TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 117245-2015

Kuva koondatud vaade

04/04/2015    S67

Luksemburg-Luxembourg: Tulekahjude ärahoidmise koolitus Luxembourgis (1. osa) ja esmaabikoolitus Brüsselis (2. ja 3. osa)

2015/S 067-117245

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: Jean Monnet' hoone, büroo A1/029
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet – Luxembourg, üksus OIL.06, sektor 002, hankemenetlused ja lepingud
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Faks: +352 4301-32109

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=776

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Postiaadress: rue Belliard 99
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Regioonide Komitee
Postiaadress: rue Belliard 101
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Tulekahjude ärahoidmise koolitus Luxembourgis (1. osa) ja esmaabikoolitus Brüsselis (2. ja 3. osa)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 24: Haridus- ja kutseõppeteenused

NUTS kood LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ),BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Leping käsitleb järgmiste teenuste osutamist:
— tuleohu ärahoidmise teoreetilise ja praktilise koolituse teenused Luxembourgis (1. osa);
— töökohal esmaabi andmise koolituse teenused Brüsselis (2. osa);
— imikutele ja lastele antava esmaabi koolituse teenused väikelaste keskuste töötajatele Brüsselis (3. osa).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

80550000 Ohutusalase koolituse teenused, 80562000 Esmaabi koolituse teenused, 80330000 Ohutusalase hariduse teenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Teavitamiseks avaldatakse, et lepingu maksimaalse kestuse (4 aasta) jooksul on eeldatav maht järgmine:
1. osa:
— teoreetiline koolitus: 250 poolepäevast kursust;
— praktiline koolitus: 123 päeva tuletõrjeauto parkimist;
2. osa:
— põhikoolitus: 56 kursust, mis kestavad 4 järjestikust päeva või 2 x 2 päeva;
— täiendkoolitus: 560 poolepäevast kursust;
3. osa:
— 200 poolepäevast kursust.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: tuleohu ärahoidmise teoreetilise ja praktilise koolituse teenused Luxembourgis
1)Lühikirjeldus
Teoreetilise ja praktilise koolituse teenused Luxembourgis asuvate institutsioonide töötajatele. Koolitusteenused on ette nähtud ärahoidmise ja esmareageerimise meeskondade liikmetele ning esmareageerimise meeskondade juhtidele.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

80550000 Ohutusalase koolituse teenused, 80330000 Ohutusalase hariduse teenused

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: töökohal esmaabi andmise koolituse teenused Brüsselis
1)Lühikirjeldus
Põhikoolitus ja täiendkoolitus eesmärgiga täita seadusjärgsed kohustused, mis on kehtestatud Belgia 4.8.1996 seadusega töötajate heaolu kohta nende töökohustuste täitmisel ja sellega seotud rakendusotsustega, eelkõige tööheaolu koodeksi I jaotise VI peatükiga "Esmaabi".
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

80562000 Esmaabi koolituse teenused

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: imikutele ja lastele antava esmaabi koolituse teenused väikelaste keskuste töötajatele Brüsselis
1)Lühikirjeldus
Põhikoolitus ja täiendkoolitus eesmärgiga täita seadusjärgmised kohustused, mis on sätestatud järgmistes õigusaktides/nõuetes:
— Flaami piirkonna ja kogukonna valitsuse 26.2.2009 ministeeriumi dekreet laste elu päästmise põhikoolituse kohta lapsehoidjatele ja lastehoiuasutuste töötajatele ("Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen");
— Flaami piirkonna ja kogukonna valitsuse 27.2.2014 ministeeriumi dekreet kvalifikatsioonide ja tunnistuste autoriseerimise 22.11.2013 otsuse artiklite 8, 11, 40, 43 and 73 rakendamise kohta ("Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten");
organisatsiooni "Kind en Gezin" nõuded.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

80562000 Esmaabi koolituse teenused

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Tingimused on esitatud lepingu projektis.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Tingimused on esitatud haldussätetes.
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: tingimused on esitatud haldussätetes.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: tingimused on esitatud haldussätetes.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
tingimused on esitatud haldussätetes.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: jah
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile: — 2. osa: töövõtja, kellega leping sõlmitakse, peab enne lepingu allkirjastamist tegema kõnealuse koolituse korraldamisele sätestatud seadusjärgsete nõuetele vastavuse tagamiseks vajalikud korraldused, sh registreeruma (kui ta pole seda juba teinud) tööhõive, töö ja sotsiaalse dialoogi föderaalse riikliku teenistuse peetavas selliste asutuste või tööandjate registris, kes korraldavad koolitust ja täiendkoolitust esmaabitöötajatele ja kes täidavad 15.12.2010 kuningliku dekreedi (haigetele või õnnetusse sattunud töötajatele esmaabi andmise kohta) (ametlik väljaanne "Moniteur belge", 28.12.2010) artiklite 12 ja 13 tingimused;
— 3. osa: töövõtja, kellega leping sõlmitakse, peab enne lepingu allkirjastamist tegema seadusjärgsetele nõuetele vastavuse tagamiseks vajalikud korraldused, sh registreeruma (kui ta pole seda juba teinud) organisatsiooni "Kind en Gezin" veebisaidil avaldatud pädevate koolitusorganisatsioonide registris.
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
OIL/06/PO/2015/016.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
1.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 8.6.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, Jean Monnet' hoone, rue Albert Wehrer, Luxembourg (ruum A1/040A).

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: iga pakkuja peab määrama 1 esindaja, kes osaleb pakkumiste avamisel, ja esitama selle esindaja nime hiljemalt 4.6.2015 (16:00) e-postiga aadressil oil-appels-offres@ec.europa.eu või faksiga numbril +352 4301-32109.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumiskutse dokumente saab alla laadida punktis I.1 esitatud aadressil. Saiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.
Kõiki 1. osa "Tuleohu ärahoidmise teoreetilise ja praktilise koolituse teenused Luxembourgis" pakkujaid kutsutakse kohustuslikule asupaiga külastusele.
2 järgmist asupaiga külastust korraldatakse Luxembourgis (kohtumispaik on Drosbachi hoone peasissepääs aadressil 12, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, LUKSEMBURG):
— 1 külastus toimub 24.4.2015 (9:30),
— 1 külastus toimub 29.4.2015 (9:30).
Iga ettevõtja võib osaleda vaid 1 kõnealusel külastusel.
Asupaiga külastusel külastavad pakkujad iga institutsiooni 1 hoonet eesmärgiga saada ülevaade iga institutsiooni kasutatavatest erinevatest tulekahjude ärahoidmise seadmetest ja sidevahenditest. Külastatakse 1 näidishoonet institutsiooni kohta.
Lisaks saavad kõik osalevad pakkujad koopiad dokumentidest, mida institutsioonid peavad pakkumise esitamiseks olulisteks.
Pärast asukoha külastamist väljastatakse pakkujatele sellel osalemist tõendav tunnistus.

Asupaiga külastusel osaleda soovivad ettevõtjad peavad seda kinnitama, saates kirja osalejate nimedega e-postiga aadressil oil-appels-offres@ec.europa.eu või faksiga numbril +352 4301-32109

— 1. külastusel osalemiseks hiljemalt 21.4.2015 (16:00),
— 2. külastusel osalemiseks hiljemalt 27.4.2015 (16:00).
Komisjon jätab endale õiguse piirata osalejate arvu pakkuja kohta.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, infrastruktuuri- ja logistikaamet – Luxembourg, teadmiseks: pr Inez Jacquemyn
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
E-post: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Faks: +352 4301-33789

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
25.3.2015