Lucrări - 118908-2017

30/03/2017    S63    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Targu Mures: Lucrări de construcţii de piste de decolare şi de aterizare

2017/S 063-118908

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Judetul Mures
Piata Victoriei nr. 1
În atenția: Carmen Patran
540026 Targu Mures
România
Telefon: +40 265263211
E-mail: achizitii@cjmures.ro
Fax: +40 265268718

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cjmures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
RK suprafete de miscare si resa (inclusiv instalatiile aferente) la ra aeroportul „Transilvania” Targu Mures.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Localitateas Vidrasau, oras Ungheni, judetul Mures.
RO125
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
— ranforsarea pistei;
— refacerea integrala a caii de rulare si a platformei de îmbarcare;
— lucrari de racordare a caii de rulare cu pista;
— lucrari de terasamente zonelor de siguranta;
— lucrari de balizaj si instalatii electrice;
— lucrari de canalizare pluviala;
— lucrari de marcare.
Valoarea estimată fără TVA: 57 597 211 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45235200, 34928520, 45232400, 45235320, 45316213

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 21.4.2017
în zile: 100 (de la data atribuirii contractului)
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Autoritatea contractanta nu intentioneaza sa beneficeze de prevederile art. 74 alin. (2) din Lege nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Autoritatea contractanta nu intentioneaza sa beneficeze de prevederile art. 74 alin. (2) din Lege nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 0214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 0214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4
031097 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
27.3.2017