mélyépítéssel megvalósított (azaz résfal és/vagy cölöp) több szintes legalább 120 férőhellyel rendelkező mélygarázs építési munkálatait tartalmazó kivitelezés, mely tartalmazott alapozási építészeti, gépészeti erős és gyengeáramú kivitelezési munkálatokat, és a mélygarázs közforgalom részére biztosított;

M.1.6) mely tartalmazott olyan közforgalmú út átépítési munkálatait, melynek útkorona szintje süllyesztésre került, és új aszfalt rétegű pályaszerkezet került kialakításra Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1.1.-M.1.6-ig összesen legfeljebb 6 darab szerződésből igazolható. A referencia akkor tekinthető jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon min 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

M.4.nem rendelkezik munkák megvalósításához szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:1db

min.4 m³-es kanállal felszerelt homlokrakodó; 50 tonnás lánctalpas kotrógép 3 m³-es mélyásó

kanállal.

(...)

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

M.4. pont törlésre kerül.

(...)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 30/03/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 11/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 30/03/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 11/04/2017
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Továbbá a Szerződéstervezet is módosításra került az alábbiak szerint: VII) Csatlakozó Beruházás 1) Együttműködés a Társvállalkozóval: a) Fővállalkozó Kivitelező tudomással bír arról, hogy a Csatlakozó Beruházás keretében elvégzendő munkákat Megrendelő Társvállalkozótól rendeli meg. b) Jelen Szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza a Csatlakozó Beruházással kapcsolatos feltételrendszert. Fővállalkozó Kivitelező a Csatlakozó Beruházáshoz az alábbi időpontokban köteles munkaterületeket szolgáltatni:

i) 28.2.2018-án a Fény utcai műtárgy műszaki átadás-átvételének időpontjában a Fővállalkozó Kivitelező Ajánlattétel során megjelölt mértékben biztosítja a kertész munkaterületet a termőréteg, és földbehordás céljából; ii) 15.7.2018-től biztosítja a további összes kertész munkaterület 80 %-át földbehordás és parképítés céljából illetve az installációt a vertikális park létrehozása céljából; iii) 30.7.2018-tól a kertész munkaterületek 100 %-át.

X) Teljesítési határidő, ütemezés, ütemtervek: 1) A szerződés teljesítésének befejezési határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete): a munkaterület átadásától számított 18 hónap, az alábbi ütemezés szerint: a) első ütem: 28.2.2018. – Fény utcai alagút – műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete -1. projektelem; b) második ütem: 15.8.2018. – mélygarázs – műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete – 2. projektelem; c) harmadik ütem: 30.11.2018. – valamennyi a Kivitelezési Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feladat ellátása – műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete.

Továbbá fentieknek megfelelően a Szerződés és mellékletei is módosításra kerülnek az időpontokat illetően.