Varer - 118613-2020

11/03/2020    S50    Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2020/S 050-118613

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 030-069555)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Boysen-Kleist
E-mail: statensindkob@modst.dk
Telefon: +45 33928000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115344362.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (Oracle-aftalen)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder på vegne af hele staten en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer, jf. også beskrivelsen i punkt II.2.4).

Rammeaftalens kunder er statslige institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten.

Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Forsvarsministeriets koncern, Skatteministeriets koncern, Rigspoliti og Styrelsen for It og Læring bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen i forbindelse med køb af vedligeholdelse og service og tilkøb til statens Oracle-programmer. Dog er der ved køb af produkter, der har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Ved køb af IaaS til statens Oracle-programmer er der ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Øvrige statslige institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende rammeaftalen. Se om partstatus i materialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 030-069555

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.7)
I stedet for:

322 000 000

Læses:

343 000 000

Afsnit nummer: V.2.4)
I stedet for:

322 000 000

Læses:

343 000 000

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: