Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 117546-2017

30/03/2017    S63

Németország-Köln: Ideiglenes személyzet biztosítása az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség számára

2017/S 063-117546

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Postai cím: Konrad Adenauer Ufer 3
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln
Postai irányítószám: 50668
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Telefon: +49 22189990000
Fax: +49 22189990999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2331
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Repülésbiztonság és környezet.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ideiglenes személyzet biztosítása az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség számára.

Hivatkozási szám: EASA.2017.HVP.03.
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A megbízás általános célkitűzése az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ideiglenes személyzettel történő ellátása, észszerű időn belül és a megkövetelt szakértelmi profiloknak megfelelően (pl. titkárság, adminisztratív támogatás stb.).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79600000 Munkaerő-toborzási szolgáltatás
79610000 Állásközvetítési szolgáltatás
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
79621000 Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások
79611000 Munkaerő-közvetítői szolgáltatások
79612000 Irodai kisegítő személyzetet közvetítő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne az EASA helyiségei Kölnben (Németország).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázat átfogó célkitűzése nyertes ajánlattevő kiválasztása ideiglenes személyzetnek a szükséges számban, észszerű időn belül és a megkövetelt szakértelmi profiloknak megfelelően történő biztosítására irányuló magas színvonalú szolgáltatások teljesítésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződést várhatóan 1 év kezdeti időszakra írják alá, amely ugyanazon feltételek mellett legfeljebb 3 alkalommal megújítható, így a teljes maximális időtartama 4 év lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak (ideértve a konzorcium tagjait is) igazolnia kell, hogy országa törvényei értelmében jogosult a szerződés szerinti feladatok végrehajtására. Bizonyítékként a szakmai vagy cégjegyzékbe történt bejegyzés, illetve egy eskü alatt tett nyilatkozat vagy igazolás, speciális szervezeti tagság, kifejezett engedély vagy a héajegyzékbe történt bejegyzés szolgál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/05/2017
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/05/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 1 jogi képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukat legkésőbb 5 nappal a tenderbontást megelőzően jelezniük kell az ügynökség felé.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

4 év.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2017