Bauleistung - 121222-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Karcag: Bauarbeiten

2019/S 053-121222

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Karcagi Tankerületi Központ
AK24382
Táncsics Mihály körút 15.
Karcag
5300
Ungarn
Kontaktstelle(n): Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-Mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
NUTS-Code: HU322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://kk.gov.hu/karcag

Adresse des Beschafferprofils: http://kk.gov.hu/karcag

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP 4.1.3.-17 program keretében, a Karcagi Tankerületi Központ 8 darab intézménye vonatkozásában.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00293) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000
45421100
45442100
45331000
45260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU322
Hauptort der Ausführung:

Kovács Mihály Általános Iskola

5241 Abádszalók, István király utca 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A Kovács Mihály Általános Iskola (Abádszalók)-továbbiakban «Létesítmény» tanulást segítő tereinek

Infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak

Elvégzése, vállalkozási szerződés keretében. Létesítmény típusa: általános iskola

Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek

Csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem

Tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

A Létesítmény fejlesztéssel érintett területei a következők:

— Tornaszoba kialakítása,

— Homlokzat leázások és épületbeázások megszüntetése a tető rejtett esővíz elvezető csatorna

Cseréjével, keresztmetszetének megnövelésével,

Energetikai korszerűsítés, mely a fűtési rendszer primer oldalát érinti (kazánok cseréje,

Osztó-gyűjtők és szivattyúk cseréje);

— Infokommunikációs akadálymentesítés, a szükséges szerelési munkákkal együtt,

— Fényforrások cseréje a szükséges vezetékek kiépítésével, átalakításával.

Kivitelezés főbb mennyiségei:

— pont és felület rugalmas sportpadló 4 mm vastagságban 64,11 m2,

— belső falfestés 150 m2,

— külső fafelületek faanyagvédelme 503 m2,

— nyílászárók cseréje a kialakítandó tornaszoba főfalrendszerében össz: 8 db.,

— fekvőeresz csatornák 650 mm kiterített szélességgel,

— új lefolyócsatornák 150 mm átmérővel 204 m,

— Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra,

— tetőfedés 503 m.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes

Meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,

Mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó Jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.

Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes

Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb

Vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való Hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 2
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00293

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 201-455942

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése(EFOP-4.1.3-17-2017-00293) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
27/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Ollári Roland egyéni vállalkozó
Feketehegy u. 118.
Kunhegyes
5340
Ungarn
NUTS-Code: HU322
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 44 096 885.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 28.2.2019.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000
45421100
45442100
45331000
45260000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU322
Hauptort der Ausführung:

Kovács Mihály Általános Iskola

5241 Abádszalók, István király utca 1.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Kovács Mihály Általános Iskola (Abádszalók)-továbbiakban «Létesítmény» tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

A Létesítmény fejlesztéssel érintett területei a következők:

— Tornaszoba kialakítása,

— Homlokzat leázások és épületbeázások megszüntetése a tető rejtett esővíz elvezető csatorna cseréjével, keresztmetszetének megnövelésével,

Energetikai korszerűsítés, mely a fűtési rendszer primer oldalát érinti (kazánok cseréje,

Osztó-gyűjtők és szivattyúk cseréje);

— Infokommunikációs akadálymentesítés, a szükséges szerelési munkákkal együtt,

— Fényforrások cseréje a szükséges vezetékek kiépítésével, átalakításával.

Kivitelezés főbb mennyiségei:

— pont és felület rugalmas sportpadló 4 mm vastagságban 64,11 m2,

— belső falfestés 150 m2,

— külső fafelületek faanyagvédelme 503 m2,

— nyílászárók cseréje a kialakítandó tornaszoba főfalrendszerében össz: 8 db.,

— fekvőeresz csatornák 650 mm kiterített szélességgel,

— új lefolyócsatornák 150 mm átmérővel 204 m,

— Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra,

— tetőfedés 503 m.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes

Meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,

Mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.

Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes

Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb

Vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az Ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 27/09/2018
Ende: 14/12/2018
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 44 244 166.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Ollári Roland egyéni vállalkozó
Feketehegy u. 118.
Kunhegyes
5340
Ungarn
NUTS-Code: HU322
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A szerződés alabbi pontjai a következőkre módosultak:

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Vállalkozói díj: 44 244 166 HUF + 27%ÁFA (11 945 925 HUF ÁFA), azaz bruttó: 56 190 091 forint, amelynek alapja az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár.

3.5. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a 3.1. pont szerinti Vállalkozói díj 100 %- az EFOP-4.1.3-17-2017-00293 «Vállalkozási szerződés az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00293) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.» projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában, utófinanszírozással kerül kifizetésre. A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket Megrendelő saját forrásból finanszírozza. A támogatás szempontjából nem elszámolható költség bruttó 187 047 HUF, azaz bruttó száznyolcvanhétezer-negyvenhét forint (nettó 147 281 HUF).

3.9. Vállalkozó az előleg számlán túl 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla a teljes ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 67,66 %-ának megfelelő összegben (az eredeti vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom és költségvetés figyelembe vételével), a műszaki tartalom 67,66 %-os igazolt teljesítésekor, a végszámla a teljes ellenszolgáltatás 32,34 %-ának megfelelő összegben, az igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. Vállalkozó a 28.2.2019. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása szerinti többlet vállalkozói díj összegét, a nettó 147 281 HUF összeget, a végszámlában számlázhatja ki.

4.1. A tárgyi projekt megvalósításának véghatárideje:

2018. december 14. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

10.7.1. Szerződéses biztosítékok 7 bekezdése:

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (jólteljesítési garancia): a Jótállási biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 3 (három) %-a, 1 327 325 HUF, azaz egymillió-háromszázhuszonhétezer-háromszázhuszonöt forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 3 %-a. Ebben az esetben a Megrendelő hozzájárul, hogy az átvett Jótállási Biztosíték mértékével a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték összegét csökkentse. A Jótállási biztosítékot a jótállási időszak megkezdésekor kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania Vállalkozónak a Kbt. 134.§ (6) a) pontjában foglaltak szerint. A Jótállási biztosítéknak a Jótállási Időszak lejártát követő 45. (negyvenötödik) napig kell érvényesnek lennie. A jótállási biztosíték jótállási időszakon túli érvényességére vonatkozó előírás kizárólag az okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik. Amennyiben a biztosított cselekmény bekövetkezik Megrendelő a biztosítékot felszabadítja.

Továbbá módosult a vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A) Műszaki tartalmú indokolás:

— Vállalkozó a kivitelezés megkezdését követően az ereszdeszkázatot elbontotta, amelyet követően látható vált, hogy az eresz tartó függesztő szerkezet korhadt, tartószerkezeti merevsége nem biztosítható, és így a tartóelemekre nem lehet az új deszkázatot elhelyezni,

— a meglévő gépészeti rendszer átvizsgálása után megállapításra került, hogy az hibásan és nem hatékonyan működik.

Ezen két körülmény miatt a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítani szükséges.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 44 096 885.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 44 244 166.00 HUF