Szolgáltatások - 116747-2021

Normál nézet megjelenítése

08/03/2021    S46

Magyarország-Budapest: Légi és kapcsolódó szolgáltatások

2021/S 046-116747

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK27368
Postai cím: Schweidel utca 2–4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fail Kinga vezérigazgató
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.vbuzrt.hu/

A felhasználói oldal címe: https://www.vbuzrt.hu/

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Központi beszerző szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Központi beszerző szervként honvédelem, rendvédelem és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Komplex szállítmányozás 2021-2023. évekre
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 6: Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
A teljesítés helye: Európa, valamint a Magyar Honvédség missziós szerepvállalásainak helyszínei és egyéb jövőben feladatvégrehajtási helyszínek
NUTS-kód
II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Komplex szállítmányozás 2021-2023. évekre
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

60440000 Légi és kapcsolódó szolgáltatások, 60600000 Vízi szállítási szolgáltatások, 60200000 Vasúti szállítási szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 487 244 093,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
2-0016/2020
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 217-533719 2.11.2020

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Komplex szállítmányozás 2021-2023. évekre
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
21.1.2021
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: JAS Cargoways INC. Magyarországi Nemzetközi Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Üllői út 807/B. C épület II. emelet
Város: Vecsés
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: ptonelli@jashungary.com
Telefon: +36 29350005
Fax: +36 29350004

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 487 244 093,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 487 244 093,00 HUF
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
3.3.2021