A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 117604-2020

Submission deadline has been amended by:  291141-2020
11/03/2020    S50

Magyarország-Sopron: Vízi létesítmények építése

2020/S 050-117604

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: orsolyaszilagyi@icloud.com
Telefon: +36 302191069
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronfertonzrt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177762020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177762020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turizmus fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II

Hivatkozási szám: EKR000177762020
II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés melyben a Fertő- tavi Vízitelep komplex fejlesztése során vízjogi létesítési engedélyes munkái keretében kotrási és tereprendezési munkák, partfal kialakítások, Rákos patak érintett szakaszának átalakítása, úszóműves vitorlás kikötők, csónakkikötő kialakítása, járathajó kikötőrész kialakítása, Fertő-tó nyílt víz felöli terület kialakítása, Nyugati csatorna kialakítása, víziközmű építési munkák elvégzése a feladat, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott vízjogi létesítési engedélyek, valamint a bontási és kiviteli tervdokumentáció szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112310 Feltöltési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112500 Földmozgatási munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232420 Szennyvíztisztító építése
45241000 Kikötőépítés
45241300 Móló építése
45243000 Parti védművek
45243400 Partmegerősítés
45246100 Partfal építése
45247000 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron, a Fertő tavi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166; Sopron 01167.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:

— Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m2, ebből:

I. ütem: 172 800 m2

II. ütem: 239 382 m2

— Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 153 496 m3, ebből:

I. ütem: 49 578 m3

II. ütem: 103 918 m3

— Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes anyagmennyiség: 95 569 m3, ebből:

I. ütem: 71 442 m3

II. ütem: 24 127 m3

— Durva tereprendezés során beépítésre kerülő anyagmennyiség: 219 993 m3, ebből:

I. ütem: 111 927 m3

II. ütem: 108 066 m3

— Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88 813 m3, ebből:

I. ütem: 36 489 m3

II. ütem: 52 324 m3

— Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m3, ebből:

I. ütem: 15 668 m3 (ebből zagygát kőmű 8 880 m3)

II. ütem: 2 275 m3

— Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6 523 fm, ebből:

I. ütem: 4 413 fm

II. ütem: 2 110 fm

— Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134 fm, ebből:

I. ütem: 5 204 fm

II. ütem: 5 930 fm

— Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből:

I. ütem: 6 812 fm

II. ütem: 2 184 fm

— Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből:

I. ütem: 11 900 fm

II. ütem: 3 369 fm

— Tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 8,56 Ha, ebből:

I. ütem: 5,46 Ha

II. ütem: 3,1 Ha

— Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből:

I. ütem: 392 db

II. ütem: 421 db

— Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből:

I. ütem: 500 db

II. ütem: 0 db

— Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 5 100 fm

— Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 4 200 fm

— Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm

— Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 11 000 fm

— a kotrási feladat az alábbiak szerint:

I. ütem:

Kikötők: 54 773 m3

Strand: 20 587 m3

Csatorna: 17 720 m3

Rákos-patak: 6 630 m3

Összesen: 99 710 m3

II ütem:

Északi vitorláskikötő: 34 351 m3

Északi csatorna: 22 024 m3

Virágosmajori csatorna: 6 155 m3

Fertő-tó nyílt víz kotrás: 14 149 m3

Ökopark: 3 598 m3

Összesen: 80 277 m3

1.+2. ütem összesen: 179 987 m3

A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:

a) műszaki és pénzügyi ütemterv,

b) az organizációs terv,

c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet és személyeket bemutató dokumentum,

d) minőségbiztosítási terv;

e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv;

Az alábbi a kiviteli tervben esetlegesen szerepelő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát:

i. É-i kikötő úszó mólótestei

ii. Parti házsor előtti stégek

iii. É-i oldal kilátó-móló

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 2.1. számú értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 48 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján van lehetőség.

II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben (i) az ajánlattevő Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ugyanakkor nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve (ii) az ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ugyanakkor nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás mód:

SZ/1. A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. Magyarországon letelepedett AT esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az ajánlatkérő - a Kbt. 69. § (11)-re is figyelemmel - Kbt. 69. § (4), ill. (6). szerinti felhívására a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Korm.rendelet 1.§ (2)-(5)-re is. A Kbt. 65. § (9) alapján az SZ/1. szerinti alkalmassági követelmény igazolására az ajánlattevők abban az esetben vehetik igénybe más szervezet kapacitásait, ha az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolás mód:

A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az EEKD IV. Rész „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának („α” szakasz) kitöltésével kell nyilatkozni az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelésről, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: P1) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (azaz vízjogi létesítési engedély alapján végzendő vízjogi létesítési és víziközmű építési munka és/vagy az 1995. évi LVII. törvény szerinti vízilétesítmények építéséből) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (8) szerint (kezesi felelősség).

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.

Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához feltöltött dokumentumként csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló digitális tértivevényt

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vízjogi létesítési engedély alapján végzendő vízjogi létesítési és víziközmű építési munka és/vagy az 1995. évi LVII. törvény szerinti vízilétesítmények építéséből) származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 000 000 000,- HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése („α” szakasz) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására).

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. tekintetében referenciaigazolás [321/2015. (X.30.) Korm.r 21. § (2) bek. a) pont és 22. § (3) bek.] a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.

M.2. tekintetében szakemberek bemutatása [321/2015. (X.30.) Korm.r 21. § (2) bek. b) pont] a vonatkozó EKR űrlapok kitöltésével, végzettséget igazoló dokumentum csatolásával a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett a szerződés(ek)nek és az előírásoknak megfelelően teljesített egy vagy több olyan referenciamunkával, mely(ek) tárgya összesen legalább az alábbi munkálatok elvégzést foglalta magában:

— legalább 70 000 m3 anyag kitermelését eredményező mederkotrási munkát, és

— legalább 100 fm szádlemezes partfal építési munkát, és

— legalább 1000 fm közmű építési munkát, és

— legalább 1000 fm vasbeton cölöp leverése feladatot.

Az M1 alkalmassági feltétel legfeljebb 4 db különböző szerződés alapján végzett kivitelezési munkával igazolható. Az M1 pontban írt alkalmassági feltételeket a legfeljebb 4 db kivitelezési munkának együttesen kell teljesítenie.

Az ajánlati felhívás feladása időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó.

M.2. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. „A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek” MV-VZ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal is;

b.) legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel, aki egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki végzettséggel és legalább 12 hónap a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy adott szakember a fent a)-b. pontokban előírt követelmények közül akár többet is teljesíthet.

Az M.2.a) ponttal kapcsolatban az ajánlatkérő rögzíti, hogy alkalmas lehet azon ajánlattevő is, aki olyan szakembert kíván bemutatni, aki a legalább 12 hónap a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalatot az MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel egy időben, azaz párhuzamosan szerezte meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 135. §-a -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(3) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-aiban foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlatkérő eleget tesz a Kbt. 27/A§ rendelkezéseinek. Előleg 30 %, tartalékkeret 5 %. Az Ajánlattevő az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint havi részletekben jogosult részszámlák benyújtására a műszaki előrehaladással arányosan azzal, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a teljes vállalkozói díj 10 % százaléka. A szerződés teljesítésének biztosítékai: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, előleg visszafizetési garancia, biztosíték és jótállási biztosíték.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/04/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/04/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR rendszerben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontásra a 68. § (1), (1b)-(1c) és (4), valamint (6) bek-ben foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

1.2. A III.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1.; M2.; III.1.1) SZ1. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

1.3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 10 000 000 HUF. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek az ajánlatban igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlatkérő Magyar Állam 10033001-00337407-00000017 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.

1.4 Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: a legjobb ár-érték arány. Pontozás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont 1.és 2 alszempontjai: egyenes arányosítás. Rész- és alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.

1.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 26. §-ában és 29. § (1) bek.-ben foglaltakra.

1.6 Felelősségbiztosítás: a vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelési, – vagyon-, és felelősségbiztosítás tartalmú legalább 100 000 000 HUF /káresemény és 500 000 000 HUF/ év fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a teljesítés alatt (ide értve a jótállási időszakot is) hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.

1.7 Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához feltöltött dokumentumként csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló digitális tértivevényt

1.8 Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, valamint előírja a Kbt. 66.§ (6) a)-b) szerinti űrlap benyújtását.

1.9 A Felhívás IV.2.6) pontjában írt 2 hónap 60 naptári napnak felel meg.

1.10 Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Orbán Krisztina 00367.

1.11 Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

1.12. A Kbt. 98.§ (3) bekezdés alkalmazása

1.12.1 A beruházás tárgya: mellékelt, 35800/6580-14/2018 számú határozatban foglalt munkák megvalósítása. Az eljárásban az ajánlatkérő alkalmassági feltételeként a beszerzés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez feltétlenül szükséges referencia és szakember(ek) meglétét fogja előríni. Az eljárásban az ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontokat fogja alkalmazni:

i. ajánlati ár;

ii. 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-VZ szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető pozícióban igénybe vett szakember szakmai többlettapasztalata, maximum 60 hónap időtartamban.

A beszerzés pénzügyi feltételei megegyeznek a jelen ajánlati felhívás tárgyát képező beszerzés pénzügyi feltételeivel.

1.12.2 A Kbt. 98.§ (3)-ra tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás fog alkalmazni az alapprojekttel összefüggő, a közbeszerzési dokumentumokhoz mellékelt engedélyekben foglaltak szerinti kemping, strand, vitorlásklub, sportközpont, üzemeltetési épület, fürdőház, ökocentrum, szálloda és üdlüőházsor valamint kapcsolódó létesítményei munkái megvalósítása érdekében.

A beruházással érintett ingatlanok: Sopron 01160; Sopron 01161/5; Sopron 01164/1; Sopron 01164/2 a), b), c); Sopron 01164/3; Sopron 01164/4 a), b), c); Sopron 01164/5; Sopron 01164/6 a), b), c), d), f); Sopron 01164/7; Sopron 01164/7; Sopron 01164/20 a), b), c), d);

Az eljárásban az ajánlatkérő alkalmassági feltételeként a beszerzés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez feltétlenül szükséges referencia és szakember(ek) meglétét fogja előríni. Az eljárásban az ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontokat fogja alkalmazni:

i. ajánlati ár;

ii. 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-É szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető pozícióban igénybe vett szakember szakmai többlettapasztalata, maximum 60 hónap időtartamban.

A beszerzés pénzügyi feltételei megegyeznek a jelen ajánlati felhívás tárgyát képező beszerzés pénzügyi feltételeivel.

1.13. A Kbt. 53.§ bekezdése szerint feltételes közbeszerzés: az eljárás eredményessége és a szerződés hatálybalépésének feltétele a fedezet összegének a rendelkezésre állása és az ajánlatkérő tulajdonosa a szerződéskötéshez való hozzájárulásának rendelkezésre állása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2020