Works - 120899-2019

15/03/2019    S53

Belgium-Geel: Construction work

2019/S 053-120899

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: IOK Afvalbeheer
National registration number: 011600
Postal address: Antwerpseweg 1
Town: Geel
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2440
Country: Belgium
Contact person: De heer Jonathan De Witte
E-mail: jonathan.dewitte@iok.be
Telephone: +32 14562766

Internet address(es):

Main address: www.iok.be

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/173/12C/2019
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Intercommunale
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in Beerse

Reference number: 616000_omgevingswerken
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

IOK Afvalbeheer > Milieubedrijf Beerse/Merksplas (MBM)

II.2.4)Description of the procurement:

Deze publicatie is gelinkt aan een eerdere publicatie voor dit dossier. De opening van de biedingen was voorzien op maandag 11.3.2019 om 10:00 uur. Omwille van een incident op e-tendering, kon de opening van de biedingen niet plaatsvinden.

De bestekdocumenten zijn niet gewijzigd. De openingsdatum is verplaatst naar 22.3.2019 om 10:00 uur.

Een UEA hoeft niet voorzien te worden.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De totale jaaromzet dient minimum 50 000 euro exclusief btw gedurende 1 jaar te bedragen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van gelijkaardige diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Minimum 3 gelijkaardige diensten, gestaafd met ondertekende attesten goede uitvoering, waaruit per referentie een minimaal opdrachtbedrag van 2 500 euro exclusief btw gedurende 1 jaar blijkt.

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1

C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/03/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/03/2019
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Er heeft zich een incident op e-tendering voorgedaan op 11.3.2019 waardoor de opening van de biedingen niet kon plaatsvinden. Een nieuwe openingsdatum wordt bekendgemaakt.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak
Town: nvt
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/03/2019