TEDi veebisait on alates 2. novembrist 2022 valmis e-vormideks. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel

Tarned - 115854-2014

Kuva koondatud vaade

05/04/2014    S68

Belgia-Brüssel: DIGIT/R2/PO/2013/028 – arvuti salvestusseadmed (Nestor III)

2014/S 068-115854

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, ressursside ja logistika direktoraat, hangete ja lepingute üksus
Postiaadress: rue Belliard 28, büroo 07/142
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Martin Bilbao, üksuse juhataja
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Faks: +32 22957702

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Ostjaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=434

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: infotehnoloogia.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu
Postiaadress: rue de la Loi 175
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: allée du Printemps
Linn: Strasbourg Cedex
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Postiaadress: rue Belliard 99
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Regioonide Komitee
Postiaadress: Jacques Delors'i hoone, rue Belliard 99–101
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Andmekaitseinspektor
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Postiaadress: 103 rue de Grenelle
Linn: Pariis
Sihtnumber: 75007
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Postiaadress: Westhafenplatz 1
Linn: Frankfurt Maini ääres
Sihtnumber: 60327
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Postiaadress: Trg republike 3
Linn: Ljubljana
Sihtnumber: SI-1000
Riik: Sloveenia

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Postiaadress: 1, rue du Fort Thüngen
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1499
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Postiaadress: postkast 22427
Linn: Thessaloníki
Sihtnumber: 551 02
Riik: Kreeka

Ametlik nimetus: Euroopa Lennundusohutusamet
Postiaadress: postkast 101253
Linn: Köln
Sihtnumber: 50452
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Postiaadress: Tomtebodavägen 11A
Linn: Stockholm
Sihtnumber: SE-171 83
Riik: Rootsi

Ametlik nimetus: Euroopa Kemikaaliamet
Postiaadress: postkast 400
Linn: Helsingi
Sihtnumber: FI-00121
Riik: Soome

Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaamet
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Kopenhaagen
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani

Ametlik nimetus: Euroopa Toiduohutusamet
Postiaadress: largo N. Palli 5/A
Linn: Parma PR
Sihtnumber: 43121
Riik: Itaalia

Ametlik nimetus: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Postiaadress: Gedimino pr. 16
Linn: Vilnius
Sihtnumber: LT-LT-01103
Riik: Leedu

Ametlik nimetus: Euroopa Ravimiamet
Postiaadress: Westferry Circus, Canary Wharf
Linn: London
Sihtnumber: E14 4HB
Riik: Ühendkuningriik

Ametlik nimetus: Euroopa Raudteeagentuur
Postiaadress: postkast 20392
Linn: Valenciennes
Sihtnumber: 59307
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Postiaadress: Santiago de Compostela 12 (Miribilla hoone), 5. korrus
Linn: Bilbao (Biskaia)
Sihtnumber: 48003
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Postiaadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Linn: Dublin
Riik: Iirimaa

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Postiaadress: Schwarzenbergplatz 11
Linn: Viin
Sihtnumber: 1040
Riik: Austria

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur
Postiaadress: Rondo ONZ 1
Linn: Varssavi
Sihtnumber: 00-124
Riik: Poola

Ametlik nimetus: Euroopa GNSSi Agentuur
Postiaadress: Janovského 2
Linn: Praha
Sihtnumber: 170 00
Riik: Tšehhi

Ametlik nimetus: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Postiaadress: Rävala pst 4
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10143
Riik: Eesti

Ametlik nimetus: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Postiaadress: MTC plokk A, Winemakers Wharf
Linn: Valletta
Sihtnumber: MT-1917
Riik: Malta

Ametlik nimetus: Ühisettevõte Clean Sky
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56-60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte ENIAC
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56-60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte "Fusion for Energy"
Postiaadress: Torres Diagonal Litoral, hoone B3
Linn: Barcelona (Barcelona)
Sihtnumber: 08019
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56-60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte SESAR
Postiaadress: avenue de Cortenbergh 100
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Postiaadress: Infopark, Neumann János utca 1/E
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1117
Riik: Ungari

Ametlik nimetus: Euroopa Kaitseagentuur
Postiaadress: rue des Drapiers 17–23
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Politseikolledž
Postiaadress: Bramshill
Linn: Hook, Hampshire
Sihtnumber: RG27 0JW
Riik: Ühendkuningriik

Ametlik nimetus: Euroopa koolid
Postiaadress: rue Joseph II 30
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa välisteenistus
Postiaadress: peahoone, rond point Schuman 9A
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Postiaadress: postkast 771
Linn: Vigo (Pontevedra)
Sihtnumber: 36200
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Politseiamet
Postiaadress: postkast 90850
Linn: Haag
Sihtnumber: 2509 LW
Riik: Madalmaad

Ametlik nimetus: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Postiaadress: Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Sihtnumber: 1249-206
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Postiaadress: Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Sihtnumber: 1249-289
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
Postiaadress: Avenida de Europa, 4
Linn: Alicante (Alicante)
Sihtnumber: 03008
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) ühisettevõte
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56–60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: EACEA – Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
Postiaadress: avenue du Bourget 1
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: ERCEA – Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet
Postiaadress: COV2 24/164
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: REA – Teadusuuringute Rakendusamet
Postiaadress: COVE
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet
Postiaadress: place Rogier 16
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
Postiaadress: Drosbachi hoone
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)
Postiaadress: Euroopa Komisjon – W910
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
DIGIT/R2/PO/2013/028 (Nestor III)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Nende kombinatsioon
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: osalevate ELi institutsioonide, organite ja ametite peahooned, sh Teadusuuringute Ühiskeskuste asukohad (Ispra, Karlsruhe, Petten, Geel ja Sevilla). Vahetevahel võidakse nõuda kohaletoimetamist mis tahes muusse kohta ELis.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 10
Raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle kestus on rohkem kui neli aastat: üürimise, liisimise, ülendamise ja seonduvate teenuste raamlepingu kestus peab hõlmama hangitavate seadmete maksimaalset eluiga. Seetõttu on lepingu kestus järgmine:
— seadmete ostmiseks: 2 aastat allkirjastamise kuupäevast ning 4 võimalikku 6kuulist pikendamist (2 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5);
— seadmete liisimiseks ja üürimiseks: 6 aastat allkirjastamise kuupäevast ning 4 võimalikku 1aastast pikendamist (6 + 1 + 1 + 1 + 1);
— professionaalsete teenuste osutamiseks: 6 aastat allkirjastamise kuupäevast ning 4 võimalikku 1aastast pikendamist (6 + 1 + 1 + 1 + 1);
— hoolduse ja ülenduste tagamiseks: 6 aastat allkirjastamise kuupäevast ning 4 võimalikku 1aastast pikendamist (6 + 1 + 1 + 1 + 1);
— ümberpaigutamiseks: 6 aastat allkirjastamise kuupäevast ning 4 võimalikku 1aastast pikendamist (6 + 1 + 1 + 1 + 1);
— andmekandjate puhastamise laiendatud teenusteks: 6 aastat allkirjastamise kuupäevast ning 4 võimalikku 1aastast pikendamist (6 + 1 + 1 + 1 + 1).
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Salvestusseadmete, salvestamisega seonduva tarkvara, salvestamise infrastruktuuri teenuste ning professionaalsete teenuste ja muude seonduvate teenuste tagamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

30233100 Arvuti mäluseadmed, 72317000 Andmete salvestamisteenused, 72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Raamlepingu kogumaht on hinnanguliselt ligikaudu 389 salvestamise viiteprojekti ja 25 132 inimtööpäeva professionaalseid teenuseid (kogu raamlepingu kestuse vältel). Vt täpsema teabe saamiseks pakkumisdokumente.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 120 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Ei kohaldata.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt täpsema teabe saamiseks pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt täpsema teabe saamiseks pakkumisdokumente.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt täpsema teabe saamiseks pakkumisdokumente.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt täpsema teabe saamiseks pakkumisdokumente.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt täpsema teabe saamiseks pakkumisdokumente.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Tehniline pakkumine. Osakaal 50

2. Finantspakkumine. Osakaal 50

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
DIGIT/R2/PO/2013/028.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2013/S 65-108225 , 3.4.2013

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
28.5.2014
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 6.6.2014

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, avamisruum, rue Belliard 28, 1049 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: avamisel võib osaleda kuni 2 esindajat pakkuja kohta. Pakkujad peavad turva- ja korralduslikel kaalutlustel teatama informaatika peadirektoraadile esindaja(te) nime(d) (e-posti aadressil digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist ja kui seda ei tehta, jätab informaatika peadirektoraat endale õiguse pakkuja esindajat (esindajaid) pakkumiste avamisele mitte lubada.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Pakkumise iseloomustust ja lisadokumente (sh küsimused ja vastused) saab alla laadida veebisaidilt aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=434

Soovi korral võivad huvitatud pooled ennast veebisaidil registreerida. See võimaldab süsteemil "e-tendering" neid teavitada, kui käesoleva pakkumiskutse asjus avaldatakse uut teavet.
Pakkujaid, kes ei ole registreeritud, kutsutakse regulaarselt veebisaiti külastama. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei pööra tähelepanu veebisaidil avaldatavale käesolevat pakkumiskutset käsitlevale lisateabele.
Paberkoopiaid ei väljastata. Informaatika peadirektoraat tunnistati keskkonna juhtimise ja keskkonna auditeerimise süsteemile (EMAS) vastavaks 2008. aastal ning on seega kasutusele võtnud keskkonnahoidliku käitumise. EMAS on ökojuhtimise ja -auditi skeem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, ressursside ja logistika direktoraat, hangete ja lepingute üksus
Postiaadress: rue Belliard 28, büroo 07/142
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Faks: +32 22957702
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
26.3.2014