Supplies - 117580-2021

Submission deadline has been amended by:  175375-2021
09/03/2021    S47

Poland-Gdynia: Medical equipments

2021/S 047-117580

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Prawa Handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup kardiomonitorów, systemu zdalnego podglądu pacjenta, respiratorów, aparatu rzutu serca, aparatu usg do lokalizacji Szpitala św. Wincentego a'Paulo w Gdyni

Reference number: D25M/251/N/4-7rj/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ:

— zadanie nr 1 – kardiomonitory – 12 sztuk z centralą i systemem zdalnego podglądu pacjenta,

— zadanie nr 2 – respiratory – 12 sztuk,

— zadanie nr 3 – aparat do pomiaru rzutu serca – 2 sztuki,

— zadanie nr 4 – aparat usg – 1 sztuka;

1.2. dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i wyposażenia wymienionego w punkcie 1.1, zwanego dalej wyposażeniem;

1.3. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1: Kardiomonitory z centralą i systemem zdalnego podglądu pacjenta

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji umowy będzie OAIiT Szpital Miejski im. Świętego Wincentego a'Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów wraz z centralą i systemem zdalnego podglądu pacjenta.

Dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i ww. wyposażenia.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenie określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

33195100-4 – Monitory, 32540000-0 – Centrale

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 80 %, okres gwarancji 20 %.

Przed terminem składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2: Respiratory

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji umowy będzie OAIiT Szpital Miejski im. Świętego Wincentego a'Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratorów.

Dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i ww. wyposażenia.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenie określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

33157400-9 – Medyczna aparatura oddechowa

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 80 %, parametry oceniane 20 %.

Przed terminem składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 18 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3: Aparat do pomiaru rzutu serca

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji umowy będzie OAIiT Szpital Miejski im. Świętego Wincentego a'Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do pomiaru rzutu serca.

Dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i ww. wyposażenia.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenie określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 80 %, okres gwarancji 20 %.

Przed terminem składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4: Aparat USG

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji umowy będzie OAIiT Szpital Miejski im. Świętego Wincentego a'Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego.

Dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i ww. wyposażenia.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenie określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

Parametrów wymaganych (ocenianych) oraz Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

33112200-0 – Aparaty ultrasonograficzne

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 80 %, parametry oceniane 20 %.

Przed terminem składania ofert należy wnieść wadium w wysokości 3 700,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/04/2021
Local time: 10:00
Place:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, pokój 218, budynek nr 6

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W nin. postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

2.1. w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa następujące dokumenty:

— oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

— odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245887701
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/03/2021