Services - 119712-2018

17/03/2018    S54

Poland-Warsaw: Expert witness services

2018/S 054-119712

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National registration number: NIP 5272818355
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Not specified
Postal code: 01-207
Country: Poland
Contact person: Jarosław Gumiński
E-mail: jaroslaw.guminski@kowr.gov.pl
Telephone: +48 692441256
Internet address(es):
Main address: www.bip.kowr.gov.pl
Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kowr.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.kowr.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Main activity
Other activity: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. łódzkiego będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi oraz innych wycen wskazany

Reference number: ŁÓD.WOP.260.3.2018.JGU
II.1.2)Main CPV code
71319000 Expert witness services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości rolnych oraz wycen nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne tj: działek, nieruchomości, budynków i budowli, lokali mieszkalnych (wraz z przynależnymi ogródkami czy przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi), maszyn i urządzeń położonych na terenie woj. łódzkiego znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych wycen wskazanych przez KOWR Oddział Terenowy w Łodzi w opisie szczegółowym dla danej części zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Z uwagi na charakter zamówienia oraz możliwości jego sprawnej realizacji, Zamawiający zastrzega prawo do zobowiązania Wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia do złożenia oferty na nie więcej niż 2 części wyszczególnione w Zadaniu nr 1, niezależnie od składania ofert na zamówienie o którym mowa w Zadaniu nr 3 i 4.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 Część 1A

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 dla wszystkich części jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).

Część 1A – powiaty: bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski. Zakłada się zlecenie w tej części opracowanie wycen dla 260 działek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin sporządzenia operatu szacunkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 9 % zamówienia podstawowego (§10 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 Część 1B

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 dla wszystkich części jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).

Część 1B – powiaty: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański. Zakłada się zlecenie w tej części opracowanie wycen dla 250 działek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin sporządzenia operatu szacunkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do wysokości 9 % zamówienia podstawowego (§10 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 Część 1C

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 dla wszystkich części jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).

Część 1C – powiaty: zgierski, brzeziński, m. Łódź, zduńskowolski, opoczyński. Zakłada się zlecenie w tej części opracowanie wycen dla 190 działek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin sporządzenia operatu szacunkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do wysokości 9 % zamówienia podstawowego (§10 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 Część 1D

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 dla wszystkich części jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).

Część 1D – powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice, Poddębice. Zakłada się zlecenie w tej części opracowanie wycen dla 180 działek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin sporządzenia operatu szacunkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do wysokości 9 % zamówienia podstawowego (§10 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 Część 2A

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi.

W zakresie wycen nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.),

— wycena nieruchomości rolnych zabudowanych;:

Część 2A – powiaty: bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przewidzenia ilości wycen oraz ilości wycen danego rodzaju, o których mowa w zadaniu 2.

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty na którąkolwiek część w zadaniu 1 powoduje, że oferta będzie rozpatrywana także przy odpowiadającej jej terytorialnie części w zadaniu 2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 Część 2B

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi.

W zakresie wycen nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.),

— wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.

Część 2B – powiaty: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przewidzenia ilości wycen oraz ilości wycen danego rodzaju, o których mowa w zadaniu 2.

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty na którąkolwiek część w zadaniu 1 powoduje, że oferta będzie rozpatrywana także przy odpowiadającej jej terytorialnie części w zadaniu 2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 Część 2C

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi.

W zakresie wycen nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.),

— wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.

Część 2C – powiaty: zgierski, brzeziński, m. Łódź, zduńskowolski, opoczyński.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przewidzenia ilości wycen oraz ilości wycen danego rodzaju, o których mowa w zadaniu 2.

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty na którąkolwiek część w zadaniu 1 powoduje, że oferta będzie rozpatrywana także przy odpowiadającej jej terytorialnie części w zadaniu 2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 Część 2D

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi.

W zakresie wycen nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) w tym:

— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,

— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.),

— wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.

Część 2D – powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice, Poddębice.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przewidzenia ilości wycen oraz ilości wycen danego rodzaju, o których mowa w zadaniu 2.

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty na którąkolwiek część w zadaniu 1 powoduje, że oferta będzie rozpatrywana także przy odpowiadającej jej terytorialnie części w zadaniu 2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi.

W zakresie wycen nieruchomości z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa na terenie województwa łódzkiego w tym:

— wykonanie wyceny nieruchomości nierolnych zabudowanych nie więcej niż 1 budynkiem,

— wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz z inwentaryzacją.

Zakładana (maksymalna) ilość wycen w ramach tego zadania wynosi: 30.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin sporządzenia operatu szacunkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do wysokości 9 % zamówienia podstawowego. (§10 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
71319000 Expert witness services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi.

W zakresie wycen nieruchomości z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa w tym:

— wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych rolnych i nierolnych, w tym także nieruchomości tworzących zorganizowane gospodarstwa rolne,

— aktualizacja operatów szacunkowych.

Zakładana (Maksymalna) ilość wycen w ramach tego zadania wynosi: 15.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin sporządzenia operatu szacunkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do wysokości 9 % zamówienia podstawowego (§10 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wymaga specjalnych uprawnień.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 25 000 euro na dzień zawarcia polisy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:

Dot. części wymienionych w zadaniu nr 1, 2 (części 1-8 zamówienia):

a) - co najmniej 100 operatów szacunkowych tożsamych z przedmiotem zamówienia określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych, z podaniem wartości wykonanej usługi, przedmiotu wyceny, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie (jeśli wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część z zadania 1 i 2 wystarczającym jest jednokrotne spełnienie w/w warunku).

Dot. części wymienionej w zadaniu nr 3 (część 9 zamówienia).

a) - co najmniej 15 operatów szacunkowych tożsamych z przedmiotem zamówienia określających wartość rynkową nieruchomości stanowiących lokale lub budynki mieszkalne wraz z inwentaryzacją, z podaniem wartości wykonanej usługi, przedmiotu wyceny, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie.

Dot. części wymienionej w zadaniu nr 4 (część 10 zamówienia):

a) - co najmniej 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości funkcjonalnie zorganizowanych o charakterze rolnym, w skład których wchodziły budynki, budowle, infrastruktura techniczna i grunty rolne, z podaniem wartości wykonanej usługi, przedmiotu wyceny, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie.

2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. dysponują lub będą dysponować:

Dot. wszystkich części zamówienia; zadania od 1 do 4:

a) co najmniej jednym rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z dnia 21.8.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.);

b) co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającą stosowne uprawnienia budowlane (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń) i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2018
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2018
Local time: 11:00
Place:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, pokój nr 326.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenach, terminach wykonania zamówienia, okresach gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy ze nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2018