Lieferungen - 120184-2023

Submission deadline has been amended by:  179764-2023
27/02/2023    S41

Polen-Danzig: Computerzubehör

2023/S 041-120184

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Nationale Identifikationsnummer: 5840203593
Postanschrift: ul. Narutowicza 11/12
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-233
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Parzewska, Olga Warszewska, Bogusława Litwińska
E-Mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Telefon: +48 583486152
Fax: +48 583472445
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pg.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.dzp.pg.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń sieciowych, pamięci, elementów systemu IoT i szaf serwerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: CRZP/39/009/D/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30237200 Computerzubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, pamięci, elementów systemu IoT i szaf serwerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części:

Część I - Dostawa urządzeń sieciowych i pamięci

CZĘŚĆ II Dostawa urządzeń sieciowych oraz elementów systemu IoT

Część III – Dostawa przełączników.

Część IV – Dostawa szaf serwerowych

Oferty można składać na wszystkie części zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wyodrębnione 4 części zamówienia.

4. Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 236 434.39 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I - Dostawa urządzeń sieciowych i pamięci

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237230 Cache-Speicher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, pamięci, elementów systemu IoT i szaf serwerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z wyszczególnieniem:

Część I - Dostawa urządzeń sieciowych i pamięci

1. Zasilacz impulsowy 5V, 150W. Liczba sztuk 10,

2. Zasilacz impulsowy 24V, 300W. Liczba sztuk 6,

3. Interfejs ZigBee 3.0 USB. Liczba sztuk – 25,

4. Ruchome ramię z funkcją obrotu i pochylenia. Liczba sztuk 10,

5. Przemysłowy hub USB z zasilaniem zewnętrznym. Liczba sztuk 10,

6. Bramka ZigBee. Liczba sztuk 15,

7. Przemysłowa karta pamięci SD 32GB. Liczba sztuk 50,

8. Przejściówka zasilania. Liczba sztuk 30,

9. Moduł Wi-Fi z przekaźnikiem. Liczba sztuk 30,

10. Złącze wtykowe USB ze złączem śrubowym. Liczba sztuk 30,

11. Dysk NVMe 2TB. Liczba sztuk 10,

12. Dysk NVMe 4 TB. Liczba sztuk 5.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2a i 4 do SWZ.

4. Oferowane urządzenia muszą być objęte okresem gwarancyjnym w wymiarze min. 12 miesięcy - liczonym od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (z wyłączeniem urządzeń opisanych w poz. 1, 2, 11, 12 , dla których wymagany min. okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.02.00-00-D008/20-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ II Dostawa urzadzeń sieciowych oraz elementów systemu IoT

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237230 Cache-Speicher
32420000 Netzausrüstung
32400000 Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, pamięci, elementów systemu IoT i szaf serwerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z wyszczególnieniem:

CZĘŚĆ II Dostawa urządzeń sieciowych oraz elementów systemu IoT

1. Kontroler serwomechanizmów 24-kanałowy USB. Liczba sztuk 25,

2. Matryca LED RGB z kontrolerem. Liczba sztuk 20,

3. Czujnik środowiskowy. Liczba sztuk 25,

4. Czujnik temperatury i wilgotności LoraWAN. Liczba sztuk 5,

5. 32-kanałowy moduł przekaźników z interfejsem Ethernet. Liczba sztuk 6,

6. 8-kanałowy moduł przekaźników z interfejsem Ethernet. Liczba sztuk 10,

7. Licznik i rejestrator impulsów optycznych z interfejsem BLE. Liczba sztuk 20,

8. Odbiciowy licznik i rejestrator impulsów z interfejsem BLE. Liczba sztuk 15,

9. Czujnik temperatury i wilgotności z interfejsem BLE. Liczba sztuk 15,

10. Akcelerometr i magnetometr z interfejsem BLE. Liczba sztuk 15,

11. Przekaźnik z interfejsem BLE i WiFi. Liczba sztuk 15,

12. Bramka Bluetooth/WiFi/GSM . Liczba sztuk 10,

13. Programowalny interfejs LoRa USB. Liczba sztuk 20,

14. Zestaw rozwojowy LoRaWAN. Liczba sztuk 6,

15. Bramka LoRaWAN. Liczba sztuk 6.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2b i 4 do SWZ.

4. Oferowane urządzenia muszą być objęte okresem gwarancyjnym w wymiarze min. 12 miesięcy - liczonym od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.02.00-00-D008/20-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ III - Dostawa przełączników

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
32400000 Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, pamięci, elementów systemu IoT i szaf serwerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z wyszczególnieniem:

CZĘŚĆ III - Dostawa przełączników

1. Przełącznik IP KVM. Liczba sztuk 4,

2. Router/przełącznik zarządzalny Ethernet 24-portowy. Liczba sztuk 10.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2c i 4 do SWZ.

4. Oferowane urządzenia muszą być objęte okresem gwarancyjnym w wymiarze min. 12 miesięcy - liczonym od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, z wyłączeniem poz. nr 2 na które zamawiający wymaga min. 60 mies. gwarancji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.02.00-00-D008/20-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV – Dostawa szaf serwerowych

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31213300 Kabelverteilschrank
32424000 Netzwerkinfrastruktur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, pamięci, elementów systemu IoT i szaf serwerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z wyszczególnieniem:

Część IV – Dostawa szaf serwerowych

1. Szafa serwerowa – sztuk 8.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Oferowane urządzenia muszą być objęte okresem gwarancyjnym w wymiarze min. 12 miesięcy - liczonym od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

4.Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2d i 4 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.02.00-00-D008/20-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich części).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich części).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich części).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które

zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,

określone zostały w Załącznikach nr 3 do SWZ.

2. Akceptacja treści projektowanych postanowień umowy odbywa się przez złożenie

oświadczenia na formularzu oferty.

3. Umowa oraz zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej.

4. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określono w projektowanych

postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

5. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 264 ustawy Pzp.

6. Zawarta umowa będzie jawna.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/03/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings poprzez odszyfrowanie złożonych poprzez Platformę ofert.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Członkowie komisji

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.2.Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 3.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w: 1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej ustawą sankcyjną. Szczegółowe informacje w rozdziale VII SWZ. 4.Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe - szczegółowe informacje w rozdziale VIII SWZ Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie ich do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane wraz z ofertą: 1)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VII SWZ -sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ - złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD/JEDZ), 2)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdziale VII ust. 7 i 9 SWZ - sporządzone wg załącznika nr 8 do SWZ.7. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie przez wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 2) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 3)Informacja z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej - sporządzone wg zał. 7 do SWZ. 8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w tym składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajdują się w rozdziale IX ust. 2 pkt. 4-6. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11 września 2019 r. uPzp (Dz. U z 2021, poz. 1129 z późn. zm):

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/02/2023