Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 11867-2022

10/01/2022    S6

Magyarország-Tokaj: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2022/S 006-011867

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25102147205
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Telefon: +36 207722362
Fax: +36 47552031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.tbft.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.tbft.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001658622021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001658622021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Gazdasági Társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zártkabinos libegő tervezése

Hivatkozási szám: EKR001658622021
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tervezés tárgya Magyarországon jelenleg egyedülálló, négyévszakos zártkabinos libegő kialakításához kapcsolódik. A fejlesztés keretében indító- és fogadóállomás kerül kialakításra. Az állomások mellett tartóoszlopok és kötélpálya telepítése valósul meg. A tervezési munkákra a tervkészítésre vonatkozó jogszabályok mellett a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell. A tervezés fontosabb részei:

1. Többszintes, kb. 600 m2 alapterületű közhasználatú épület -libegő indítóállomás kialakítása a tokaji Fesztiválkatlan területén

2. Közhasználatú épület -libegő fogadóállomás kialakítása a tokaji Kopasz-hegy felső részén kb. 1500 m2 területtel, az alapterületet a helyi adottságok alapján véglegesítve.

A közhasználatú épületek alapterülete összesen: kb. 2100m2

3. A nyomvonallal várhatóan 27 db ingatlant érintő, 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal megtervezése tartóoszlopokkal, kapcsolódó geodéziai felmérés.

A libegő tervezett nyomvonala változatos domborzati adottságokkal, eltérő növényborítottsággal rendelkező területeken fut, kül- és belterületet és elhagyott zártkerti ingatlanokat, korábban bányaterületként funkcionáló területeket egyaránt érint. A nyomvonalon várhatóan 9-14 db tartóoszlop telepítésének megtervezése szükséges.

4. A tervezési feladat kiemelt területe a 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal, valamint az állomások és a tervezett 9-14 db tartóoszlop területének részletes, geodéziai felmérése, lézerszkenneres, drónos felmérésekkel kiegészítve.

5. Geodéziai munkák várható mennyisége kb. 170 óra

Adott esetben a II.2.11. szerinti opciós feladatok elvégzése.

További részletes adatokat és leírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai tartalom, valamint az épületegyüttesre vonatkozó műszaki dokumentumok is tartalmaznak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Az állomások helyei: Tokaj belterület 565/5 és Tokaj külterület 097 hrsz;

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezés tárgya Magyarországon jelenleg egyedülálló, négyévszakos zártkabinos libegő kialakításához kapcsolódik. A fejlesztés keretében indító- és fogadóállomás kerül kialakításra. Az állomások mellett tartóoszlopok és kötélpálya telepítése valósul meg. A tervezési munkákra a tervkészítésre vonatkozó jogszabályok mellett a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell. A tervezés fontosabb részei:

1. Többszintes, kb. 600 m2 alapterületű közhasználatú épület -libegő indítóállomás kialakítása a tokaji Fesztiválkatlan területén

2. Közhasználatú épület -libegő fogadóállomás kialakítása a tokaji Kopasz-hegy felső részén kb. 1500 m2 területtel, az alapterületet a helyi adottságok alapján véglegesítve.

A közhasználatú épületek alapterülete összesen: 2100m2

3. A nyomvonallal várhatóan 27 db ingatlant érintő, 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal megtervezése tartóoszlopokkal, kapcsolódó geodéziai felmérés.

A libegő tervezett nyomvonala változatos domborzati adottságokkal, eltérő növényborítottsággal rendelkező területeken fut, kül- és belterületet és elhagyott zártkerti ingatlanokat, korábban bányaterületként funkcionáló területeket egyaránt érint. A nyomvonalon várhatóan 9-14 db tartóoszlop telepítésének megtervezése szükséges.

4. A tervezési feladat kiemelt területe a 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal, valamint az állomások és a tervezett 9-14 db tartóoszlop területének részletes, geodéziai felmérése, lézerszkenneres, drónos felmérésekkel kiegészítve.

Adott esetben a II.2.11. szerinti opciós feladatok elvégzése.

További részletes adatokat és leírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai tartalom, valamint az épületegyüttesre vonatkozó műszaki dokumentumok is tartalmaznak.

A beruházás pontos címe, helyrajzi száma: műszaki leírásban megjelöltek szerint, az állomások helyei: Tokaj belterület 565/5 és Tokaj külterület 097 hrsz; a teljes felsorolás: 097, 096, 061, 091, 068, 2627, 2634, 2633, 2635, 2638, 2636, 2639, 2646, 2650, 2647, 2654, 2656, 2657, 2660, 2668, 058, 2669, 059, 057, 053/3, 052, 565/5

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max. 5 tervezési projekt) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vasúti építmények tervezése terület (KÉ-VK )( min.0 , max. 3 tervezési projekt) személyszállító függőpálya jóváhagyási, engedélyezési vagy kiviteli terv tervezése / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Geodézia (GD-T) szakterület (min. 0, max. 2 tervezési projekt) személyszállító függőpálya geodéziai felmérése / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció 1: Geodéziai sza

kértői díj ( opciós 1 ) ( óradíj, megrendelés szerint) maximum 50 óra .

A geodéziai szakértői díj ( opciós 1 ) a fenti feladatok elvégzésén túl óradíjas rendelkezésre állás az előre nem látható geodéziai és kapcsolódó felmérések elvégzésére (pl. terepi adottságok, oszlophelyek pontosítása) maximum 50 órában.

Megrendelő a megjelölt tevékenységeket opciós tételként jelöli meg, melyeknek megrendeléséről legkésőbb a szerződéskötést követő 70. napig nyilatkozik. Az opció lehívása esetében azok ellenértékére a munka elvégzését követően jogosult a Tervező.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 30 napt ért.

A II.2.7) pontban megadott időtartam a szolgáltatás elvégzése előreláthatólag becsült befejezési időpontja alapján került meghatározásra. A szerződéses teljesítési /részteljesítési határidőket részletesen a szerződés-tervezet tartalmazza.

A II.2.5.) értékelési szempontok (É, KÉ-VK, GD-T szakterület) esetében az alkalmassági minimumfeltételeknél megjelölt szakemberek szakmai tapasztalata kerül értékelésre. Az alkalmassági feltételnél az ajánlattevő csak a szakember meglétét kell, hogy alátámassza, míg a minőségi értékelési szempont keretében ezen szakember tapasztalata kerül értékelés alá. Minél több szakterületet érintő tervezési projektben vett részt az adott szakember, annál magasabb pontszám érhető el a minőségi szempont pontozásánál.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) - o) pontja vagy (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

Kizáró okok igazolása:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés szerinti, Kr. 2. § -7. § szerint kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§,10. §, 12.-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata EKR űrlap formájában. A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok vonatkozásában közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása : Sz. 1. Az építési beruházások, valamint azépítési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a tervezési feladatot ellátó gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében (Építészeti-műszaki tervezési ún. MÉK cégregisztráció) vagy a mérnöki szolgáltatások területén illetékes Magyar Mérnök Kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz.1 Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához be kell nyújtania a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban

szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás feladását megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen legalább a 40 millió forintot (HUF). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése is alkalmazandó adott esetben az alkalmasság megítélése során.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésének b) pontja, illetőleg a 22.§-a, továbbá a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: " a korábbi szolgáltatást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " a korábbi szolgáltatás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M2. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A Kbt. 65. § (1)bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30. ) Korm . rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet, amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell: - a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (havi részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható (több pozícióban is bemutatható). Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés b) pontja alapján hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

M.3. Előzetes igazolás

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésének b) pontja, illetőleg a 22.§-a, továbbá a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: " a korábbi szolgáltatást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " a korábbi szolgáltatás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást

megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített legalább 1000 m2 nettó közhasználatú épület tervezése referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia legfeljebb 5 korábbi szerződésből igazolható.

M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek

M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti II. Szakma: Építészeti műszaki-tervezés területén É szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel.

M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti II. Szakma: Szakági műszaki tervezés területén KÉ-VK szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel.

M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti II. Szakma: Szakági műszaki tervezés területén GD-T szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel.

M.3 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást

megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített

M.3.1. legalább 1 darab személyszállító függőpálya tervezéséből származó referencia, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M.3.2. legalább 1 darab személyszállító függőpálya tervezésében vagy kivitelezésében geodéziai felmérésében való részvétel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: forint (HUF). Az ellenérték kifizetése hazai támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Teljesítési, részteljesítés határidők:

Tervező feladata a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Dokumentumok részeként közzétett műszaki-szakmai dokumentációban megfogalmazott program leírásában meghatározottak szerint tervek készítése. Tervező feladatát képezi a tervek elkészítéséhez szükséges szakhatósági és közműgazda egyeztetések lefolytatása.

A teljes tervdokumentáció részét képezi a költségbecslés elkészítése (az aktuális piaci árak figyelembevétele alapján). Tervező műszaki tartalomban megfogalmazott funkcionális, műszaki és egyéb követelményeknek továbbá a hatályos jogszabályi, szakmai (MSZ szabványokban foglalt előírások) előírásoknak megfelelően köteles elvégezni a tervezési munkákat. Tervező vállalja, hogy a meghatározott feladatot a Megrendelő azon céljának megfelelően végzi el, mi szerint a Megrendelő nevezett építési beruházás engedélyes és kivitelei terveinek elkészítését és kivitelezését a tervek alapján kívánja elvégeztetni.

A tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan. Legalább 2 hetente, írásban vagy személyesen/online egyeztet a tervezési folyamat során Megbízóval.

A tervdokumentáció elkészítésével összefüggő valamennyi felmerülő költség - a hatósági díjak kivételével - a Tervezőt terheli, míg a hatósági díjak megfizetése a Megrendelő kötelezettsége.

A geodéziai szakértői díj ( opciós 1 ) a fenti feladatok elvégzésén túl óradíjas rendelkezésre állás az előre nem látható geodéziai és kapcsolódó felmérések elvégzésére (pl. terepi adottságok, oszlophelyek pontosítása) maximum 50 órában.

Megrendelő az megjelölt tevékenységeket opciós tételként jelöli meg, melyeknek megrendeléséről legkésőbb a szerződéskötést követő 70. napig nyilatkozik.

A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Ajánlatkérő a területfelmérési munkákat még a vegetációs időszak előtt el kívánja végezni, később a terepi munkák csak több hónapos csúszással végezhetők el. A területek megközelítése a téli, lombmentes időszakban, kedvező esetben fagyott talajviszonyok esetén a változatos terepviszonyok mellett lehetséges. Továbbá a kapcsolódó beruházás megvalósításának tervezett határideje 2023. december, mely a tervezés átütemezése esetén nem tartható.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása elektronikus úton történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az

ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR

visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A részajánlat lehetőségét a beszerzés tárgya és jellege nem indokolja.

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását ( projekttársaság).

4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő.

5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar

Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.

6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.

7. Ajánlatkérő a Kbt . 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt tervezői felelősségbiztosítás mértéke: legalább 10 millió HUF/év és legalább 2 millió HUF/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte szükség feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig. Az ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő

felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által ezen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: felolvasólap szerinti megajánlásokat alátámasztó dokumentumok (árajánlat; töblettapasztalat alátámasztása; vezető mérnökök bemutatása). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

10. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér (nettó díj 1%-a/késedelmes nap; max: 20 késedelmes nap szerinti ellenérté),- meghiúsulási kötbér (nettó díj 20%-a) , Az ezekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

11. A tervezési szolgáltatás a Kopasz-Hegyre vonatkozik, a tervezési szolgáltatások összessége funkcionális-műszaki

egységet képez, ezért annak részekre bontása nem indokolt, illetőleg nem is lehetséges.

12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF

Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Államkincstárnál vezetett 10027006-00334837-00000093

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -

kötelezvénnyel. Az igazolás módja: banki utalási igazolás másolatának, egyéb esetben elektronikus okirat csatolása. Az ajánlati

biztosíték nyújtására vonatkozó részletes feltételeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100 ; A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: ajánlati ár esetében fordított arányosítás; szakemberek létszáma és tapasztalata esetében egyenes arányosítás; karakterkorlát miatt a módszerek leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

14. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását (III.1.1., III.1.2., III.1.3) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.

15. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 53.§ (5) bekezdésére tekintettel, hogy a szerződés fedezetét támogatásból kívánja biztosítani, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

16. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

17. Helyszín bejárás biztosított: Előre történő telefonon bejelentkezés alapján 2022. január 13.án 10.00 -tól Tokaj belterület Fesztiválkatlan perkoló Bodrogkeresztúri u. 2. A telefonon történő bejelentkezés a +3630700-3099 számon lehet a bejárást megelőző munkanap 13.00ig.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Adorján Borbála lajstromszám: 01062

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2022