Servizzi - 120754-2018

20/03/2018    S55

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE

2018/S 055-120754

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Chafea
Indirizz postali: Drosbach building A03/41
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Ralitsa Yovcheva-Hahn
Posta elettronika: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE

Numru ta' referenza: Chafea/2017/AGRI/06
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-sejħa għall-offerti għandha x'taqsam mal-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE. L-għan ewlieni tal-kuntratti huwa li jipprovdi servizzi fi ħdan il-kuntest tal-provvista ta' tagħrif u l-promozzjoni ta' miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti agrikoli tal-UE. L-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri hija mmaniġġjata mill-promozzjoni tal-Unità tal-Prodotti Agrikoli f'Chafea. Minkejja dan, l-oqfsa ta' kuntratti se jkunu ta' interess għad-DĠ tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u lil unitajiet oħra f'Chafea. Għalhekk, l-għan sekondarju ta' dan il-kuntratt huwa li jipprovdi l-promozzjoni u s-servizzi ta' komunikazzjoni fil-qasam tal-politika agrikola komuni, is-saħħa pubblika, il-politika tal-konsumatur u s-sigurtà tal-ikel.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 71 100 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends fl-UE

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79950000 Servizzi ta' l-organizzazzjoni ta' fieri ta' l-esibizzjonijiet, u ta' l-organizzazzjoni tal-kongressi
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-Istati Membri tal-UE kollha.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa li jipprovdi servizzi għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends fl-UE. L-attivitajiet ewlenin li se jkunu implimentati taħt dan il-lott huma: seminars, laqgħat ta' diskussjoni u avvenimenti oħra; żjarat ta' studju fl-Istati Membri tal-UE; paviljuni/stends ġewwa fieri tal-kummerċ fl-UE. Għal aktar dettalji ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija fid-dokumenti tal-ksib / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programmi ffinanzjati mill-UE fil-qasam tas-CAP, il-politika tas-saħħa tal-UE, il-programm tal-konsumatur; il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-servizzi tal-2 lott se jkunu ordnati permezz ta' sistema f'ordni ta' prijorità (mingħajr il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni). L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se twaqqaf punteġġi għal massimu ta' 3 kuntratturi f'ordni ta' prijorità li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq
15000000 Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa li jipprovdi tagħrif dwar is-swieq tal-ikel agrikolu tal-pajjiżi terzi lill-IŻM tal-UE u partijiet interessati oħra mis-settur. L-aktar, l-informazzjoni se tinġabar fir-rapporti. Il-kuntratturi se jkollhom jippreżentaw ir-rapporti tas-suq (sħaħ jew sommarji) lir-rappreżentanti tal-KE jew matul laqgħat/avvenimenti organizzati jew permezz ta' webinars. Il-kuntratturi jistgħu jkunu mitluba li jippreżentaw tagħrif ewlieni jew dejta f'rappreżentazzjoni grafika viżiva (e.g. tagħrif grafiku, karti b'tagħrif dwar il-pajjiż, listi tal-verifika jew oħrajn). Għal aktar dettalji ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija fid-dokumenti tal-ksib / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-awtorità li qed toħroġ il-kuntratt iddeċidiet li tiffirma qafas ta' kuntratt uniku minflok oqfsa ta' kuntratti multipli f'ordni ta' prijoritá, minħabba li ġiet riċevuta offerta waħda biss.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79413000 Servizzi ta' konsulenza dwar amministrazzjoni tal-marketing
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
79341400 Servizzi ta' kampanji tar-reklamar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-Istati Membri tal-UE kollha u l-pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Taħt dan il-lott il-kuntrattur se jikkunsinna servizzi għall-organizzazzjoni ta' kampanji ta' tagħrif, komunikazzjoni jew marketing jew partijiet ta' kampanja. Għal aktar dettalji ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija fid-dokumenti tal-ksib / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programmi ffinanzjati mill-UE fil-qasam tas-CAP, il-politika tas-saħħa tal-UE, il-programm tal-konsumatur; il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Kuntratti taħt ir-4 lott se jingħataw skont il-prinċipju tal-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni bejn il-kuntratturi kollha tal-Oqfsa ta' Kuntratti. L-Oqfsa ta' Kuntratti se jingħataw lil massimu ta' 5 kuntratturi li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 102-203727
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06 Lot 2 MOSTRA
Nru tal-lott: 2
Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends fl-UE

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 8
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 7
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 8
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Mostra SA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0429063662
Indirizz postali: 1001 Chaussée d'Alsemberg
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1180
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 22 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 22 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI 06 Lot 2 TEAMWORK
Nru tal-lott: 2
Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends fl-UE

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 8
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 7
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 8
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Teamwork SAS
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 391325792
Indirizz postali: 8 rue du Dahomey
Belt: Paris
Kodiċi NUTS: FR1 ÎLE DE FRANCE
Kodiċi postali: 75011
Pajjiż: Franza
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 22 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 22 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06 Lot 3 AGRA
Nru tal-lott: 3
Titlu:

Tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
08/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: AGRA CEAS Consulting SA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0418044660
Indirizz postali: Rue du Commerce 20-22
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 100 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 100 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06 Lot 4 Mostra
Nru tal-lott: 4
Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 5
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 1
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: MOSTRA SA
Indirizz postali: 1001 Chaussee d'Alsemberg
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1180
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06 Lot 4 Hill & Knowlton
Nru tal-lott: 4
Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 5
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 1
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Hill & Knowlton International Belgium NV
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 405731006
Indirizz postali: Rue Montoyer 51 BTE 7
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Kantar Public
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0428913808
Indirizz postali: Rue du Marais 49-53
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06 Lot 4 Ecorys
Nru tal-lott: 4
Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 5
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 1
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ecorys Brussels NV
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0808974951
Indirizz postali: Rue Belliard 12
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Burson-Marsteller Sprl
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0425042518
Indirizz postali: 37 Square de Meeus
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06 Lot 4 GOPA COM
Nru tal-lott: 4
Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/02/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 5
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 1
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: GOPA COM GC
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0462293288
Indirizz postali: 2 boulevard de la Woluwe
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1150
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Edelman Public Relations Worldwide NV/SA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0458647177
Indirizz postali: Avenue Marnix 28
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/03/2018