Usluge - 120814-2019

15/03/2019    S53

Luksemburg-Luxembourg: 06A40/2019/M002 — Ugovor za održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Haagu, Sofiji i Valetti

2019/S 053-120814

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 049-111579)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Bâtiment Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

06A40/2019/M002 — Ugovor za održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Haagu, Sofiji i Valetti

Referentni broj: 06A40/2019/M002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europskih kuća (ured za vezu Europskog parlamenta i predstavništvo EK-a) u Haagu, Sofiji i Valetti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 049-111579

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno, za neograničeni i puni izravni pristup na sljedećoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368