Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 117245-2015

Normál nézet megjelenítése

04/04/2015    S67

Luxemburg-Luxembourg: „Tűzmegelőzési képzés Luxembourgban (1. tétel) és elsősegélyképzés Brüsszelben (2. és 3. tétel)”

2015/S 067-117245

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: Jean Monnet épület, A1/029-es iroda
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, OIL.06. Egység, 002. Szektor – Közbeszerzési eljárások és szerződések
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=776

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Postai cím: rue Belliard 99
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium

Hivatalos név: Régiók Bizottsága
Postai cím: rue Belliard 101
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Tűzmegelőzési képzés Luxembourgban (1. tétel) és elsősegélyképzés Brüsszelben (2. és 3. tétel)”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 24: Oktatási és szakképzési szolgáltatások

NUTS-kód LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ),BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 4
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés az alábbiak teljesítésére irányul:
— elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatások a tűzmegelőzés témakörében – Luxembourg (1. tétel),
— képzési szolgáltatások a munkahelyi elsősegélynyújtás témakörében – Brüsszel (2. tétel),
— képzési szolgáltatások az elsősegélynyújtás (csecsemők és gyermekek részére történő elsősegélynyújtás) témakörében olyan alkalmazottak részére, akik gyermekfelügyeleti központokban dolgoznak – Brüsszel (3. tétel).
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

80550000 Biztonságtechnikai képzési szolgáltatások, 80562000 Elsősegély-nyújtási képzési szolgáltatások, 80330000 Biztonsági oktatási szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Tájékoztatásul közöljük, hogy a teljes mennyiség a szerződés maximális időtartamára (4 év):
1. tétel:
— elméleti képzés: 250 félnapos alkalom,
— gyakorlati képzés: 123 nap – tűzoltóautó parkolása;
2. tétel:
— alapképzés: 56 alkalom 4 egymást követő nap vagy 2 x 2 nap formájában,
— ismétlő képzés: 560 félnapos alkalom,
3. tétel:
— 200 félnapos alkalom.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatások a tűzmegelőzés témakörében – Luxembourg
1)Rövid meghatározás
Elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatások a Luxembourgban található intézmények alkalmazottai számára. A képzések célközönsége a megelőző és elsődleges beavatkozó csoportok tagjai (EPI), valamint az elsődleges beavatkozó csoportok vezetői (ECI).
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

80550000 Biztonságtechnikai képzési szolgáltatások, 80330000 Biztonsági oktatási szolgáltatások

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Képzési szolgáltatások a munkahelyi elsősegélynyújtás témakörében – Brüsszel
1)Rövid meghatározás
Alapképzés és továbbképzés a munkavállalóknak a feladataik ellátása alatti jóllétéről szóló, 4.8.1996 keltezésű belga törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó végrehajtási határozatok, különösen a munkahelyi jóllétről szóló szabályzat I. címe VI. Elsősegély fejezete szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

80562000 Elsősegély-nyújtási képzési szolgáltatások

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: Képzési szolgáltatások az elsősegélynyújtás (csecsemők és gyermekek részére történő elsősegélynyújtás) témakörében olyan alkalmazottak részére, akik gyermekfelügyeleti központokban dolgoznak – Brüsszel
1)Rövid meghatározás
Alapképzés és továbbképzés, az alábbi jogszabályokban szereplő jogi követelményeknek való megfelelés érdekében:
— a Flamand Közösség és Régió kormányának a 26.2.2009 keltezésű „Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen” rendelete (a családi napközik és gyermekgondozó létesítmények alkalmazottai számára nyújtandó életmentő alapképzésről szóló miniszteri rendelet),
— a Flamand Közösség és Régió kormányának a 27.2.2014 keltezésű „Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten' rendelete (a képesítésekről és tanúsítványokról szóló, 22.11.2013 keltezésű engedélyezési határozat 8., 11., 40., 43. és 73. cikkének végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet),
valamint a „Kind & Gezin” szervezet követelményeinek való megfelelés érdekében.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

80562000 Elsősegély-nyújtási képzési szolgáltatások

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A feltételek a szerződéstervezetben szerepelnek.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: — 2. tétel: amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, akkor az ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt meg kell hoznia a képzés nyújtására vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelést biztosító szükséges intézkedéseket, ideértve többek között azt, hogy amennyiben még nem szerepel az azon intézményeknek vagy munkáltatóknak a Belga Szövetségi Állam foglalkoztatási ügyekért, munkaügyekért és szociális párbeszédért felelős szolgálata által vezetett jegyzékében, amelyek képzést vagy továbbképzést nyújtanak az elsősegélynyújtásban dolgozók számára, és amelyek megfelelnek a beteg vagy balesetet szenvedett munkavállalóknak történő elsősegélynyújtásról szóló, 15.12.2010 keltezésű királyi rendelet (a Belga Közlöny, 28.12.2010) 12. és 13. cikkében foglalt feltételeknek, akkor felvételt kell nyernie arra,
— 3. tétel: amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, akkor az ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt meg kell hoznia a jogi követelményeknek való megfelelést biztosító szükséges intézkedéseket, ideértve többek között különösen azt, hogy amennyiben még nem szerepel a „Kind & Gezin” szervezet weboldalán közzétett kompetens képzési szervezetek listáján, akkor felvételt kell nyernie arra.
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIL/06/PO/2015/016.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
1.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.6.2015 - 10:00

Hely:

Európai Bizottság, Jean Monnet épület, rue Albert Wehrer, Luxembourg (A1/040A. szoba).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a tenderbontáson ajánlattevőnként 1 felhatalmazott képviselő lehet jelen, és e képviselő nevét el kell küldeni e-mailben az oil-appels-offres@ec.europa.eu címre, vagy faxon a +352 4301-32109 elérhetőségre legkésőbb a 4.6.2015 (16:00) határidőig.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A pályázati dokumentáció letölthető az I.1. pontban megadott címről. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
Az 1. tételre pályázatot benyújtó valamennyi pályázók („Elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatások tűzmegelőzés témakörében – Luxembourg”) kötelező helyszíni szemlén vehetnek részt.
2 helyszíni szemlére kerül sor Luxembourgban (találkozási hely: a Drosbach épület főbejárata, 12, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, LUXEMBURG):
— az egyik szemle időpontja: 24.4.2015 (9:30),
— a másik szemle időpontja: 29.4.2015 (9:30),
A gazdasági szereplők kizárólag ezen helyszíni szemlék egyikén vehetnek részt.
A pályázók a helyszíni szemle során meglátogatják az egyes intézmények által használt egyik épületet annak érdekében, hogy áttekintsék az egyes intézmények által használt különféle tűzmegelőzési és kommunikációs berendezéseket. Intézményenként 1 példaként szolgáló épület meglátogatására kerül sor.
Ezenkívül valamennyi résztvevő pályázó megkapja annak a dokumentációnak a másolatát, amelyet az intézmények megfelelőnek tartanak a pályázatbenyújtáshoz.
A helyszíni szemlét követően a pályázók a részvételről igazolást kapnak.

Azoknak a pályázóknak, akik részt kívánnak venni a helyszíni szemlén, írásban meg kell erősíteniük a résztvevők nevét, az oil-appels-offres@ec.europa.eu címre küldött e-mailben vagy faxon (+ 352 4301-32109),

— az első szemle esetében: 21.4.2015 (16:00) előtt,
— a második szemle esetében: 27.4.2015 (16:00) határidő előtt.
A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a pályázónként résztvevők számát korlátozza.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Európai Bizottság, Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, címzett: Inez Jacquemyn asszony
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
25.3.2015