Byggentreprenader - 118140-2018

16/03/2018    S53    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Sverige-Köping: Installation av mätutrustning

2018/S 053-118140

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Mälarenergi Elnät AB
Nationellt registreringsnummer: 556554-1504
Postadress: Box 924
Ort: Köping
Nuts-kod: SE125
Postnummer: 731 29
Land: Sverige
Kontaktperson: Amil Misic
E-post: amil.misic@malarenergi.se
Telefon: +46 21395356

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malarenergi.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207271&B=MALARENERGI
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207271&B=MALARENERGI
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Byte av elmätare inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde

Referensnummer: Dnr 2018/10
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51210000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med upphandlingen är att genomföra byte av Mälarenergi Elnät AB:s samtliga elmätare av kategori 1 och 2 inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde under perioden hösten 2018 – slutet 2023. Det totala antalet elmätare är ca 107 000. Mälarenergi Elnät AB avser att skriva kontrakt med en leverantör för att säkerställa ett effektivt byte genom att minimera antalet kontaktytor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45315100
45317000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mälarenergi Elnäts nätområde i Mälardalen.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet med upphandlingen är att genomföra byte av Mälarenergi Elnät AB:s samtliga elmätare av kategori 1 och 2 inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde under perioden hösten 2018 – slutet 2023. Det totala antalet elmätare är ca 107 000. Mälarenergi Elnät AB avser att skriva kontrakt med en leverantör för att säkerställa ett effektivt byte genom att minimera antalet kontaktytor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2018
Slut: 31/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan komma att förlängas.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

De kommer att beskrivas i upphandlingens nästa steg, d.v.s. i upphandlingsdokumenten.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Upphandlande enhet är Mälarenergi Elnät AB med.

Organisationsnummer 556554-1504.

Vänligen notera att upphandlingen genomförs i det.

Elektroniska upphandlingssystemet CTM.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/04/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/03/2018