A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 116475-2022

04/03/2022    S45

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 045-116475

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés-Szeged,Alsóváros-Újszeged közötti szakasz

Hivatkozási szám: EKR001067112021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési feladatok: Szeged, nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakasz (új Tisza-híddal) terveinek elkészítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 684 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladatok (környezetvédelmi engedély és KHT módosítása, teljeskörű engedélyezési tervek elkészítése, területigénybevételi terv elkészítése, teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, szabályozási terv módosítása, engedélyek beszerzése és rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban, minden szakágban) az alábbi létesítményeknél:

- Szeged, Nagykörút bezárása (Szeged - Újszeged között hiányzó szakaszok; ), Petőfi Sándor sgt. és Boldogasszony sgt. közötti nagykörúti közút szakasz (0,6 km) átépítése 2x2 forgalmi sávosra; Boldogasszony sgt. és Temesvári sgt. között új 2x2 sávos nagykörúti közútszakasz (1,2 km) kiépítése

- a meglévő Nagykörút szakaszok forgalmi felülvizsgálata a Petőfi Sándor sugárút és a tervezett szegedi hídfő között (a megváltozott forgalmi viszonyoknak megfelelő csomóponti kialakítás tervezése, a közösségi közlekedés lehetőség szerinti előnyben részesítésével),

- új 2x2 forgalmi sávos közúti Tisza-híd (kerékpárút és gyalogút átvezetéssel), amelynek az alépítménye alkalmas kell legyen a távlati vasúti felépítmény fogadására

Tervezendő Tisza híd főbb paraméterei:

A három részből álló új közúti Tisza-híd teljes hossza: 471 m.

Szegedi oldali feljáró híd: folytatólagos, többtámaszú felsőpályás, öszvér gerenda híd, hossza 100 m, támaszkiosztása: 2x50,00 m

Mederhíd: folytatólagos többtámaszú, alsópályás acél ívhíd, öszvér pályalemezzel, az ívtartó csak a középső nyílásban helyezkedik el hossza: 220 m, támaszkiosztása: 40+140+40 m

Újszegedi oldali híd: folytatólagos, többtámaszú felsőpályás, öszvér gerenda híd, hossza 145 m, támaszkiosztása: 2x46,00+30,00+23,00 m

Az új közúti Tisza-hidat úgy szükséges megtervezni, hogy egyidejűleg kiépítésre kerülhessenek a vasúti hídpillérek is szerkezetileg közös alépítménnyel.

- az Újszeged vasútállomás átalakítása az új körúti szakasznak megfelelően (vágánybontási és ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése) és az utasforgalmi kapcsolat biztosítása az új körútszakaszhoz.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) legalább 2x2 forgalmi sávos országos és/vagy helyi közút létesítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű Engedélyezési és/vagy teljeskörű Kiviteliterv elkészítését is magába foglalta (min. 0, max. 8 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontban meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontban meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontban meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek szoros, egymásra épülő rendszert képeznek, amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az észszzerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné az előkészítési projekt határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 187-486897
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezés-Szeged,Alsóváros-Újszeged közötti szakasz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 684 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők:

I. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest Lövőház Utca 37.; adószám: 13842217-24-1)

II. SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. (vezető ajánlattevő) (székhely: 1117 Budapest Kassák Lajos Utca 81.; adószám: 11901486-24-1), UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (közös ajánlattevő) (Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári Út 17-19. B. épület; adószám:10867156-2-43), TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (közös ajánlattevő) (9022 Győr Dunakapu Tér 7.; adószám: 24084794-2-08), TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (közös ajánlattevő) (1133 Budapest Váci Út 76. 3. emelet; adószám: 11861689-2-41)

III. UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (székhely: 1119 Budapest Bornemissza Tér 12.; adószám: 12108129-24-3)

IV. RODEN Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1089 Budapest Villám Utca 13.; adószám: 10624672-24-2)

V. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhely: 1115 Budapest Csóka Utca 7-13.; adószám: 10554885-24-3)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/02/2022