Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 117546-2017

30/03/2017    S63

Németország-Köln: Ideiglenes személyzet biztosítása az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség számára

2017/S 063-117546

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Postai cím: Konrad Adenauer Ufer 3
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln
Postai irányítószám: 50668
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Telefon: +49 22189990000
Fax: +49 22189990999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2331
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Repülésbiztonság és környezet.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ideiglenes személyzet biztosítása az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség számára.

Hivatkozási szám: EASA.2017.HVP.03.
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A megbízás általános célkitűzése az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ideiglenes személyzettel történő ellátása, észszerű időn belül és a megkövetelt szakértelmi profiloknak megfelelően (pl. titkárság, adminisztratív támogatás stb.).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79600000 Munkaerő-toborzási szolgáltatás
79610000 Állásközvetítési szolgáltatás
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
79621000 Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások
79611000 Munkaerő-közvetítői szolgáltatások
79612000 Irodai kisegítő személyzetet közvetítő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne az EASA helyiségei Kölnben (Németország).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázat átfogó célkitűzése nyertes ajánlattevő kiválasztása ideiglenes személyzetnek a szükséges számban, észszerű időn belül és a megkövetelt szakértelmi profiloknak megfelelően történő biztosítására irányuló magas színvonalú szolgáltatások teljesítésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződést várhatóan 1 év kezdeti időszakra írják alá, amely ugyanazon feltételek mellett legfeljebb 3 alkalommal megújítható, így a teljes maximális időtartama 4 év lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak (ideértve a konzorcium tagjait is) igazolnia kell, hogy országa törvényei értelmében jogosult a szerződés szerinti feladatok végrehajtására. Bizonyítékként a szakmai vagy cégjegyzékbe történt bejegyzés, illetve egy eskü alatt tett nyilatkozat vagy igazolás, speciális szervezeti tagság, kifejezett engedély vagy a héajegyzékbe történt bejegyzés szolgál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/05/2017
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/05/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 1 jogi képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukat legkésőbb 5 nappal a tenderbontást megelőzően jelezniük kell az ügynökség felé.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

4 év.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2017