Építési beruházás - 117133-2021

09/03/2021    S47

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 047-117133

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai utca 2/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuti György
E-mail: csuti.gyorgy@mlsz.hu
Telefon: +36 15779500
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mlsz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos Sportági Szakszövetség
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

Hivatkozási szám: EKR000544562020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 fm).

Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.

Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú útszakasz készül (kb. 6 000 m2).

A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső úthálózatához.

Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.

A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.

A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 m2) fedetten.

A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.

A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark 12 db streetworkout eszköze opcionális tétel a költségvetésben foglaltaknak megfelelően). A tó szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 m) műfüves labdarúgópályát.

A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 - DN500 méretben kb. 1 500 fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.

A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 904 481 130.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2071 Páty, Külterület, (Hrsz:020/65, 028/1, 026 út és 027 út). 2089 Telki, Szajkó utca 39. Hrsz. 1460, Cseresznyés dűlő 1461, 1462.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 fm).

Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.

Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú útszakasz készül (kb. 6 000 m2).

A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső úthálózatához.

Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.

A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.

A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 m2) fedetten.

A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.

A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark 12 db streetworkout eszköze opcionális tétel a költségvetésben foglaltaknak megfelelően). A tó szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 m) műfüves labdarúgópályát.

A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 - DN500 méretben kb. 1 500 fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.

A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata (hónap) (0-24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata (hónap) (0-24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/3. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata (hónap) (0-24) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő számára az eljárás megindításának időpontjában lehetősége van arra, hogy az opcionális tételeket rendkívül kedvező áron vagy akár ingyen beszerezze. Erre való tekintettel ajánlatkérő jelen eljáráshoz kapcsolódó szerződés megkötését követő 60 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy az opcionális tételek megvalósítását megrendeli-e.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 139-340972
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BER/G21_2/0001-0004
Elnevezés:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gerecse-Plusz Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45987690
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: gerecsepluszkft@t-online.hu
Telefon: +36 305092819
Fax: +36 34510355
Internetcím: http://www.gerecsepluszkft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 550 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 904 481 130.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Őrzés-védelem, Felvonulási létesítmények, Konténer bérlés, Mobil WC bérlés, C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése, Előkészítő részfeladatok, Területelőkészítési munkák, Tereprendezési feladatok, Minőségbiztosítási feladatok, Általános tételek, Környezetrendezési feladatok, Hulladékgazdálkodás, Hulladék elszállítási feladatok, Útépítési munkák, Munkavédelmi koordinációs feladatok, Közműépítési munkák, Élőfüves pályák szivárgóépítési munkái, Pályavilágítási berendezések telepítésének munkái, Meglévő pályaelosztóberendezések klimatizálási munkái, Pályaépítési munkák, Szabadrúgófal szerkezetépítési munkái, Saroklelátó szerkezetépítési munkái, L-alakú lépcső szerkezetépítési munkái, Földmunkák, Tógépészeti munkák, Sporttechnológia munkái, Irtási-, előkészítési-, bontási munkák, Gyalogos burkolatok építése, Kerítések építése, Lelátó építése, Zöldfelület létesítés feladatai, Élőfüves pályák sporttechnológiai tartozékai, sportfelszerelések beszerzése, Sportpálya kiegészítők munkái, Folyóka építése, Flórakosaras támfal építése, Kamerapódiumok építése, Labdafogóháló csere, Kapubeépítés munkái, Erős, - és gyengeáramú elektromos feladatok, Szerelvényezés, Öntözőrendszer telepítési munkák, Vízgépészeti műtárgy, Alépítményi munkák, Berendezési tárgyak beszerzésének és telepítésének munkái, Pályaburkolat készítésének munkái, Csapadékvíz elvezetés kialakítási munkái, Felépítményi munkák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes ajánlattevő: Gerecse-Plusz Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221., 14331291-2-07)

2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte el az ajánlatok bírálatát, erre való tekintettel a következő ajánlattevők

Ajánlata nem került elbírálásra: Átrium 88 Kft (1116 Budapest Ringló Utca 74, 13593504-2-43), GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen Tömös Utca 17., 11157625-2-09) és Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2117 Isaszeg Aulich Utca 3., 24238278-2-13) közös ajánlattevők, METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1191 Budapest Ady Endre Út 42-44., 12699944-2-43), OKM Építőipari és Szolgáltató Kft (1037 Budapest Bojtár Utca 51., 11313667-2-41), STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület Utca 2., 25355929-4-43), TOMSEC-BAU Építőipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém Jutasi Út 18., 12436424-2-19),

3. Ajánlatkérő 354 481 130,- Ft-tal megemeli a rendelkezésre álló fedezet mértékét a szerződés megkötése érdekében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/03/2021