Dodávky - 118035-2020

11/03/2020    S50    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česko-Ostrava: Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky

2020/S 050-118035

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 48804525
Poštovní adresa: Výškovická 2995/40, Zábřeh
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 700 30
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martina Bílá
E-mail: martina.bila@zzsmsk.cz
Tel.: +420 950730482

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.zzsmsk.cz

Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II

Spisové číslo: ZZS/Bi/2020/4/OOPP II
II.1.2)Hlavní kód CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka běžných pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 19 550 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Bunda, vesta, kalhoty

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ZZS MSK, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodání bund celoročních, vest, kalhot celoročních s/bez vložky, přířezů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 900 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Polokošile

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ZZS MSK, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodání polokošil s dlouhým rukávem a polokošil s krátkým rukávem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 710 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Mikina

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ZZS MSK, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodání mikin.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 580 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zimní čepice

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ZZS MSK, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodání zimních čepic.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 280 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Reflexní vesta

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ZZS MSK, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodání reflexních vest a přířezů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 080 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst.1 ZZVZ.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Prokázání technické způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) ZZVZ.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

— doložení seznamu alespoň 2 významných dodávek, přičemž předmětem dodávky bylo dodání pracovních oděvů podobného sortimentu, pro část č. 1 s celkovou výší plnění min.900 000 českých korun (CZK) bez DPH, pro část č. 2 min. 400 000 CZK bez DPH, pro část č. 3 min. 300 000 CZK bez DPH, pro část č. 4 min. 25 000 CZK bez DPH, pro část č. 5 min. 80 000 CZK bez DPH, blíže v zadávací dokumentaci,

— doložení technického popisu, grafických návrhů a vzorku, blíže v zadávací dokumentaci.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Rámcová smlouva bude uzavřena na 4 roky.

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/07/2020
Místní čas: 08:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/07/2020
Místní čas: 08:00
Místo:

Sídlo zadavatele

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s § 109 zákona neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Bližší podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Výškovická 2995/40, Zábřeh
Obec: Ostrava
PSČ: 700 30
Země: Česko
E-mail: zzsmsk@zzsmsk.cz
Tel.: +420 950730482

Internetová adresa: www.zzsmsk.cz

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK) nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/03/2020