Varer - 118030-2020

Submission deadline has been amended by:  153000-2020
11/03/2020    S50

Danmark-Randers: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

2020/S 050-118030

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 89151515
Postadresse: Laksetorvet 1
By: Randers
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: jonas.aamoe.laursen@randers.dk
Telefon: +45 89151134
Fax: +45 89151134

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 64
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Rossen
E-mail: pia.rossen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107137

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29189918
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marc Masana
E-mail: marc.masana@herning.dk
Telefon: +45 96282349

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
Postadresse: Kirkestræde 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Eliassen
E-mail: me@holstebro.dk
Telefon: +45 96117044

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189927
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fælleskantinen Ikast-Brande IVS
CVR-nummer: 39073021
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604076

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29189935
Postadresse: Rådhusgade 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Wester Bale
E-mail: jens.wester.bale@lemvig.dk
Telefon: +45 96631044

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tinne Lander Gjedde
E-mail: tinne.landergjedde@middelfart.dk
Telefon: +45 88885099

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Arvid Gadeberg Bentsen
E-mail: thabe@odense.dk
Telefon: +45 65512054

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29189641
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Bjerregaard Skræm
E-mail: JanniBjerregaard.Skraem@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701621

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: Alice.overgaard@svendborg.dk
Telefon: +45 30175215

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29189773
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Zemar Rasouli
E-mail: zera@sonderborg.dk
Telefon: +45 24915124

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt
E-mail: mebsr@vejle.dk
Telefon: +45 76811734

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Kramer Møller
E-mail: bkmo@aarhus.dk
Telefon: +45 51576758

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Schulz Michelsen
E-mail: mcami@kolding.dk
Telefon: +45 79791966

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d62fb241-4ba0-48d7-aba0-bc8c4c62835f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d62fb241-4ba0-48d7-aba0-bc8c4c62835f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d62fb241-4ba0-48d7-aba0-bc8c4c62835f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud på levering af kaffe, (te), maskiner og service

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15860000 Kaffe, te og hermed beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af kaffe, te, maskiner og service til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 72 824 444.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03131100 Kaffebønner
15861100 Brændt kaffe
15861200 Koffeinfri kaffe
15861000 Kaffe
15863000 Te
15863100 Grøn te
15863200 Sort te
15864100 Tebreve
15864000 Tilberedninger af te eller mate
15865000 Urtete
15512100 Kaffefløde
39711310 Elektriske kaffemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Fremgår af bilag 6 - kommunespecifikke oplysninger.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ristet kaffe, instant kaffe, køb og leje af maskiner samt serviceaftale for købte og lejede maskiner.

Yderligere beskrivelse af den på gældende delaftale kan findes i offentliggjorte udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 824 444.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. opsigelse af rammeaftale efter 2 år. Videre information findes i udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

— En soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste tilgængelige regnskabsår.

Ovenstående oplysninger skal angives i ESPD’ets Del IV, afsnit B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

For at komme i betragtning til at byde på denne delaftale, skal tilbudsgiveren angive 3 referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer inden for de seneste 3 år. Ved betydeligste sammenlignelige leverancer menes lignende leverancer omhandlende ristet kaffe, instant kaffe, maskiner samt serviceaftale for købte og lejede maskiner.

Referencen skal indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af leverede ydelse

— Tidspunkt for udførsel/rammeaftalens varighed og

— Modtager af ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Angivne referencer for hver delaftale skal angives i ESPD’ets Del IV, afsnit C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at komme i betragtning til at byde på denne delaftale, skal tilbudsgiveren angive 3 referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer inden for de seneste 3 år. Ved betydeligste sammenlignelige leverancer menes lignende leverancer omhandlende ristet kaffe, instant kaffe, maskiner samt serviceaftale for købte og lejede maskiner.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/04/2020
Tidspunkt: 07:03
Sted:

Randers Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2020