L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 116465-2018

16/03/2018    S53    Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: UCA 18/021 Kiri fuq perijodu twil ta' trakk tal-kunsinni (b'tagħbija ta' 7,5 t)

2018/S 053-116465

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Indirizz postali: Rue de la Loi 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE1
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

UCA 18/021 Kiri fuq perijodu twil ta' trakk tal-kunsinni (b'tagħbija ta' 7,5 t)

Numru ta' referenza: UCA 18/021
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
34130000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Twaqqif mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' qafas ta' kuntratt biex tinkera vettura kummerċjali (trakk tal-kunsinni / ġarr), jiġifieri unità ta' "chassis-cab" iffittjata b'korp u lift "tailgate", fuq il-bażi ta' perijodu twil (tmien (8) snin) mingħajr għażla biex tinxtara.

Din il-vettura għandha tkun użata b'żewġ (2) modi distinti:

(1) biex iġġorr pelits ta' merkanzija fuq bażi ta' kuljum bejn il-binjiet varji tas-Segretarjat u l-maħżen li bħalissa jinsab f'Neder-Over-Heembeek;

(2) biex b'mod okkażjonali ġġorr pelits ta' merkanzija/oġġetti fuq distanzi twal (għal skopijiet ta' tagħrif, imma mingħajr limitazzjoni: il-Lussemburgu, Strasburgu jew Firenze).

Il-vettura se tivvjaġġa madwar 25 000 km kull sena.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
34130000
50110000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur għandu:

a. jakkwista trakk ("chassis-cab") li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi;

b. jibni l-korp iffittjat b'bieba ta' wara bbażat fuq l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi;

c. jikri "b'servizz sħiħ" lis-SĠK (mingħajr għażla li tinxtara) din il-vettura (l-unità ta' "chassis-cab" / il-korp / it-"tailgate") għal perijodu ta' tmien (8) snin u stima ta' madwar 25 000 km kull sena (jiġifieri madwar 200 000 km b'kollox).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 96
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta’ għażliet:

Matul it-tliet (3) snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt inizjali, is-Segretarjat jista' juża proċedura nnegozjata mal-parti li tingħata dan il-kuntratt, mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt għal servizzi ġodda li jinvolvu ripetizzjoni ta' servizzi simili li jikkonformaw mal-proġett bażiku li għalih hemm referenza f'dan il-kuntratt kif imfisser fil-punt II.1.4.

II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mhux se jippubblika l-valur stmat tal-kuntratti. Il-volum stmat tal-kuntratt hu indikat fl-ispeċifikazzjonijiet.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif imsemmija fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

— iż-żmien tal-kunsinna jrid ikun ta' mhux iżjed minn sitt (6) xhur mill-iffirmar tal-kuntratt,

— il-kunsinna se ssir fil-Belġju,

— il-vettura se tkun irreġistrata fil-Belġju, f'isem is-SĠK, bi pjanċi diplomatiċi, kif ukoll fl-isem ta' min jirbaħ il-kuntratt. Din l-għażla se tiġi kkomunikata lill-kuntrattur mis-SĠK qabel il-kunsinna.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 18/04/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/04/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

Fil-postijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, il-Belġju

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dak li jitfa' l-offerta jista' jkun irrappreżentat minn mhux iktar minn persuna waħda, li isimha għandu jintbagħat permezz ta' Email (tendering@consilium.europa.eu) sa mhux iktar tard mit-18.4.2018.

Il-ftuħ tal-offerti jista' jkun irid jiġi pprogrammat mill-ġdid fl-aħħar minuta, fil-każ ta' avveniment mhux previst li jseħħ fid-data stabbilita fil-bidu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: Mhux applikabbli
Belt: Néant
Pajjiż: Il-Belġju
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat Général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Indirizz postali: Rue de la Loi 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262

Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/03/2018