Varor - 121270-2019

15/03/2019    S53

Sverige-Luleå: Larmsystem

2019/S 053-121270

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Norrbotten
Nationellt registreringsnummer: 232100-0230
Postadress: Robertsviksgatan 7
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Monica Uverud
E-post: monica.uverud@norrbotten.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.norbotten.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://services11.nll.se/avantra/customer/nll/modules/purchase/published/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://services11.nll.se/avantra/customer/nll/modules/purchase/published/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

2019-Tyst vårdmiljö

Referensnummer: 19/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35121700 Larmsystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser avtal på konceptet tyst vårdmiljö (en övergripande lösning för olika typer av patientanrop och larm inkluderande den hård-och mjukvara som är nödvändig) för leverans till Region Norrbotten.

System för att hantering av patientanrop och kritiska larm samt positionering för överfallslarm och utrustning.

Varukorg 1: Meddelandetjänst med patientanrop och kritiska larm

Varukorg 2: Överfallslarm med positionering

Varukorg 3: Positionera utrustning

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35100000 Nöd- och säkerhetsutrustning
38112100 Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
48180000 Medicinsk programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser avtal på konceptet tyst vårdmiljö (en övergripande lösning för olika typer av patientanrop och larm inkluderande den hård-och mjukvara som är nödvändig) för leverans till Region Norrbotten.

System för att hantering av patientanrop och kritiska larm samt positionering för överfallslarm och utrustning.

Varukorg 1: Meddelandetjänst med patientanrop och kritiska larm

Varukorg 2: Överfallslarm med positionering

Varukorg 3: Positionera utrustning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader +12 månader + 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/10/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019