Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 116593-2017

29/03/2017    S62    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások

2017/S 062-116593

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: eva.szanto@bp2017fina.hu
Telefon: +36 23319149
Fax: +36 23319149

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egészségügyi, orvosi szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
85000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egészségügyi, orvosi szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 833 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Verseny- és edzéshelyszínek

— Dagály Úszó Aréna,

— Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda,

— Batthyány tér,

— Balatonfüred,

— Városligeti tó.

Kizárólag edzéshelyszínek:

— Császár-Komjádi Sportuszoda,

— BVSC Usz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a FINA Világbajnokság Budapest, 14–30.7.2017. közti időtartama, majd az azt követő FINA Masters Világbajnokság Budapest, 7–20.8.2017. között időtartama alatt, a világbajnokságra sportolói, illetve csapattag akkreditációval rendelkező résztvevők részére a regisztrációhoz társuló élet- és balesetbiztosítás által lefedve, illetve azt kiegészítve a verseny teljes ideje alatt 24 órás egészségügyi hátteret biztosítson. A tevékenység magában foglalja az akkreditált hotelekben biztosított 24 órás paramedikus szintű egészségügyi ellátást, az egészségügyi call center 24/24 elérhetőségét, valamint az elkülönített beteg utak biztosítását. Egyaránt feladata a primer (MTA-Medical Threatment Area) és szekunder (Kórházi) ellátó helyek, a FINA előírásainak és a törvényi jogszabályoknak megfelelő szervezése és kialakítása, a teljes körű egészségügyi ellátás érdekében.

Nyertes ajánlattevő a szolgáltatás során biztosítja a teljes körű humán kapacitást és az ellátáshoz szükséges gyógyszereket. Vállalja továbbá, hogy e tevékenysége során a rendezvény egészségügyi hátterének biztosítása mindenben megfelel az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. számú mellékletében leírtaknak és a FINA Szabályzatainak.

Ajánlattevő továbbá köteles a FINA PP, a FINA medical rules, illetve az egészségügyi akcióterv alapján, valamint a vonatkozó törvényi előírások betartása mellett biztosítani valamennyi a szolgáltatás ellátásához szükséges gyógyászati és egyéb tárgyi eszközt, illetve a gyógyászati készítményeket.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Egészségügyi, orvosi szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.robert@semmelweiskft.hu
Telefon: +36 13270452
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 843 714 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 833 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: SEMMELWEIS Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 13916974-2-42.

1.Ajánlattevő neve: SEMMELWEIS Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Ajánlattevő székhelye:1085 Budapest, Üllői út 26. adószám: 13916974-2-42.

2.Ajánlattevő neve: Tranoxy-Med Egészségügyi,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Esztergályos utca 3-5., adószám: 13769583-2-13.

3.Ajánlattevő neve: DR. ROSE Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., adószám: 13552143-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2017