Supplies - 118850-2019

14/03/2019    S52    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Brussels: Audio-visual equipment

2019/S 052-118850

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Agentschap Facilitair Bedrijf
0316.380.841_502760
Havenlaan 88 bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contact person: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
NUTS code: BE100

Internet address(es):

Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335377

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335377

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335377
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2019/HFB/OP/55370 - Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.

Reference number: HFB-2019/HFB/OP/55370-F02_0
II.1.2)Main CPV code
32321200
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen - Perceel1: provincies Oost- en West-Vlaanderen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32300000
32320000
32321300
32331300
32340000
50340000
51310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid.

II.2.4)Description of the procurement:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden oplossing. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan deze raamovereenkomst 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

— Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

— Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

— Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

— Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen - Perceel2: provincies Antwerpen en Limburg en arrondissement Leuven.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32300000
32320000
32321300
32331300
32340000
50340000
51310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid.

II.2.4)Description of the procurement:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden oplossing. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan deze raamovereenkomst 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

— Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

— Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

— Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

— Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen - Perceel3: Brussels Hoofdstedelijk gewest, provincie Vlaams-Brabant min arrondissement Leuven.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32300000
32320000
32321300
32331300
32340000
50340000
51310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid.

II.2.4)Description of the procurement:

Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden oplossing. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan deze raamovereenkomst 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

— Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

— Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

— Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

— Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie bestek.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/04/2019
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2019
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Op 4.4.2019 om 10 uur vindt een informatievergadering plaats op de volgende locatie:

VAC Gent

Zaal 04.04 - Adolphe Quetelet

Koningin Fabiolalaan 70

9000 Gent

Ondernemers dienen hun vragen schriftelijk (per e-mail) te richten aan het Team Plaatsing en Rapportering van het Agentschap Facilitair Bedrijf (aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be), dit uiterlijk 10 (tien) kalenderdagen vooraf aan de informatievergadering.

Firma’s welke wensen deel te nemen aan deze vergadering worden verzocht hun aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 2 april per e-mail aan het Team Plaatsing en Rapportering (zie hierboven), en hun deelname te beperken tot maximum 2 personen, zodat de balie van het VAC Gent correct kan geïnformeerd worden.

Minicompetitie:

Per perceel worden maximaal 5 leveranciers weerhouden, op basis van hun rangschikking na analyse van de gunningscriteria. De 5 leveranciers met de beste scores worden weerhouden.

Opdrachten worden toegekend op basis van minicompetitie.

Ingeval de opdracht enkel leveringen omvat, en geen beroep wordt gedaan op de mogelijkheid tot dienstverlening van de leverancier bij plaatsing, is het niet nodig de subgunningscriteria welke betrekking hebben op deze dienstverlening (zowel de basis dienstverlening als de dienstverlening via toegestane opties) te hanteren bij het formuleren van de opdracht.

De inschrijvingen worden dan gewogen t.a.v. de (sub)gunningscriteria welke enkel relevant zijn voor de opdracht, i.c. de prijs, gewogen op 80 punten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/03/2019