Bunuri - 119011-2017

30/03/2017    S63    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Targu Mures: Dispozitive pentru blocul operator

2017/S 063-119011

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures
Str. Gh. Marinescu nr. 50
În atenția: Dragan Carmen
540136 Targu Mures
România
Telefon: +40 372653103
E-mail: dragan.carmen@cardio.ro
Fax: +40 265210900

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare dispozitive pentru blocul operator.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant, str. Gh. Marinescu nr. 50, Targu Mures.

Cod NUTS RO125

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Acord-cadru de furnizare dispozitive pentru blocul operator – 121 loturi – detalii privind loturile in informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 487 983 și 79 296 980 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
4.4.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Nu se intentioneaza sa se beneficieze de prevederile art. 74 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI + SER CEC AFERENT
1)Descriere succintă:
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI + SER CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 70 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 14 000 și 2 240 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 1764.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI CU SUPRAFATA TRATATA CU HEPARINA + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă:
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI CU SUPRAFATA TRATATA CU HEPARINA + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 70 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 19 200 și 3 072 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 2419.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT TRATAT CU BIOSUPRAFATA PENTRU ADULTI + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă:
OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT TRATAT CU BIOSUPRAFATA PENTRU ADULTI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 18 380 și 735 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 496.26 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU COPII + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă:
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU COPII + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 17 000 și 680 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 459.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU SUGARI SI COPII MICI + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă:
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU SUGARI SI COPII MICI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 19 530 și 781 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 527.31 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT PENTRU NOU NASCUTI + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă:
OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT PENTRU NOU NASCUTI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 17 500 și 700 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 472.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE ST. THOMAS
1)Descriere succintă:
SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE ST. THOMAS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 240 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 26 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 19.80 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE TIP „BRETSCHNEIDER”
1)Descriere succintă:
SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE TIP „BRETSCHNEIDER”.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 240 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 300 și 55 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 41.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: CANULE ARTERIALE DE ARC AORTIC, ARTERE FEMURALE SI AXILARE
1)Descriere succintă:
CANULE ARTERIALE DE ARC AORTIC, ARTERE FEMURALE SI AXILARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 310 și 66 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 59.58 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 11 Denumire: CANULE CAVE „SINGLE STAGE” DREPTE
1)Descriere succintă:
CANULE CAVE „SINGLE STAGE” DREPTE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 500 și 310 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 279.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 12 Denumire: CANULE CAVE „SINGLE STAGE” CU VIRF METALIC, ANGULAT LA 90 GRADE
1)Descriere succintă:
CANULE CAVE „SINGLE STAGE” CU VIRF METALIC, ANGULAT LA 90 GRADE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 50 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 19 700 și 236 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 177.30 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 13 Denumire: CANULE CAVE „TWO-STAGE”
1)Descriere succintă:
CANULE CAVE „TWO-STAGE”.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 60 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 25 000 și 350 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 270.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 14 Denumire: CANULE CAVE TWO STAGE PENTRU ACCES MINIM INVAZIV
1)Descriere succintă:
CANULE CAVE TWO STAGE PENTRU ACCES MINIM INVAZIV.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 940 și 38 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 34.92 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 15 Denumire: CANULE CAVE CU BALONAS
1)Descriere succintă:
CANULE CAVE CU BALONAS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 620 și 72 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 65.16 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 16 Denumire: CANULE VENOASE FEMURALE UNICE DE ATRIU DREPT CU MULTIPLE GAURI LATERALE CU KIT DE INSERTIE STERIL
1)Descriere succintă:
CANULE VENOASE FEMURALE UNICE DE ATRIU DREPT CU MULTIPLE GAURI LATERALE CU KIT DE INSERTIE STERIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 12 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 300 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 640 și 259 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 186.62 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 17 Denumire: VENT VENTRICULAR STANG
1)Descriere succintă:
VENT VENTRICULAR STANG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 400 și 400 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 277.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 18 Denumire: CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN RADACINA AORTEI (VENT AORTIC)
1)Descriere succintă:
CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN RADACINA AORTEI (VENT AORTIC).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 300 și 267 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 185.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 19 Denumire: CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN OSTIILE CORONARE
1)Descriere succintă:
CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN OSTIILE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 360 și 108 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 73.44 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 20 Denumire: CANULE PENTRU ADMINISTRAREA RETROGRADA A CARDIOPLEGIEI
1)Descriere succintă:
CANULE PENTRU ADMINISTRAREA RETROGRADA A CARDIOPLEGIEI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 760 și 75 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 67.68 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 21 Denumire: ADAPTOR PENTRU PERFUZIE MULTIPLA
1)Descriere succintă:
ADAPTOR PENTRU PERFUZIE MULTIPLA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 70 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 800 și 204 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 161.28 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 22 Denumire: ADAPTOR PENTRU VENT AORTIC
1)Descriere succintă:
ADAPTOR PENTRU VENT AORTIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 710 și 28 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 19.17 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 23 Denumire: CANULA PENTRU ARTERIOTOMIE COPII
1)Descriere succintă:
CANULA PENTRU ARTERIOTOMIE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 030 și 61 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 46.35 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 24 Denumire: ASPIRATOARE CORONARE
1)Descriere succintă:
ASPIRATOARE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 70 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 400 și 134 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 105.84 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 25 Denumire: SETURI TOURNIQUET STANDARD
1)Descriere succintă:
SETURI TOURNIQUET STANDARD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 50 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 700 și 56 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 42.30 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 26 Denumire: SETURI TOURNIQUET PENTRU COPII
1)Descriere succintă:
SETURI TOURNIQUET PENTRU COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 470 și 18 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 12.69 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 27 Denumire: SETURI TOURNIQUET PENTRU BURSELE CARDIOTOMIE
1)Descriere succintă:
SETURI TOURNIQUET PENTRU BURSELE CARDIOTOMIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 700 și 47 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 33.84 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 28 Denumire: CLIPURI PENTRU ARTERE CORONARE
1)Descriere succintă:
CLIPURI PENTRU ARTERE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 080 și 43 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 29.16 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 29 Denumire: CIRCUITE DE ULTRAFILTRARE PENTRU ADULTI – HEMOFILTRU
1)Descriere succintă:
CIRCUITE DE ULTRAFILTRARE PENTRU ADULTI – HEMOFILTRU.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 54.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 30 Denumire: HEMOFILTRE COPII
1)Descriere succintă:
HEMOFILTRE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 81.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 31 Denumire: FILTRE ARTERIALE ADULTI
1)Descriere succintă:
FILTRE ARTERIALE ADULTI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 330 și 46 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 41.94 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 32 Denumire: FILTRE ARTERIALE COPII
1)Descriere succintă:
FILTRE ARTERIALE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 104 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 70.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 33 Denumire: SISTEM PENTRU MASURAREA PRESIUNII DE ATRIU STING
1)Descriere succintă:
SISTEM PENTRU MASURAREA PRESIUNII DE ATRIU STING.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 530 și 101 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 68.31 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 34 Denumire: SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL FRESENIUS
1)Descriere succintă:
SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL FRESENIUS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 80 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 143 600 și 2 872 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 2067.84 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 35 Denumire: SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL SORIN XTRA
1)Descriere succintă:
SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL SORIN XTRA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 80 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 140 000 și 2 800 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 2016.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 36 Denumire: INCALZITOR PACIENT ADULT CU AER CALD
1)Descriere succintă:
INCALZITOR PACIENT ADULT CU AER CALD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 300 și 93 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 66.96 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 37 Denumire: SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT ADULT CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ
1)Descriere succintă:
SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT ADULT CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 500 și 540 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 364.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 38 Denumire: INCALZITOR PACIENT PEDIATRIC CU AER CALD
1)Descriere succintă:
INCALZITOR PACIENT PEDIATRIC CU AER CALD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 720 și 43 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 32.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 39 Denumire: SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT PEDIATRIC CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ
1)Descriere succintă:
SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT PEDIATRIC CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 000 și 440 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 297.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 40 Denumire: SENZOR DE NIVEL
1)Descriere succintă:
SENZOR DE NIVEL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 84 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 63.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 41 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE INTRAANULARA
1)Descriere succintă:
VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE INTRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 625 și 757 500 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 454.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 42 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE SUPRAANULARA
1)Descriere succintă:
VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE SUPRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 750 și 765 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 459.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 43 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD PORCIN CU SUPORT VALVULAR DIN MATERIAL PLASTIC
1)Descriere succintă:
VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD PORCIN CU SUPORT VALVULAR DIN MATERIAL PLASTIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 37 500 și 3 000 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 2025.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 44 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE PORCINE CU STENT RIGID – XENOGREFA VALVULARA PORCINA 100 % BIOLOGICA
1)Descriere succintă:
VALVE CARDIACE BIOLOGICE PORCINE CU STENT RIGID – XENOGREFA VALVULARA PORCINA 100 % BIOLOGICA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 850 și 685 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 493.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 45 Denumire: VALVE CARDIACE PORCINE CU STENT FLEXIBIL
1)Descriere succintă:
VALVE CARDIACE PORCINE CU STENT FLEXIBIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 875 și 387 500 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 279.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 46 Denumire: PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET)
1)Descriere succintă:
PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 27 000 și 2 160 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 1458.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 47 Denumire: PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) PENTRU IMPLANTARE INTRA-ANULARA
1)Descriere succintă:
PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) PENTRU IMPLANTARE INTRA-ANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 32 750 și 2 620 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 1768.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 48 Denumire: PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) CU IMPLANTARE TOTAL SUPRAANULARA
1)Descriere succintă:
PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) CU IMPLANTARE TOTAL SUPRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 28 500 și 1 140 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 769.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 49 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA INTRAANULARA
1)Descriere succintă:
CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA INTRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 250 și 315 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 189.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 50 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA SUPRAANULARA
1)Descriere succintă:
CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA SUPRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 250 și 315 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 189.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 51 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU VALVA BIOLOGICA
1)Descriere succintă:
CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU VALVA BIOLOGICA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 783 și 195 660 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 176.09 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 52 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE 100 % BIOLOGICE
1)Descriere succintă:
CONDUCTE VALVULATE AORTICE 100 % BIOLOGICE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 14 400 și 288 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 259.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 53 Denumire: CONDUCTE VALVULATE PULMONARE
1)Descriere succintă:
CONDUCTE VALVULATE PULMONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 127 și 727 620 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 436.57 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 54 Denumire: VALVE BIOLOGICA CU IMPLANTARE FARA SUTURA („SUTURELESS”)
1)Descriere succintă:
VALVE BIOLOGICA CU IMPLANTARE FARA SUTURA („SUTURELESS”).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 34 000 și 1 360 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 612.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 55 Denumire: PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN LINIARA
1)Descriere succintă:
PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN LINIARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 960 și 96 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 69.12 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 56 Denumire: PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN BIFURCATA
1)Descriere succintă:
PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN BIFURCATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 181 și 118 100 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 85.03 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 57 Denumire: PROTEZA LINIARA DIN PTFE IMPREGNATA LA INTERIOR CU HEPARINA
1)Descriere succintă:
PROTEZA LINIARA DIN PTFE IMPREGNATA LA INTERIOR CU HEPARINA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 795 și 215 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 161.55 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 58 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN LINIARE
1)Descriere succintă:
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN LINIARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 990 și 118 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare pentru cel mai mare CS 89.10 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 59 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN BIFURCATE
1)Descriere succintă:
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN BIFURCATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 515 și 181 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 136.35 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 60 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN EXTRAANATOMICE BIFURCATE
1)Descriere succintă:
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN EXTRAANATOMICE BIFURCATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 300 și 636 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 477.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 61 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA LINIARE
1)Descriere succintă:
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA LINIARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 240 și 148 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 111.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 62 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA BIFURCATE
1)Descriere succintă:
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA BIFURCATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 260 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 187.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 63 Denumire: DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN
1)Descriere succintă:
DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 060 și 82 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 55.62 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 64 Denumire: DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU DUBLU LUMEN
1)Descriere succintă:
DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU DUBLU LUMEN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 80 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 57.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 65 Denumire: DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN – OVER THE WIRE
1)Descriere succintă:
DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN – OVER THE WIRE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 400 și 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 28.80 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 66 Denumire: PACHET STENT GRAFT AUTOEXPANDABIL PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR LA NIVELUL AORTEI TORACICE SI AORTEI ABDOMINALE
1)Descriere succintă:
PACHET STENT GRAFT AUTOEXPANDABIL PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR LA NIVELUL AORTEI TORACICE SI AORTEI ABDOMINALE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.si max.ale CS si AC se regasesc in caietul de sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 108 176 și 4 327 040 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 1947.17 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 67 Denumire: PACHET ENDOSTENTGRAFT AUTOEXPANDABIL CU SISTEM INTRODUCATOR PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR SI DISECTIILOR LA NIVELUL ARCULUI AORTIC, AORTEI TORACICE SI AORTA ABDOMINALE
1)Descriere succintă:
PACHET ENDOSTENTGRAFT AUTOEXPANDABIL CU SISTEM INTRODUCATOR PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR SI DISECTIILOR LA NIVELUL ARCULUI AORTIC, AORTEI TORACICE SI AORTA ABDOMINALE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.si max.ale CS si AC se regasesc in caietul de sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 148 600 și 5 944 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 2674.80 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 68 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DE PTFE PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE DE PTFE PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 850 și 157 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 113.04 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 69 Denumire: PETECE CHIRURGICALE PTFE- FELT PENTRU HEMOSTAZA SI TESUTURI FRIABILE
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE PTFE- FELT PENTRU HEMOSTAZA SI TESUTURI FRIABILE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 610 și 464 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 313.47 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 70 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DE DACRON-VELOUR
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE DE DACRON-VELOUR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 70 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 50.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 71 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 2x10cm (carotida)
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 2x10cm (carotida).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 35 500 și 710 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 511.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 72 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 4x7cm
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 4x7cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 56 000 și 1 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 806.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 73 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 7x10cm
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 7x10cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 64 000 și 1 280 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 921.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 74 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN PERICARD PORCIN PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA
1)Descriere succintă:
PETECE CHIRURGICALE DIN PERICARD PORCIN PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 68 200 și 1 364 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 982.08 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 75 Denumire: BALOANE DE CONTRAPULSATIE AORTICA
1)Descriere succintă:
BALOANE DE CONTRAPULSATIE AORTICA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 250 și 325 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 234.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 76 Denumire: INEL PENTRU ANULOPLASTIE MITRALA
1)Descriere succintă:
INEL PENTRU ANULOPLASTIE MITRALA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 050 și 123 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 73.80 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 77 Denumire: INEL ANULOPLASTIE PENTRU VALVULA POSTERIOARA A VALVEI MITRALE
1)Descriere succintă:
INEL ANULOPLASTIE PENTRU VALVULA POSTERIOARA A VALVEI MITRALE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 550 și 153 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 91.80 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 78 Denumire: INELE DE RECONSTRUCTIE TRICUSPIDIANA
1)Descriere succintă:
INELE DE RECONSTRUCTIE TRICUSPIDIANA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 72.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 79 Denumire: INEL MITRAL FLEXIBIL TRIDIMENSIONAL
1)Descriere succintă:
INEL MITRAL FLEXIBIL TRIDIMENSIONAL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 700 și 162 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 97.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 80 Denumire: CEARA CHIRURGICALA PENTRU HEMOSTAZA IN SPONGIOASA OSOASA
1)Descriere succintă:
CEARA CHIRURGICALA PENTRU HEMOSTAZA IN SPONGIOASA OSOASA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 250 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 6000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 45.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 81 Denumire: SIGILANT HEMOSTATIC BIOLOGIC PENTRU TESUTURI SI VASE
1)Descriere succintă:
SIGILANT HEMOSTATIC BIOLOGIC PENTRU TESUTURI SI VASE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 31 000 și 620 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 446.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 82 Denumire: HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 1 ML
1)Descriere succintă:
HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 1 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 920 și 138 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 99.65 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 83 Denumire: HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 3 ML
1)Descriere succintă:
HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 3 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 16 900 și 338 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 243.36 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 84 Denumire: HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 5 ML
1)Descriere succintă:
HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 5 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 23 060 și 461 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 332.06 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 85 Denumire: ADEZIV BIOLOGIC HEMOSTATIC LOCAL SI KIT APLICATOR PENTRU DISECTIILE DE AORTA
1)Descriere succintă:
ADEZIV BIOLOGIC HEMOSTATIC LOCAL SI KIT APLICATOR PENTRU DISECTIILE DE AORTA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 18 750 și 375 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 270.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 86 Denumire: PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 5X7.5 cm
1)Descriere succintă:
PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 5X7.5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 25.92 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 87 Denumire: PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 10X20 cm
1)Descriere succintă:
PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 10X20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 400 și 74 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 53.28 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 88 Denumire: PERFORATOARE PENTRU AORTA
1)Descriere succintă:
PERFORATOARE PENTRU AORTA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 260 și 90 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 61.02 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 89 Denumire: BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR CU 3 BUTOANE
1)Descriere succintă:
BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR CU 3 BUTOANE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 21.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 90 Denumire: BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR, REUTILIZABIL
1)Descriere succintă:
BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR, REUTILIZABIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 39 500 și 395 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 284.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 91 Denumire: ELECTROD DE RETUR ADULT
1)Descriere succintă:
ELECTROD DE RETUR ADULT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 27.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: CANULE ARTERIALE PENTRU AORTA ASCENDENTA
1)Descriere succintă:
CANULE ARTERIALE PENTRU AORTA ASCENDENTA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 17 300 și 415 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 311.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 92 Denumire: ELECTROD DE RETUR PEDIATRIC
1)Descriere succintă:
ELECTROD DE RETUR PEDIATRIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 460 și 27 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 20.70 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 93 Denumire: ELECTROD DE RETUR NOU-NASCUT
1)Descriere succintă:
ELECTROD DE RETUR NOU-NASCUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 050 și 42 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 28.35 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 94 Denumire: CABLU ELECTROD DE RETUR REUTILIZABIL
1)Descriere succintă:
CABLU ELECTROD DE RETUR REUTILIZABIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 140 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 94.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 95 Denumire: EXTRACTOR VARICE
1)Descriere succintă:
EXTRACTOR VARICE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 75 și 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 5.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 96 Denumire: CONECTOARE PENTRU TUBULATURA
1)Descriere succintă:
CONECTOARE PENTRU TUBULATURA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 300 și 55 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 41.40 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 97 Denumire: SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII DE TIP VALVULAR
1)Descriere succintă:
SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII DE TIP VALVULAR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 190 și 43 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 31.54 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 98 Denumire: SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CORONARE
1)Descriere succintă:
SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 480 și 29 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 21.31 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 99 Denumire: SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CONGENITAL
1)Descriere succintă:
SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CONGENITAL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 190 și 43 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 31.54 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 100 Denumire: SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP ANGIOGRAFIE
1)Descriere succintă:
SET CIMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP ANGIOGRAFIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 375 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 9000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 900 și 891 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 668.25 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 101 Denumire: SETURI DE CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA STERILE, TRIPLUSTRATIFICATE – TRILAMINATE INTRAOPERATOR
1)Descriere succintă:
SETURI DE CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA STERILE, TRIPLUSTRATIFICATE – TRILAMINATE INTRAOPERATOR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 87 500 și 2 275 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 1575.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 102 Denumire: SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU PREGATIREA PREOPERATORIE
1)Descriere succintă:
SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU PREGATIREA PREOPERATORIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 147 000 și 3 822 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 2646.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 103 Denumire: HALAT DIN POLIESTER
1)Descriere succintă:
HALAT DIN POLIESTER.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 12 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 300 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 720 și 51 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 37.15 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 104 Denumire: HUSA RESTERILIZABILA DIN POLIESTER
1)Descriere succintă:
HUSA RESTERILIZABILA DIN POLIESTER.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 12 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 300 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 950 și 58 500 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 42.12 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 105 Denumire: DISPOZABILE HIPOALEREGENE PENTRU PROTECTIA TEGUMENTELOR (MAINILOR) IN INTERVENTIILE PE CORD DESCHIS
1)Descriere succintă:
DISPOZABILE HIPOALEREGENE PENTRU PROTECTIA TEGUMENTELOR (MAINILOR) IN INTERVENTIILE PE CORD DESCHIS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1250 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 30000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 180 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 135.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 106 Denumire: CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 15 CLIPURI DIN TITAN
1)Descriere succintă:
CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 15 CLIPURI DIN TITAN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 360 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 770 și 207 720 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 155.79 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 107 Denumire: CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 20 CLIPURI DIN TITAN
1)Descriere succintă:
CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 20 CLIPURI DIN TITAN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 360 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 550 și 163 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 122.85 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 108 Denumire: SET CLIPURI VASCULARE CU PREZENTARE LA CARTUS ( 6 CLIPURI)
1)Descriere succintă:
SET CLIPURI VASCULARE CU PREZENTARE LA CARTUS ( 6 CLIPURI).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 160 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 4000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 64 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 46.08 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 109 Denumire: PACHET PANSAMENTE ADULTI
1)Descriere succintă:
PACHET PANSAMENTE ADULTI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 420 și 25 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 18.90 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 110 Denumire: PACHET PANSAMENTE COPII
1)Descriere succintă:
PACHET PANSAMENTE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 480 și 28 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 21.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 111 Denumire: SISTEM DE POZITIONARE A CORDULUI
1)Descriere succintă:
SISTEM DE POZITIONARE A CORDULUI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 722 și 68 880 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 61.99 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 112 Denumire: SISTEM DE STABILIZARE TESUTURI
1)Descriere succintă:
SISTEM DE STABILIZARE TESUTURI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 16 500 și 330 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 237.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 113 Denumire: SISTEM DE CURATIRE A LOCULUI ANASTOMOZEI
1)Descriere succintă:
SISTEM DE CURATIRE A LOCULUI ANASTOMOZEI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 394 și 15 760 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 14.18 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 114 Denumire: SHUNTURI INTRACORONARIENE
1)Descriere succintă:
SHUNTURI INTRACORONARIENE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 870 și 37 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 26.93 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 115 Denumire: SONDA PENTRU DETERMINAREA DEBITULUI PRIN GREFOANELE CORONARE
1)Descriere succintă:
SONDA PENTRU DETERMINAREA DEBITULUI PRIN GREFOANELE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 250 și 1 230 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 922.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 116 Denumire: SONDA DE IMAGISTICA PENTRU UZ INTRAOPERATOR
1)Descriere succintă:
SONDA DE IMAGISTICA PENTRU UZ INTRAOPERATOR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 8 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 49 200 și 393 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 885.60 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 117 Denumire: POMPA MECANICA PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE
1)Descriere succintă:
POMPA MECANICA PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 400 000 și 8 000 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 7200.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 118 Denumire: SET ECHIPAMENT PENTRU PACIENT AFERENT POMPEI MECANICE PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE
1)Descriere succintă:
SET ECHIPAMENT PENTRU PACIENT AFERENT POMPEI MECANICE PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 86 250 și 1 725 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 1552.50 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 119 Denumire: DEPARTATOR STERIL PENTRU TESUTURI MOI (SOFT TISSUE RETRACTOR)
1)Descriere succintă:
DEPARTATOR STERIL PENTRU TESUTURI MOI (SOFT TISSUE RETRACTOR).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 450 și 18 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 16.20 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 120 Denumire: MANUSI CHIRURGICALE CU UTILIZARE IN CHIRURGIA CARDIOVASCULARA, FARA PUDRA
1)Descriere succintă:
MANUSI CHIRURGICALE CU UTILIZARE IN CHIRURGIA CARDIOVASCULARA, FARA PUDRA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 4000 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 100000 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 600 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 432.00 ron.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 121 Denumire: VALVA AORTICA TRANSCATETER PRIN ABORD TRANSFEMURAL, DIRECT AORTIC SAU SUBCLAVICULAR
1)Descriere succintă:
VALVA AORTICA TRANSCATETER PRIN ABORD TRANSFEMURAL, DIRECT AORTIC SAU SUBCLAVICULAR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max.CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 106 625 și 4 265 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare calculata la valoarea celui mai mare CS 3838.50 ron.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem.I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
28.3.2017