We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 121102-2023

27/02/2023    S41

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2023/S 041-121102

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Digi- ja väestötietovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245437-2
Postiosoite: PL 123
Postitoimipaikka: HELSINKI
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00531
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@dvv.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://dvv.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Digi- ja väestötietovirasto - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Palveluohjauksen ja palveluliiketoiminnan sekä palvelukehittämisen asiantuntijapalvelut

Viitenumero: DVV/8928/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta perustui Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)''. Hankinnan kohteena oli palveluohjauksen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen ja tuen konsultointipalvelut sekä palvelukehittämisen ja tuen konsultointipalvelut.

Hankinnan kohde oli jaettu kahteen (2) osa-alueeseen, sillä hankinta muodostuu kahdesta (2) erilaisesta asiantuntija-alueesta. Molempiin osa-alueisiin valittiin yksi (1) toimittaja.

Hankinta koskee sopimuskautta, jonka aikana Asiakas tilaa asiantuntijapalveluita toimeksiantoina.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 278 600.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palveluohjauksen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen ja tuen konsultointipalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta perustui Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään

''IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)''. Hankinnan kohde oli jaettu kahteen (2) osa-alueeseen, joista tämä osa-alue koskee palveluohjauksen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen ja tuen konsultointipalveluiden hankintaa. Hankinta koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintasopimuksen optiokausi on 2.1.2026 – 1.1.2028. Asiakas ilmoittaa Toimittajalle optiokauden käyttöönottamisesta ennen kuin sopimuskausi päättyy.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palvelukehittämisen ja tuen konsultointipalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta perustui Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään

''IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)''. Hankinnan kohde oli jaettu kahteen (2) osa-alueeseen, joista tämä osa-alue koskee palvelukehittämisen ja tuen konsultointipalveluiden hankintaa. Hankinta koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintasopimuksen optiokausi on 2.1.2026–1.1.2028. Asiakas ilmoittaa Toimittajalle optiokauden käyttöönottamisesta ennen kuin sopimuskausi päättyy.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: DVV/682/2023
Osa nro: 1
Nimi:

Palveluohjauksen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen ja tuen konsultointipalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/02/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Gofore Lead Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI19065904
Postiosoite: Urho Kekkosen katu 7 B
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 914 850.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 914 850.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Osa asiantuntijatyöstä.

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: DVV/683/2023
Osa nro: 2
Nimi:

Palvelukehittämisen ja tuen konsultointipalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
07/02/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: CGI Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0357502-9
Postiosoite: PL 38, Karvaamokuja 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00381
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 363 750.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 363 750.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/02/2023