Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 118665-2018

17/03/2018    S54

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Savjetodavne usluge za okolišne, klimatske i društvene sektore

2018/S 054-118665

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 026-055833)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: CS-Procurement
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetodavne usluge za okolišne, klimatske i društvene sektore

Referentni broj: PC-1458
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71313000 Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIB pokreće poziv na dostavu ponuda (ograničeni postupak) s ciljem uspostavljanja okvirnih sporazuma s pružateljima usluga u okolišnim, klimatskim i društvenim sektorima diljem zemalja u kojima djeluje, radi pružanja podrške projektima Banke (posebice okolišna i socijalna dubinska analiza, uključujući aktivnosti povezane s rodnim i ljudskim pravima te klimatskim promjenama).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 026-055833

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Umjesto:
Datum: 19/03/2018
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 26/03/2018
Lokalno vrijeme: 23:59
VII.2)Ostali dodatni podaci: