Bauleistung - 121153-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Přerov: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2019/S 053-121153

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 037-082450)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
47674521
Šířava 482/21
Přerov
750 02
Tschechien
Kontaktstelle(n): Kateřina Danišová
Telefon: +420 720508890
E-Mail: danisova@sofis-grant.cz
NUTS-Code: CZ071

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.vakprerov.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.vakpr.cz/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232400
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ – celý projekt se stává z několika projektů (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Veřejná zakázka je rozdělena do tří (3) částí v souladu s § 35 ZZVZ, a to následujícím způsobem:

1. část: Kanalizace a ČOV Čekyně,

2. část: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa,

3. část: Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka.

Nabídku je možné podat pro každou část i pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

Všechny uvedené informace v tomto Oznámení o zahájení výběrového řízení jsou shodné pro všechny tři části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Podrobný předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory Smluv o dílo pro každou část veřejné zakázky a tvoří přílohy ZD.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 037-082450

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 10/04/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 18/04/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Vysvětlení zadávací dokumentace - úprava požadavku na prokázání Technické kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ, prodloužení termínu pro podání nabídek. Podrobnosti uvedeny v dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, zveřejněné na profilu zadavatele.