Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 118755-2022

07/03/2022    S46

Suomi-HUS: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2022/S 046-118755

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: HUS
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: logistiikka.kilpailutus@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=382702&tpk=2a946400-64a5-4de9-91d1-5f9e6fdc9584
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=382702&tpk=2a946400-64a5-4de9-91d1-5f9e6fdc9584
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Silmätautien hoitoon tarkoitettuja laitteita koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Viitenumero: HUS 756-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

DPS:N KOHDE

Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä.

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat HUSin ja muiden mukana olevien hankintayksiköiden silmätautien hoitoon tarkoitetut laitteet, muut ko. toimenpiteissä tarvittavat laitteet, laitesidonnaiset tarvikkeet, huoltopalvelut sekä tarvittaessa muut laitteisiin liittyvät palvelut kuten esimerkiksi koulutus- ja kaupintavarastointipalvelut. Hankinnan kohde on määritelty osallistumispyynnön liitteessä 1.

Hankittavat laitteet, tarvikkeet ja palvelut määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

DPS:N KESTO

DPS:n kesto on 1.3.2022-28.2.2026.

DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 4.4.2022. DPS:n hankintavaihe päättyy DPS:n voimassaolojan päättyessä 28.2.2026

DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat.

DPS:N SISÄISET KILPAILUTUKSET

Varsinaiset hankinnat tehdään DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Laitteet, laitesidonnaiset tarvikkeet sekä palvelut ja niiden tarkemmat vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä.

Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2022
päättymispäivä: 28/02/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

HUS voi lyhentää tai pidentää DPS:n kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

DPS:n sisäisistä hankinnoista HUS ilmoittaa aina erikseen DPS:n valituille toimittajille DPS:n kautta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/02/2026
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

DPS:n perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa vähintään kolmekymmentä (30) päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/03/2022