Služby - 117548-2017

30/03/2017    S63

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Pracovní psychologové pro skupinu EIB a ECA

2017/S 063-117548

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard K. Adenauer
Obec: Lucemburk
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2950
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Véronique Paulon
E-mail: cs-procurement@eib.org
Tel.: +352 43791
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2313
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pracovní psychologové pro skupinu EIB a ECA.

Spisové číslo: VP-1391.
II.1.2)Hlavní kód CPV
85121270 Psychiatrické a psychologické služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Skupina EIB a ECA mají v úmyslu vybrat až 5 poskytovatelů služeb na zajištění služeb pracovního psychologa.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

1. Služby psychologického poradenství pro zaměstnance skupiny EIB a zaměstnance ECA.

2. Poradenské služby nebo pomoc v oblasti podmínek zajištění psychického zdraví na EIB pro oddělení pro pracovněprávní vztahy a dobré podmínky zaměstnanců, personálu a vyššího vedení (nevztahuje se na ECA a EIF).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 228-414641
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/05/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Francouzština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/05/2017
Místní čas: 11:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Na požádání bude hospodářským subjektům, které podají nabídku, poskytnut písemný zápis z otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

4 roky.

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/03/2017