Szolgáltatások - 121149-2021

10/03/2021    S48

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 048-121149

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamospálya tervezése az Új Duna-hídon

Hivatkozási szám: EKR000663612020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Villamospálya tervezése az Új Duna-híd úthálózatán" az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

Nyertes ajánlattevő feladata az új Duna-hídhoz kapcsolódó mintegy 4 km kétvágányú közúti villamosvasúti infrastruktúra (Fehérvári út - Gubacsi út közötti szakasz tervezetten 5 db új megálló-hely pár + 1 végállomással és a meglévő hálózatba való csatlakozás biztosításával) építési engedélyezési terveinek elkészítése és az építési engedélyek megszerzése.

A következő munkarészek elkészítése, feladatok végrehajtása képezi a tervező feladatát:

— engedélyezési tervek elkészítése (közúti villamosvasúti pálya és kapcsolódó létesítményeik, illetve a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése),

— a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— szükség szerinti területigénybevételi tervek elkészítése, kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása,

— a folyamatban lévő Új Duna-híd és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra Tervezőivel való folyamatos kapcsolattartás és a tervelőzmények figyelembe vétele

Részletek a KD-ban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 334 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata az új Duna-hídhoz kapcsolódó mintegy 4 km kétvágányú közúti villamosvasúti infrastruktúra (Fehérvári út - Gubacsi út közötti szakasz tervezetten 5 db új megálló-hely pár + 1 végállomással és a meglévő hálózatba való csatlakozás biztosításával) építési engedélyezési terveinek elkészítése és az építési engedélyek megszerzése.

A következő munkarészek elkészítése, feladatok végrehajtása képezi a tervező feladatát:

— engedélyezési tervek elkészítése (közúti villamosvasúti pálya és kapcsolódó létesítményeik, illetve a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése),

— a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— szükség szerinti területigénybevételi tervek elkészítése, kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása,

— a folyamatban lévő Új Duna-híd és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra Tervezőivel való folyamatos kapcsolattartás és a tervelőzmények figyelembe vétele

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M/2.1. pont szerinti szakember az alkalmassági követelményben feltüntetett, 36 hónap feletti többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.2. pont szerinti szakember az alkalmassági követelményben feltüntetett, 36 hónap feletti többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2.3. pont szerinti szakember az alkalmassági követelményben feltüntetett, 36 hónap feletti többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam 270 nap, amely a szerződés mindkét fél általi aláírásától számítandó.

2. A tervezendő közúti villamos vasúti infrastruktúra a meglévő Fehérvári úti és Gubacsi úti villamos hálózati elemek között teremt kapcsolatot, ezért az további részekre nem bontható. Ennek okán a műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételi lehetőséget.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 171-412712
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Villamospálya tervezése az Új Duna-híd úthálózatán

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5. V.em.4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Fax: +36 17901021
Internetcím: http://www.kozlekedes.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Arcus Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32573127
Postai cím: Kikelet Utca 3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: arcus.iroda@t-online.hu
Telefon: +36 203524024
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tömegközlekedés Energiaellátását tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvéytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60057871
Postai cím: Cserje Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: perge.sandor@ten-t.hu
Telefon: +36 309626184
Fax: +36 12004442
Internetcím: http://ten-t.hu/hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 356 220 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 334 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlati kötöttség:

Ajánlatkérő 2020. november 20. napján a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felhívta Ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak arról, ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség 2021. január 29. napjáig meghosszabbított idejére. Amennyiben a megadott határidő alatt Ajánlattevők az ajánlatuk fenntartásáról nem nyilatkoznak, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatukat a fent megjelölt időpontig, azaz 2021. január 29. napjáig fenntartják.

A nyilatkozattételi határidőig a „KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, a Tömegközlekedés

Energiaellátását Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Arcus Mérnöki Iroda Kft. Közös Ajánlattevők nyilatkoztak az ajánlati kötöttség fenntartásáról.

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. nem nyilatkozott az ajánlati kötöttség fenn nem tartásáról, ezért a bíráló bizottság 70. § (2) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja Ajánlatkérő által megadott határidőig.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy nevezett Ajánlattevők az ajánlati biztosítékot átutalással teljesítették.

Összegezve Ajánlatkérő megállapítja, hogy valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevő fenntartja ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártáig, 2021. január 29. napjáig.

2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

3. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

Adószáma: 10554885-2-43.

Közös Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Tömegközlekedés Energiaellátását Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1025 Budapest, Cserje utca 14

Adószáma: 11804468-2-41.

Ajánlattevő neve: Arcus Mérnöki Iroda Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Kikelet utca 3.

Adószáma: 10451191-2-13.

Ajánlattevő neve: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1052 Budapest Bécsi utca 5. V.em.4-5.

Adószáma: 10336706-2-41.

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Adószáma: 13842217-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/03/2021