Services - 119288-2017

30/03/2017    S63    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2017/S 063-119288

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Kam: Loreta Markevičienė
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 70685099
El. paštas: loreta.markeviciene@nzt.lt
Faksas: +370 70686949

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.nzt.lt /

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis skyrius priklausomai nuo savivaldybės, kurios teritorijoje yra rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos. Pirkimas skirstomas į 52 pirkimo objekto dalis (Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis). Bendra apimtis – visa Lietuvos Respublikos teritorija.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
1. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Ignalinos rajono savivaldybės ir Visagino savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1806 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 529 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 138 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 75 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
2. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 84 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 489 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 94 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 104 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 86 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 52 dokumentų bylų.
3. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 214 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2892 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 259 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 322 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 127 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 138 dokumentų bylų.
4. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 92 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 3450 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1035 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 288 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 92 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 207 dokumentų bylų.
5. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 78 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 117 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 60 dokumentų bylų.
6. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 161 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 5175 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1265 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 276 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 161 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
7. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 3450 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 403 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 828 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
8. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Plungės rajono savivaldybės ir Rietavo rajono savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 159 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1565 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 184 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 551 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 159 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
9. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Prienų rajono savivaldybės ir Birštono miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 86 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 86 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 63 dokumentų bylų.
10. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 177 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 799 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 943 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 138 kitos paskirties žemės sklypų, iki 49 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 62 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 177 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 127 dokumentų bylų.
11. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 111 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 47 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 219 kitos paskirties žemės sklypų, iki 8 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 5 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 168 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 26 dokumentų bylų.
12. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 159 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2530 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 159 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
13. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 74 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1553 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 983 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 288 kitos paskirties žemės sklypų, iki 177 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 52 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 74 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 184 dokumentų bylų.
14. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Bezdonių seniūnijos (Bezdonių k. v., Arvydų k. v.), Kalvelių seniūnijos (Kenos k. v., Šumsko k. v.), Mickūnų seniūnijos (Mickūnų k. v.), Nemėžio seniūnijos (Nemėžio k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 75 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1150 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 920 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 75 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
15. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 166 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2300 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 575 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 83 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 17 dokumentų bylų.
16. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 84 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 575 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 45 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 127 kitos paskirties žemės sklypų, iki 7 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 84 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 32 dokumentų bylų.
17. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 987 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 311 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 35 dokumentų bylų.
18. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 81 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1633 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 201 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 748 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 150 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 81 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 173 dokumentų bylų.
19. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 69 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1256 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 4 kitos paskirties žemės sklypų, iki 5 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 3 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 69 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 29 dokumentų bylų.
20. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 214 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1150 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1438 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 214 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
21. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 166 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1415 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1530 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 67 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 90 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 166 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 219 dokumentų bylų.
22. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 109 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 702 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 506 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 109 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
23. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Lazdijų rajono savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Lazdijų rajono Kapčiamiesčio seniūnijos (Kapčiamiesčio k. v., Pertako k. v., Stalų k. v., Varviškės k. v.), Veisiejų seniūnijos (Petroškų k. v., Varnėnų k. v., Viktarino k. v.) ir Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos (Leipalingio k. v., Ricielių k. v., Gerdašių k. v.), Viečiūnų seniūnijos (Viečiūnų k. v., Grūto k. v., Švendubrės k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 76 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 422 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 244 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 52 kitos paskirties žemės sklypų, iki 14 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 76 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 46 dokumentų bylų.
24. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 845 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
25. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 81 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 173 kitos paskirties žemės sklypų, iki 29 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 161 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 81 dokumentų bylų.
26. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 76 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1762 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 851 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 76 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 18 dokumentų bylų.
27. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 104 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1150 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 460 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 58 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 104 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 46 dokumentų bylų.
28. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 161 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1495 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 805 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 161 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 173 dokumentų bylų.
29. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 230 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1380 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 322 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 173 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 230 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
30. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kretingos rajono savivaldybės ir Palangos miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 992 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 404 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 391 kitos paskirties žemės sklypų, iki 39 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 150 dokumentų bylų.
31. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 132 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1702 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 555 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 207 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 258 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 12 dokumentų bylų.
32. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Vilniaus rajono Medininkų seniūnijos (Medininkų k. v.), Pagirių seniūnijos (Didžiųjų Lygainių k. v., Pagirių k. v.), Riešės seniūnijos (Didžiosios Riešės k. v., Pikeliškių k. v.), Šatrininkų seniūnijos (Kyviškių k. v.), Vilniaus miesto savivaldybės Naujosios Vilnios seniūnijos (buv. Kyviškių k. v. ir buv. Nemėžio k. v.), Fabijoniškių seniūnijos (buv. Avižienių k. v.), Panerių seniūnijos (buv. Didžiųjų Lygainių k. v., buv. Pagirių k. v., buv. Kariotiškių k. v., buv. Sen. Trakų k. v.), Antakalnio seniūnijos (buv. Mickūnų k. v.), Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijų (buv. Buivydiškių k. v.), ir Verkių seniūnijos (buv. Pikeliškių k. v. ir buv. Didžiosios Riešės k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 79 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1587 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1035 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 460 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 82 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 242 dokumentų bylų.
33. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 110 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 794 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 713 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 357 kitos paskirties žemės sklypų, iki 2 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 110 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 288 dokumentų bylų.
34. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 58 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 656 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 58 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 12 dokumentų bylų.
35. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 184 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1438 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 29 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 184 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
36. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 230 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1599 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 121 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 230 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 288 dokumentų bylų.
37. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Akmenės rajono savivaldybės ir Mažeikių rajono savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 198 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2611 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 426 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 40 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 198 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
38. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Avižienių seniūnijos (Avižienių k. v., Riešės k. v.), Dūkštų seniūnijos (Dūkštų k. v., Geisiškių k. v.), Juodšilių seniūnijos (Juodšilių k. v.), Sužionių seniūnijos (Sužionių k. v., Vėriškių k. v., Danilavos k. v.), Paberžės seniūnijos (Paberžės k. v., Visalaukės k. v., Glitiškių k. v.), Sudervės seniūnijos (Sudervės k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 978 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 748 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
39. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 276 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 3450 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 460 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 276 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 92 dokumentų bylų.
40. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Buivydžių seniūnijos (Buivydžių k. v.), Maišiagalos seniūnijos (Maišiagalos k. v., Giedraitiškių k. v.), Rudaminos seniūnijos (Rudaminos k. v.), Rukainių seniūnijos (Rukainių k. v., Savičiūnų k. v.), Marijampolio seniūnijos (Migūnų k. v) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 87 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 920 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 690 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 87 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
41. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 4129 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 403 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 288 dokumentų bylų.
42. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Lavoriškių seniūnijos (Lavoriškių k. v., Mostiškių k. v.), Nemenčinės seniūnijos (Didžiųjų Kabiškių k. v., Eitminiškių k. v., Raudondvario k. v.), Zujūnų seniūnijos (Buivydiškių k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 75 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 920 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 690 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 75 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 345 dokumentų bylų.
43. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 62 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 351 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 334 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 26 kitos paskirties žemės sklypų, iki 29 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 24 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 62 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 120 dokumentų bylų.
44. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 93 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 771 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 92 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 426 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 123 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 380 dokumentų bylų.
45. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 168 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1294 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 468 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 647 kitos paskirties žemės sklypų, iki 38 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 168 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
46. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2300 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 748 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 138 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 104 dokumentų bylų.
47. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 230 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1840 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 92 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 230 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 345 dokumentų bylų.
48. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 104 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1288 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 334 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 495 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 104 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 138 dokumentų bylų.
49. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Lazdijų rajono Šlavantų seniūnijos (Avižienių k. v.), Būdviečio seniūnijos (Būdviečio k. v.), Lazdijų seniūnijos (Dumblio k. v., Kuklių k. v.), Noragėlių seniūnijos (Krikštonių k. v.), Krosnos seniūnijos (Krosnos k. v.), Kučiūnų seniūnijos (Kučiūnų k. v.), Seirijų seniūnijos (Metelių k. v., Seirijų k. v.), Šeštokų seniūnijos (Šeštokų k. v.), Šventežerio seniūnijos (Šventežerio k. v.), Teizų seniūnijos (Teizų k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 83 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 311 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 83 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 35 dokumentų bylų.
50. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 145 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 138 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 145 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
51. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Pagėgių savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 40 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 920 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 299 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 40 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
52. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 63 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 942 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 97 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 90 kitos paskirties žemės sklypų, iki 15 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 10 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 40 dokumentų bylų.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Šių pasirinkimo galimybių aprašymas: Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punktu.
Laikinasis naudojimosi šiomis pasirinkimo galimybėmis grafikas:
mėnesių: 36 (nuo sutarties sudarymo)
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: 1-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Ignalinos rajono savivaldybės ir Visagino savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1806 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 529 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 138 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 75 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: 2-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 84 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 489 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 94 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 104 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 86 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 52 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: 3-ioji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 214 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2892 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 259 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 322 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 127 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 138 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: 4-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 92 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 3450 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1035 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 288 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 92 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 207 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 5 Pirkimo dalies pavadinimas: 5-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 78 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 117 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 60 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 6 Pirkimo dalies pavadinimas: 6-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 161 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 5175 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1265 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 276 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 161 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 7 Pirkimo dalies pavadinimas: 7-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 3450 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 403 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 828 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 8 Pirkimo dalies pavadinimas: 8-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Plungės rajono savivaldybės ir Rietavo rajono savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 159 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1565 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 184 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 551 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 159 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 9 Pirkimo dalies pavadinimas: 9-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Prienų rajono savivaldybės ir Birštono miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 86 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 86 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 63 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 10 Pirkimo dalies pavadinimas: 10-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 177 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 799 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 943 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 138 kitos paskirties žemės sklypų, iki 49 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 62 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 177 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 127 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 11 Pirkimo dalies pavadinimas: 11-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 111 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 47 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 219 kitos paskirties žemės sklypų, iki 8 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 5 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 168 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 26 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 12 Pirkimo dalies pavadinimas: 12-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 159 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2530 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 159 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 13 Pirkimo dalies pavadinimas: 13-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 74 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1553 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 983 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 288 kitos paskirties žemės sklypų, iki 177 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 52 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 74 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 184 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 14 Pirkimo dalies pavadinimas: 14-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Bezdonių seniūnijos (Bezdonių k. v., Arvydų k. v.), Kalvelių seniūnijos (Kenos k. v., Šumsko k. v.), Mickūnų seniūnijos (Mickūnų k. v.), Nemėžio seniūnijos (Nemėžio k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 75 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1150 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 920 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 75 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 15 Pirkimo dalies pavadinimas: 15-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 166 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2300 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 575 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 83 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 17 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 16 Pirkimo dalies pavadinimas: 16-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 84 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 575 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 45 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 127 kitos paskirties žemės sklypų, iki 7 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 84 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 32 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 17 Pirkimo dalies pavadinimas: 17-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 987 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 311 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 35 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 18 Pirkimo dalies pavadinimas: 18-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 81 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1633 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 201 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 748 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 150 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 81 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 173 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 19 Pirkimo dalies pavadinimas: 19-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 69 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1256 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 4 kitos paskirties žemės sklypų, iki 5 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 3 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 69 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 29 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 20 Pirkimo dalies pavadinimas: 20-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 214 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1150 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1438 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 214 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 21 Pirkimo dalies pavadinimas: 21-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 166 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1415 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1530 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 67 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 90 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 166 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 219 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 22 Pirkimo dalies pavadinimas: 22-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 109 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 702 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 506 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 109 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 23 Pirkimo dalies pavadinimas: 23-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Lazdijų rajono savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Lazdijų rajono Kapčiamiesčio seniūnijos (Kapčiamiesčio k. v., Pertako k. v., Stalų k. v., Varviškės k. v.), Veisiejų seniūnijos (Petroškų k. v., Varnėnų k. v., Viktarino k. v.) ir Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos (Leipalingio k. v., Ricielių k. v., Gerdašių k. v.), Viečiūnų seniūnijos (Viečiūnų k. v., Grūto k. v., Švendubrės k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 76 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 422 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 244 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 52 kitos paskirties žemės sklypų, iki 14 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 76 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 46 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 24 Pirkimo dalies pavadinimas: 24-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 845 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 25 Pirkimo dalies pavadinimas: 25-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 81 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 173 kitos paskirties žemės sklypų, iki 29 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 161 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 81 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 26 Pirkimo dalies pavadinimas: 26-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 76 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1762 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 851 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 76 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 18 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 27 Pirkimo dalies pavadinimas: 27-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 104 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1150 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 460 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 58 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 104 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 46 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 28 Pirkimo dalies pavadinimas: 28-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 161 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1495 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 805 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 161 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 173 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 29 Pirkimo dalies pavadinimas: 29-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 230 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1380 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 322 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 173 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 230 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 30 Pirkimo dalies pavadinimas: 30-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kretingos rajono savivaldybės ir Palangos miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 992 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 404 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 391 kitos paskirties žemės sklypų, iki 39 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 17 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 150 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 31 Pirkimo dalies pavadinimas: 31-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 132 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1702 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 555 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 207 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 258 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 12 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 32 Pirkimo dalies pavadinimas: 32-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Vilniaus rajono Medininkų seniūnijos (Medininkų k. v.), Pagirių seniūnijos (Didžiųjų Lygainių k. v., Pagirių k. v.), Riešės seniūnijos (Didžiosios Riešės k. v., Pikeliškių k. v.), Šatrininkų seniūnijos (Kyviškių k. v.), Vilniaus miesto savivaldybės Naujosios Vilnios seniūnijos (buv. Kyviškių k. v. ir buv. Nemėžio k. v.), Fabijoniškių seniūnijos (buv. Avižienių k. v.), Panerių seniūnijos (buv. Didžiųjų Lygainių k. v., buv. Pagirių k. v., buv. Kariotiškių k. v., buv. Sen. Trakų k. v.), Antakalnio seniūnijos (buv. Mickūnų k. v.), Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijų (buv. Buivydiškių k. v.), ir Verkių seniūnijos (buv. Pikeliškių k. v. ir buv. Didžiosios Riešės k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 79 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1587 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1035 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 460 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 82 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 242 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 33 Pirkimo dalies pavadinimas: 33-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 110 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 794 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 713 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 357 kitos paskirties žemės sklypų, iki 2 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 110 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 288 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 34 Pirkimo dalies pavadinimas: 34-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 58 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 656 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 58 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 12 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 35 Pirkimo dalies pavadinimas: 35-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 184 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1438 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 29 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 184 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 36 Pirkimo dalies pavadinimas: 36-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 230 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1599 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 121 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 230 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 288 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 37 Pirkimo dalies pavadinimas: 37-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Akmenės rajono savivaldybės ir Mažeikių rajono savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 198 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2611 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 426 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 40 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 198 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 58 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 38 Pirkimo dalies pavadinimas: 38-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Avižienių seniūnijos (Avižienių k. v., Riešės k. v.), Dūkštų seniūnijos (Dūkštų k. v., Geisiškių k. v.), Juodšilių seniūnijos (Juodšilių k. v.), Sužionių seniūnijos (Sužionių k. v., Vėriškių k. v., Danilavos k. v.), Paberžės seniūnijos (Paberžės k. v., Visalaukės k. v., Glitiškių k. v.), Sudervės seniūnijos (Sudervės k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 978 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 748 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 39 Pirkimo dalies pavadinimas: 39-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 276 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 3450 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 460 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 276 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 92 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 40 Pirkimo dalies pavadinimas: 40-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Buivydžių seniūnijos (Buivydžių k. v.), Maišiagalos seniūnijos (Maišiagalos k. v., Giedraitiškių k. v.), Rudaminos seniūnijos (Rudaminos k. v.), Rukainių seniūnijos (Rukainių k. v., Savičiūnų k. v.), Marijampolio seniūnijos (Migūnų k. v) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 87 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 920 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 690 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 87 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 41 Pirkimo dalies pavadinimas: 41-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 4129 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 403 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 288 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 42 Pirkimo dalies pavadinimas: 42-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Lavoriškių seniūnijos (Lavoriškių k. v., Mostiškių k. v.), Nemenčinės seniūnijos (Didžiųjų Kabiškių k. v., Eitminiškių k. v., Raudondvario k. v.), Zujūnų seniūnijos (Buivydiškių k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 75 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 920 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 690 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 75 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 345 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 43 Pirkimo dalies pavadinimas: 43-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 62 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 351 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 334 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 26 kitos paskirties žemės sklypų, iki 29 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 24 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 62 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 120 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 44 Pirkimo dalies pavadinimas: 44-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 93 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 771 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 92 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 426 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 23 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 123 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 380 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 45 Pirkimo dalies pavadinimas: 45-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 168 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1294 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 468 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 647 kitos paskirties žemės sklypų, iki 38 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 168 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 46 Pirkimo dalies pavadinimas: 46-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 138 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 2300 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 748 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 230 kitos paskirties žemės sklypų, iki 23 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 138 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 138 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 104 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 47 Pirkimo dalies pavadinimas: 47-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 230 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 1840 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 345 kitos paskirties žemės sklypų, iki 115 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 92 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 230 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 345 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 48 Pirkimo dalies pavadinimas: 48-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 104 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1288 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 334 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 495 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 104 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 138 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 49 Pirkimo dalies pavadinimas: 49-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos Lazdijų rajono Šlavantų seniūnijos (Avižienių k. v.), Būdviečio seniūnijos (Būdviečio k. v.), Lazdijų seniūnijos (Dumblio k. v., Kuklių k. v.), Noragėlių seniūnijos (Krikštonių k. v.), Krosnos seniūnijos (Krosnos k. v.), Kučiūnų seniūnijos (Kučiūnų k. v.), Seirijų seniūnijos (Metelių k. v., Seirijų k. v.), Šeštokų seniūnijos (Šeštokų k. v.), Šventežerio seniūnijos (Šventežerio k. v.), Teizų seniūnijos (Teizų k. v.) teritorijose. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 83 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 311 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 58 kitos paskirties žemės sklypų, iki 35 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 83 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 35 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 50 Pirkimo dalies pavadinimas: 50-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 145 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 1725 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 138 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 kitos paskirties žemės sklypų, iki 6 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 69 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 145 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 230 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 51 Pirkimo dalies pavadinimas: 51-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Pagėgių savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 40 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 920 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 299 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 115 kitos paskirties žemės sklypų, iki 12 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 29 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 40 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 115 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Pirkimo dalis Nr.: 52 Pirkimo dalies pavadinimas: 52-oji pirkimo objekto dalis
1)Trumpas aprašymas
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
1. Parengiamieji darbai: iki 63 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 942 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 97 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 90 kitos paskirties žemės sklypų, iki 15 vandens ūkio paskirties žemės sklypų, iki 10 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 40 dokumentų bylų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkančioji organizacija numato galimybę pirkti naujas paslaugas (ar jų dalį), panašias į tas, kokios yra perkamos šiuo pirkimu ir iš to paties tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis įvykus šiam pirkimui. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties, įvykus šiam pirkimui, įsigaliojimo momento. Visi papildomi pirkimai bus skirti tam pačiam projektui (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui ir/ar įgyvendinimui) vykdyti. Ši sąlyga taikoma kiekvienai pirkimo sutarčiai, kuri bus sudaryta po šio pirkimo. Numatomo(-ų) papildomo(-ų) pirkimo(-ų) kiekiai negalės viršyti 30 procentų pradinėje sutartyje nurodytų kiekių dėl kiekvienos pirkimo dalies. Visų papildomų perkamų paslaugų įkainiai negalės būti didesni, nei nurodyta pradinėje sutartyje. Perkančioji organizacija kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti papildomą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, draudimo polisu arba laidavimo raštu (toliau – Sutarties užtikrinimas). Užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai visos Sutarties kainos (su PVM). Sutarties užtikrinimo dokumente negali būti nurodyta, kad išmokamos užtikrinimo sumos dydis priklauso nuo Pirkėjo nuostolių dydžio, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, Tiekėjo kaltės formų, kitų objektyvių ar subjektyvių aplinkybių. Įvykus bent vienai iš šių sąlygų – Tiekėjas neįvykdė, dalinai įvykdė ar netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus, išmokama Pirkėjo reikalaujama suma, neviršijanti 5 procentus visos Sutarties kainos (su PVM). Sutarties užtikrinimo originalas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Jei Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja (nepratęsiama). Jei Sutartis pratęsiama dar 12 mėnesių laikotarpiui, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas suėjus Sutartyje nustatytam informavimo apie Sutarties nutraukimą terminui, privalės pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – ne mažesnei kaip 5 procentai nuo likusios Sutarties kainos Sutarties pratęsimo laikotarpiui.
2. Jeigu Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai ir šios aplinkybės tiesiogiai nesiejamos su Sutartyje nurodytų terminų pažeidimu, moka Pirkėjui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį (kiekvieną neparengtą ar netinkamai parengtą planą, nesuprojektuotą ar netinkamai suprojektuotą žemės sklypą, neįgyvendintą ar netinkamai įgyvendintą žemės sklypo planą arba neparengtą ar netinkamai parengtą dokumentų bylą kaip tai nustatyta Sutartyje). Priskaičiuotoms netesyboms Pirkėjas išrašo sąskaitą faktūrą ir Tiekėjas ją apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Bet kokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visus Pirkėjo nuostolius dėl Tiekėjo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, įvykdymo ar nevykdymo.
3. Jei Tiekėjas nesuteikia paslaugų per Sutartyje nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo paslaugų užsakyme nurodytų, bet nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas delspinigių sumai pateikia Tiekėjui sąskaitą faktūrą, kurią Tiekėjas apmoka per 30 dienų nuo jos gavimo dienos.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitymo sąlygos:
1. Pirkėjas už tinkamai suteiktas paslaugas, apmokamas valstybės biudžeto lėšomis, Tiekėjui sumoka pagal Sutartyje nurodytus įkainius mokėjimo pavedimais per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos, pinigus pervesdamas į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
2. Pirkėjas per 5 d. d. atsiskaito su Tiekėju už žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano, kuriuose asmenų lėšomis projektuojami valstybės parduodami ir nuomojami žemės sklypai (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus), taip pat perduodami neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise žemės sklypai, rengimo darbus, kai už šiuos darbus, vadovaujantis Asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbų apmokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“, 7 punktu, asmuo sumoka pinigus į Pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. 1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 2) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: 1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pastaba. 2 punkto nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui. Jei tiekėjas, turintis balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas), yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas, minėtų dokumentų pateikti nereikia, bet reikia tiekėjo patvirtinimo, kad tiekėjas, turintis balsų daugumą, yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiam kvalifikacijos reikalavimo atitikimui patvirtinti dokumentus. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Duomenys tikrinami, užfiksuojami ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje iš viešai prieinamų registrų. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šio skelbimo 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Duomenys tikrinami, užfiksuojami ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje iš viešai prieinamų registrų. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija.
6. Tiekėjas turi turėti teisę teikti žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugas. Pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro išplėstinis išrašas arba įstatai, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę teikti žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugas, kurios būtinos sutarčiai įgyvendinti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas (-i) dokumentas (-ai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę teikti žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama Tiekėjo siūlomo specialisto darbo sutartis (ar kitas dokumentas, įrodantis, kad tiekėjui šio specialisto paslaugos bus prieinamos) ir siūlomo specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai: galiojantis kvalifikacijos pažymėjimas žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti, arba Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės fiziniams asmenims ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, išduotas galiojantis kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus. Jeigu tiekėjo siūlomi specialistai su tiekėju darbo santykiais nesusiję, tokiu atveju siūlomi specialistai laikomi subtiekėjais (įrašomi į pasiūlymą) ir turi būti pateikta tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija, kad laimėjus konkursą, specialistas atliks numatytas funkcijas sutarties galiojimo laikotarpiu.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Turėti bent po 1 specialistą kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai, turintį teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 5.5.2017 - 17:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
9.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 9.5.2017 - 10:45

Vieta:

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Gedimino pr. 19, LT-01130 Vilnius, 137 kabinetas.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šie dokumentai pateikiami Komisijai iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

2. Vykdomas elektroninis pirkimas. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai(nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Tiekėjas privalo visus atitikimą kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus pateikti elektronine forma. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų.

3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas CVP IS priemonėmis arba užklijuotame voke iki vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo. Jei pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) teikiamas užklijuotame voke, jis turi būti pateiktas iki pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūros su nuoroda į pirkimą ir pasiūlymų pateikimo terminą, adresu: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, 356 kab. Jei pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyvio pateikiamas tik CVP IS priemonėmis, toks pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos elektroniniu parašu.
4. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu užtikrinti pakankamą specialistų, turinčių teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, kiekį paslaugoms suteikti Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių (specialisto kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo, pažymėjimo galiojimo panaikinimo, ligos atveju ar atsisakius vykdyti numatytas funkcijas) gali pakeisti specialistą kitu specialistu arba pasitelkti papildomą (jei Tiekėjas pagrįstai mano, kad Sutarties vykdymui nustatytais terminais yra nepakankamas specialistų skaičius) Sutarties vykdymui užtikrinti. Apie tai Tiekėjas turi raštu informuoti Pirkėją per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo, nurodydamas specialisto pakeitimo (ar naujo pasitelkimo) priežastis ir būsimą specialistą. Kartu privaloma pateikti specialisto kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, kaip numatyta šio skelbimo III.2.3 „Techniniai pajėgumai“ punkte. Siūlomas specialistas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos nei ta, kuri buvo numatyta pirkimo, po kurio sudaryta ši Sutartis, šio skelbimo III.2.3 „Techniniai pajėgumai“ punkte. Prieš duodamas sutikimą pakeisti (pasitelkti naują) specialistą, Pirkėjas įsitikins siūlomo specialisto kvalifikacija. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pakeisti (pasitelkti naują), pasiūlyme nenurodytą specialistą, draudžiama. Specialisto keitimas (ar naujo pasitelkimas) įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Gedimino pr. 40/1
LT-01501 Vilnius
Lietuva
El. paštas: vapygarda@vat.lt
Telefonas: +370 52688003
Faksas: +370 52625645

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundai pateikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Gedimino pr. 40/1
LT-01501 Vilnius
Lietuva
El. paštas: vapygarda@vat.lt
Telefonas: +370 52688003
Faksas: +370 52625645

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28.3.2017