Usluge - 116421-2019

13/03/2019    S51

Danska-Kopenhagen: Copernicusova služba za praćenje kretanja tla u Europi - usluge podrške

2019/S 051-116421

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 028-061255)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Karoline Rygaard
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Copernicusova služba za praćenje kretanja tla u Europi - usluge podrške

Referentni broj: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Služba za praćenje kretanja tla u Europi dio je portfelja proizvoda Copernicusove službe za praćenje tla i njeno uvođenje povjereno je Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Cilj je ovog poziva na nadmetanje sklapanje ugovora o pružanju usluga s gospodarskim subjektom koji će obuhvatiti sljedeća 2 zadatka:

— osnivanje savjetodavnog odbora za praćenje kretanja tla u okviru programa Copernicus;

— pružanje pomoćnog stručnjaka koji će raditi u prostorima Euroske agencije za okoliš (EEA).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 028-061255

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/03/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 22/03/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 18/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 25/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: