The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 118621-2022

07/03/2022    S46

Belgium-Aartselaar: Sewage work

2022/S 046-118621

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
National registration number: 0440.691.388_173
Postal address: Kontichsesteenweg 54
Town: Aartselaar
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2630
Country: Belgium
Contact person: Dhr. Marc Van Leekwijck
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telephone: +32 34504511
Fax: +32 34583020
Internet address(es):
Main address: www.aquafin.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=439048
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Main activity
Other activity: Waterzuivering

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Reference number: AQFINFRA-23455/2-F03_1
II.1.2)Main CPV code
45232420 Sewage work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Het totale project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Aartselaar, gelegen langsheen Cleydaellaan 16, 2630 Aartselaar met een effluentnabehandeling, bestaande uit een voorbehandeling met disc filters ter verwijdering van zwevende stoffen en een micropolluentenbehandeling met ozon en nageschakelde actief kool.

Onderhavige opdracht omvat de werken van:

Lot 2 - 23.455 – Elektromechanische werken

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 445 122.27 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Main site or place of performance:

Aartselaar

II.2.4)Description of the procurement:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Het totale project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Aartselaar, gelegen langsheen Cleydaellaan 16, 2630 Aartselaar met een effluentnabehandeling, bestaande uit een voorbehandeling met disc filters ter verwijdering van zwevende stoffen en een micropolluentenbehandeling met ozon en nageschakelde actief kool.

Onderhavige opdracht omvat de werken van:

Lot 2 - 23.455 – elektromechanische werken

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 194-504253
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 23.455/2
Lot No: 1
Title:

RWZI Aartselaar - EM

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Visser & Smit Hanab
Postal address: Langerbruggekaai 3 - Haven 8260B
Town: Gent
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9000
Country: Belgium
E-mail: info@vshanab.be
Telephone: +32 93717171
Internet address: www.vshanab.be
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 445 122.27 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uitvoeringstermijn : 510 kalenderdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechtbank
Postal address: Bolivarplaats 20, bus 1
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2022