Tjenesteydelser - 120752-2018

20/03/2018    S55

Polen-Warszawa: Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion

2018/S 055-120752

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frontex.europa.eu

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frontex.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Aftalen er underlagt Den Europæiske Unions lovgivning og, om nødvendigt, suppleret med gældende national polsk lovgivning.

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3361
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-kode: PL911 Not specified

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://frontex.europa.eu/

I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion

Sagsnr.: Frontex/OP/104/2018/JL/MS
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med dette udbud er at gøre det muligt for Frontex og EFCA at have rådighed over udstyr til luftbåren overvågning med en høj deployeringsevne og disponibilitet, som sætter disse agenturer i stand til at dække deres behov for operationel overvågningskapacitet.

Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med genåbning af konkurrencen, med henblik på at erhverve luftbårne overvågningstjenester, som omfatter både ressourcer og eksperter. Frontex og EFCA ønsker et samarbejde på mellemlangt sigt med mindst 3 og højst 10 kontrahenter, der leverer luftbåren overvågning inden for hver af rammeaftalens partier, som tilbyder »størst værdi for pengene«, og som er parate til at udføre omkostningseffektive overvågningstjenester, benævnt specifikke konkurrenceprægede kontrakter, i hele rammeaftalens løbetid.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Luftbåren overvågning over land

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Den EU-medlemsstat eller det tredjeland, hvor lufthavnsbasen er placeret.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal levere overvågningsflyvninger over land til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i den specifikke kontrakt. Disse tjenester kan leveres via platforme enten til fly med faste vinger eller til rotorfly.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 og med mulighed for fornyelse i yderligere 2 år og med en maksimal løbetid på 4 år. Forlængelsen vil automatisk finde anvendelse, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maritim luftbåren kystområdeovervågning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Den EU-medlemsstat eller det tredjeland, hvor lufthavnsbasen er placeret.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal levere overvågningsflyvninger over kystlinjen til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal støtte aktiviteterne i værtsmedlemsstatens territorialfarvand og følge en kystlinje på typisk 100 sømil i længden og række op til 24 sømil ud i havet. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i den specifikke kontrakt. Disse tjenester kan leveres via platforme enten til fly med faste vinger eller til rotorfly.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 og med mulighed for fornyelse i yderligere 2 år og med en maksimal løbetid på 4 år. Forlængelsen vil automatisk finde anvendelse, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maritim luftbåren mellemdistanceovervågning — datadeling via portal for eksterne missioner, »Remote Mission Portal«

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Den EU-medlemsstat eller det tredjeland, hvor lufthavnsbasen er placeret.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal levere mellemdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 200 sømil fra en lufthavnsbase. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 og med mulighed for fornyelse i yderligere 2 år og med en maksimal løbetid på 4 år. Forlængelsen vil automatisk finde anvendelse, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maritim luftbåren langdistanceovervågning — datadeling via portal for eksterne missioner, »Remote Mission Portal«

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Den EU-medlemsstat eller det tredjeland, hvor lufthavnsbasen er placeret.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal levere langdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 300 sømil fra en passende lufthavn. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 og med mulighed for fornyelse i yderligere 2 år og med en maksimal løbetid på 4 år. Forlængelsen vil automatisk finde anvendelse, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maritim luftbåren mellemdistanceovervågning — datadeling via direkte datastreaming

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Den EU-medlemsstat eller det tredjeland, hvor lufthavnsbasen er placeret.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal levere mellemdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 200 sømil fra en lufthavnsbase. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 og med mulighed for fornyelse i yderligere 2 år og med en maksimal løbetid på 4 år. Forlængelsen vil automatisk finde anvendelse, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maritim luftbåren langdistanceovervågning — datadeling via direkte datastreaming

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Den EU-medlemsstat eller det tredjeland, hvor lufthavnsbasen er placeret.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal levere langdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand mere end 200 sømil fra lufthavnsbasen. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 og med mulighed for fornyelse i yderligere 2 år og med en maksimal løbetid på 4 år. Forlængelsen vil automatisk finde anvendelse, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiverens juridiske kapacitet vil blive bedømt ved hjælp af følgende kriterier: tilbudsgiveren bliver bedt om at dokumentere, at vedkommende er autoriseret til at udføre kontrakten i henhold til national lovgivning.

Krævet dokumentation: Tilbudsgiveren skal som dokumentation fremlægge en kopi af en attest for faglig eller handelsmæssig registrering, som juridisk set kræves i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Hvis indskrivning i et sådant register ikke er påkrævet eller tilladt for tilbudsgiveren på grund af vedkommendes statut eller juridiske status, skal en forklaring fremlægges.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Frontex HQ, Warsaw, Polen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiveres repræsentanter er velkomne (maks. 1 person pr. tilbudsgiver). Meddel venligst Frontex på forhånd pr. e-mail: procurement@frontex.europa.eu om Deres planlagte deltagelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at:

— gennemføre en exceptionel udbudsprocedure med forhandling i overensstemmelse med artikel 134, stk. 1, litra e) i gennemførelsesbestemmelserne med henblik på at forhøje det finansielle loft for bestemte partier og som følge heraf indgå aftale om en relevant ændring af rammeaftalen med de kontrahenter, som erklærer sig enige i en sådan forhøjelse af det finansielle loft, hvis behovet opstår.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergruenewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter meddelelse til klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2018