Usluge - 118665-2018

17/03/2018    S54

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Savjetodavne usluge za okolišne, klimatske i društvene sektore

2018/S 054-118665

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 026-055833)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: CS-Procurement
E-pošta: cs-procurement@eib.org

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eib.org

Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetodavne usluge za okolišne, klimatske i društvene sektore

Referentni broj: PC-1458
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71313000 Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIB pokreće poziv na dostavu ponuda (ograničeni postupak) s ciljem uspostavljanja okvirnih sporazuma s pružateljima usluga u okolišnim, klimatskim i društvenim sektorima diljem zemalja u kojima djeluje, radi pružanja podrške projektima Banke (posebice okolišna i socijalna dubinska analiza, uključujući aktivnosti povezane s rodnim i ljudskim pravima te klimatskim promjenama).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 026-055833

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Umjesto:
Datum: 19/03/2018
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 26/03/2018
Lokalno vrijeme: 23:59
VII.2)Ostali dodatni podaci: