Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 120669-2022

07/03/2022    S46

România-Pitești: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2022/S 046-120669

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: PUBLITRANS 2000 S.A.
Număr naţional de înregistrare: 13008995
Adresă: Strada: Depozitelor, nr. 2L
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110129
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA TOROK
E-mail: torok.daniela@publitrans2000.ro
Telefon: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.publitrans2000.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138104
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru furnizare piese de schimb pentru autobuze

Număr de referinţă: 13008995_2022_PAAPD1326541
II.1.2)Cod CPV principal
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare piese de schimb pentru autobuze care se va încheia cu mai mulți operatori, fără reluarea competiției, respectiv cu primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, declarati castigatori, pentru fiecare lot din cele 17 si in baza caruia se vor semna contractele subsecvente de furnizare piese de schimb. În situaţia în care primul ofertant din clasament, respectiv primul promitent-furnizor, nu va putea răspunde solicitării entităţii contractante de atribuire a unui contract subsecvent, în perioada de valabilitate a acordului-cadru, refuzând semnarea acestuia, entitatea contractantă va solicita semnarea contractului subsecvent promitentului-furnizor clasat pe următorul loc în clasamentul în baza căruia se vor încheia acordurile-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual si de cate ori va fi necesar. Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru si pentru cel mai mare contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini. Cantităţile menţionate sunt estimative şi achizitorul nu se angajează la achiziţionarea acestora. În acest sens, achizitorul îşi rezervă dreptul ca unele produse să fie achiziţionate peste cantitatea maximă estimată prevazută în acordul cadru, iar altele să fie achiziţionate în cantităţi mai mici decât cantitatea minimă estimată sau să nu fie achiziţionate deloc. Contractele subsecvente nu vor prevedea cantităţi de produse, ci doar o valoare totală şi se vor derula pe bază de comenzi, emise conform nevoii de consum a achizitorului. Perioada de valabilitate este de 24 luni pentru acordul cadru si de pâna la 12 luni pentru fiecare contract subsecvent, in functie de necesitati. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte este de: 83.700 lei pentru lotul nr.1; 146.600 lei pentru lotul nr.2; 255.200 lei pentru lotul nr.3, 90.600 lei pentru lotul nr.4, 151.800 lei pentru lotul nr.5, 338.300 lei pentru lotul nr.6, 77.000 lei pentru lotul nr.7, 200.900 lei pentru lotul nr.8, 630.500 lei pentru lotul nr.9, 285.800 lei pentru lotul nr.10, 74.000 lei pentru lotul nr.11, 60.300 lei pentru lotul nr.12, 32.200 lei pentru lotul nr.13, 12.000 lei pentru lotul nr.14, 9.700 lei pentru lotul nr.15, 71.300 lei pentru lotul nr.16, 5.130 lei pentru lotul nr.17.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 608 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 17
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 17
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb - cutie viteze Solaris

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb - cutie viteze Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 234 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb - cutie viteze Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 1.466 lei pentru lotul nr.2, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.2, care este de 146.600 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb motor, sisteme alimentare si frânare MAZ 103

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb motor, sisteme alimentare si frânare MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 57 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb motor, sisteme alimentare si frânare MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 322 lei pentru lotul nr.13, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.13, care este de 32.200 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Geamuri MAZ 103

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Geamuri MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Geamuri MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 97 lei pentru lotul nr.15, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.15, care este de 9.700 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb diverse Solaris

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb diverse Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 439 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb diverse Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 2.552 lei pentru lotul nr.3, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.3, care este de 255.200 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb etrier Solaris

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb etrier Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb etrier Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 51 lei pentru lotul nr.17, reprezentând mai putin de 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.17, care este de 5.130 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb diverse MAZ 103

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb diverse MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb diverse MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 740 lei pentru lotul nr.11, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.11, care este de 74.000 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb motor, sistem direcție si suspensie Solaris

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb motor, sistem direcție si suspensie Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 599 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb motor, sistem direcție si suspensie Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 3.383 lei pentru lotul nr.6, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.6, care este de 338.300 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acumulatori auto

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acumulatori auto, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 126 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Acumulatori auto. Valoarea garanţiei de participare este de 713 lei pentru lotul nr.16, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.16, care este de 71.300 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sisteme direcție, transmisie si suspensie MAZ 103

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sisteme direcție, transmisie si suspensie MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 112 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sisteme direcție, transmisie si suspensie MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 603 lei pentru lotul nr.12, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.12, care este de 60.300 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 159 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 770 lei pentru lotul nr.7, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.7, care este de 77.000 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb - caroserie Solaris

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb - caroserie Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 133 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb - caroserie Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 837 lei pentru lotul nr.1, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.1, care este de 83.700 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sistem alimentare, furtunuri turbocompresor Solaris

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sistem alimentare, furtunuri turbocompresor Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 568 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sistem alimentare, furtunuri turbocompresor Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 2.858 lei pentru lotul nr.10, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.10, care este de 285.800 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sistem video si sistem informare calatori Solaris

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sistem video si sistem informare calatori Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 370 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sistem video si sistem informare calatori Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 2.009 lei pentru lotul nr.8, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.8, care este de 200.900 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sistem electric MAZ 103

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sistem electric MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sistem electric MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 120 lei pentru lotul nr.14, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.14, care este de 12.000 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sisteme de admisie si de evacuare Solaris

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sisteme de admisie si de evacuare Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 179 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sisteme de admisie si de evacuare Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 6.305 lei pentru lotul nr.9, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.9, care este de 630.500 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb – sistem electric Solaris

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb – sistem electric Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 172 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb – sistem electric Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 906 lei pentru lotul nr.4, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.4, care este de 90.600 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb – sistem frânare si punte fata Solaris

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb – sistem frânare si punte fata Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 264 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb – sistem frânare si punte fata Solaris.Valoarea garanţiei de participare este de 1.518 lei pentru lotul nr.5, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.5, care este de 151.800 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

- Neincadrarea in dispozitiile art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare a operatorilor economici ofertanti/asociati/terti sustinatori /subcontractanti propusi, daca este cazul. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile.

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 şi 73 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Formularul nr.1 prezentat în sectiunea „Formulare” din cadrul documentatiei de atribuire. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

Gentea Cristian - primar Municipiul Pitesti;

Mînzînă Ion - preşedinte Consiliul Judeţean;

Ciurea-Diaconescu Constantin - presedintele Consiliului de Administratie;

Rotaru Manuel-Vasile - director general;

Matei Lazar-Gheorghe - membru in Consiliul de Administratie;

Hodos Dan - Adrian - administrator in Consiliul de Administratie;

Goncearu Horia-Radu - administrator in Consiliul de Administratie;

Dobre Emanuel-Aurel - administrator in Consiliul de Administratie;

Berinde Elena - director economic;

Niţă Adrian-Tiberiu - director tehnic;

Dinescu Ioana - sef birou financiar-contabilitate;

Torok Daniela - sef birou achizitii publice;

Lixandru Adriana – expert achizitii publice;

Tutunaru Florica - consilier juridic;

Matei Marius-Catalin - sef birou tehnic;

Vilau Iuliana – economist în biroul financiar –contabilitate;

Calugarescu Marius-Razvan - inginer biroul tehnic;

Chiritoiu Alexandru-Ilie – sef atelier mecanic.

- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila operatorului economic ofertant. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile.

- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila operatorului economic ofertant. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile. Certificatele de taxe şi impozite locale (datorii la bugetele locale) se vor prezenta, la solicitarea entitatii contractante si vor fi valabile la data postării în SEAP. Pentru respectarea prevederilor alin.(2), în etapa prevăzută la art.205 alin. (2) operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor deplată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru persoane juridice straine: Documentele edificatoare se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri anuală generală pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2019, 2020, 2021), in conformitate cu art.188 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: pentru lotul nr.1 – 83.700 lei; pentru lotul nr.2 – 146.600 lei; pentru lotul nr.3 – 255.200 lei; pentru lotul nr.4 – 90.600 lei; pentru lotul nr.5 – 151.800 lei; pentru lotul nr.6 – 338.300 lei; pentru lotul nr.7 – 77.000 lei; pentru lotul nr.8 – 200.900 lei; pentru lotul nr.9 – 630.500 lei; pentru lotul nr.10 – 285.800 lei; pentru lotul nr.11 – 74.000 lei; pentru lotul nr.12 – 60.300 lei; pentru lotul nr.13 – 32.200 lei; pentru lotul nr.14 – 12.000 lei; pentru lotul nr.15 – 9.700 lei; pentru lotul nr.16 – 71.300 lei; pentru lotul nr.17 – 5.130 lei, respectiv 2.525.030 lei pentru toate cele 17 loturi. Menţionăm că nivelul minim al cifrei de afaceri pentru îndeplinirea acestei cerinţe, se va calcula cumulând valoarea cerinţei pentru fiecare lot ofertat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016. Documentele justificative care vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de catre primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Pentru echivalentă se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Se pot prezenta bilanturi contabile - formular F 20 - Contul de profit şi pierderi, situaţii financiare sau extrase din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor finanicare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic, rapoarte de audit financiar, precum şi orice alte documente echivalente emise de către organisme specializate din care să rezulte nivelul cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani: 2019, 2020 şi 2021. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fiecompletat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la art 202 alin. (1) lit. a) Legea nr.99/2016, precum si informatiile de la art.202 alin. (1) lit. b) si c) Legea nr.99/2016 care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare - Operatorul economic, va prezenta informații privind subcontractanții. În situatia în care ofertantul intenţionează să subcontracteze parte/parti din contract, are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, datele de recunoaştere ale subcontractanţilor, precum şi specializarea acestora, iar la încheierea contractului de achiziţie publică (în situaţia în care este desemnat câştigător) are obligaţia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantul/subcontractanţii, contracte care trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi care se vor constitui în anexă la acordul-cadru/contractul de furnizare.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară, conform art.192 din Legea nr.99/2016, respectiv lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa prezinte documente referitoare la livrarile de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, prin care acesta sa dovedeasca faptul ca a livrat produse similare in baza unui/ mai multor contract/ contracte sau alte documente, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, minim dupa cum urmeaza: pentru lotul nr.1 – 83.700 lei; pentru lotul nr.2 – 146.600 lei; pentru lotul nr.3 – 255.200 lei; pentru lotul nr.4 – 90.600 lei; pentru lotul nr.5 – 151.800 lei; pentru lotul nr.6 – 338.300 lei; pentru lotul nr.7 – 77.000 lei; pentru lotul nr.8 – 200.900 lei; pentru lotul nr.9 – 630.500 lei; pentru lotul nr.10 – 285.800 lei; pentru lotul nr.11 – 74.000 lei; pentru lotul nr.12 – 60.300 lei; pentru lotul nr.13 – 32.200 lei; pentru lotul nr.14 – 12.000 lei; pentru lotul nr.15 – 9.700 lei; pentru lotul nr.16 – 71.300 lei; pentru lotul nr.17 – 5.130 lei, respectiv 2.525.030 lei pentru toate cele 17 loturi. Menţionăm că nivelul minim al valorii experienţei similare pentru îndeplinirea acestei cerinţe, se va calcula cumulând valoarea cerinţei pentru fiecare lot ofertat. La solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea realizării plafonului valoric minim solicitat privind experienţa similară, primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile, pentru fiecare lot, vor prezenta, documente justificative, cum ar fi: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, procese verbale de recepţie, certificate de predare - primire, recomandări, certificate constatatoare, documente similare emise sau contrasemnate de către autoritatea/entitatea contractantă beneficiară sau de către clientul privat benficiar, din care să reiasă următoarele informaţii: cantitatea/ valoarea, perioada şi locul livrării. Prin produse similare se înţelege: produse cu aceeaşi destinaţie de utilizare cu cele care fac obiectul achiziţiei, respectiv piese de schimb si acumulatori auto.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate - Operatorul economic ofertant va furniza eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează să fie furnizate, care nu trebuie să fie însoţite de certificate de autenticitate, în conformitate cu cerinţa din DUAE (Documentul Unic de Achiziţie Europeană). Menţionăm că entitatea contractantă solicită ofertanţilor prezentarea de descrieri sau fotografii pentru fiecare reper ofertat.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii - Certificarea implementării sistemului de management al calitătii în conformitate cu standardul român ISO 9001 sau echivalent, valabil la data prezentarii documentului. Operatorul economic va face dovada implementării unui sistem de management al calitătii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, care să permită atât prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cât si alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerintei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

- Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele justificative care vor fi solicitate vor fi prezentate de catre primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte acordul de subcontractare. Se va prezenta acordul de subcontractare împreună cu documentele anexe la acordul de subcontractare, transmise operatorului economic ofertant de către subcontractant, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia şi contractul de subcontractare între operatorul economic ofertant și operatorul economic subcontractant, în conformitate cu prevederile art. 232 - 234 din Legea 99/2016.

- Completarea DUAE, conform art.202 din Legea nr.99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de catre primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei contractelor a căror valoare este exprimată în valută va fi cursul mediul anual Leu/altă monedă, comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la art.202, alin. (1) lit. a),b) si c) din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

- Completarea DUAE. Documentele justificative, respectiv prezentarea de descrieri sau fotografii pentru fiecare reper ofertat, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de catre primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile.

-Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei de asigurare a calitatii asumata prin completarea DUAE, respectiv certificate care sa ateste implementarea unui sistem de asigurare a calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau similar, acordate de un organism national sau international urmează să fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, din clasamentul ofertelor admisibile. În cazul în care operatorii economici admisi nu detin un certificat de calitate astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în masura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii şi trebuie să menţioneze activităţi din domeniul obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare este de 25.250 lei pentru toate loturile, respectiv: pentru lot nr.1 – 837 lei; pt. lot nr.2 – 1.466 lei; pt. lot nr.3 – 2.552 lei; pt. lot nr.4 - 906 lei, pt. lot nr.5 - 1.518 lei, pt. lot nr.6 - 3.383 lei, pt. lot nr.7- 770 lei, pt. lot nr.8 - 2.009 lei, pt. lot nr.9 - 6.305 lei, pt. lot nr.10 - 2.858 lei, pt. lot nr.11 - 740 lei, pt. lot nr.12 - 603 lei, pt. lot nr.13 - 322 lei, pt. lot nr.14 - 120 lei, pt. lot nr.15 - 97 lei, pt. lot nr.16 - 713 lei si pt. lot nr.17 - 51 lei.Valabilitatea garantiei de participare este de 4 luni de la data si ora-limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita virament în contul: RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitesti, sau printr-un instrument de garantare, care trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta, pentru ca suma în lei sa fie corelata cu cea în alta valuta, este data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie depusa cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie la semnarea fiecărui contract subsecvent, sau în termen de 5 zile lucratoare de la această dată, în cuantum de 10% din valoarea fără TVA, a acestuia. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar în contul RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Piteşti, sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, în conformitate cu prevederile art. 46 , alin.(1) din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cad... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/04/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/08/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/04/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic (se va respecta Sectiunea II - Instructiuni pentru ofertanti). Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 67 alin.(1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către entitatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. Operatorii economici completeaza DUAE direct in sistem, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv incare se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a se asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul - limita stabilit, de 20 de zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Adresă: Str. Depozitelor, Nr.2L
Localitate: Pitesti
Cod poștal: 110129
Țară: România
E-mail: office@publitrans2000.ro
Telefon: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Adresă internet: http://www.publitrans2000.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/03/2022